51. FOC DIN CER

51. FOC DIN CER [Luca 9.54-56]
I Podcast I Pasaj Biblic : Luca 9 : 54 – 56 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 20 Februarie 2022 I

Expresia „foc din Cer” ne aduce aminte de trei situaţii din Biblie din viaţa lui :

  1. Avraam (cel care opreşte focul),
  2. Ilie (omul care aduce focul),
  3. Iacov şi Ioan (cei care doresc pedeapsa prin foc).

Trei situaţii de viaţă, care arată trei atitudini pe care un om le poate avea în inima lui atunci când se roagă Lui Dumnezeu

[Menţionăm că acestea sunt doar câteva observaţii cu scop devoţional, fiind evident că există şi alte pasaje din Biblie în care se vorbeşte despre focul venit din Cer !]

În cele ce urmează vom observa mai întâi tipul de om Avraam, apoi modelul Ilie şi exemplul negativ dat la un moment dat de ucenicii Domnului Isus : Iacov şi Ioan …


I. Avraam (cel care opreşte focul)

A fost omul care a încercat limitarea focului judecăţii Lui Dumnezeu, fiind credinciosul care a mijlocit să nu vină foc din Cer şi să moară şi vinovaţii şi nevinovaţii împreună. Omul care a căutat binele celorlalţi, nu răul lor.

În Geneza 18 : 17, 20 şi 32 scrie că :

Atunci Domnul a zis : „Să ascund Eu oare de Avraam ce am să fac ? …

Şi Domnul a zis : „Strigătul împotriva Sodomei şi Gomorei s-a mărit, şi păcatul lor într-adevăr este nespus de greu” …

Avraam a zis : „Să nu Te mânii, Doamne, dacă voi mai vorbi numai de data aceasta. Poate că se vor găsi în ea numai zece oameni buni.” Şi Domnul a zis : „N-o voi nimici, pentru cei zece oameni buni.

De aşa oameni este nevoie şi azi. Credincioşi care să mijlocească înaintea Lui Dumnezeu pentru salvarea celor pierduţi din focul judecăţii !


II. Ilie (omul care aduce focul)

Despre el nu vom nota decât faptul că a fost omul care a acţionat la Cuvântul Lui Dumnezeu pentru a aduce judecata Divină prin foc coborât din Cer.

Prin Ilie a fost adus foc din cer (de două ori) deoarece aceasta a fost voia Lui Dumnezeu la momentul respectiv. Dar să nu uităm că tot prin el a fost adusă şi apa din cer, într-un timp în care oamenii sigur erau deja disperaţi din cauza secetei.
A se vedea II Împăraţi 1 : 10, 12, 14 …


III. Iacov şi Ioan (cei care doresc aducerea focului din Cer)

În Luca 9 : 54 – 56 scrie :

Ucenicii Săi, Iacov şi Ioan, când au văzut lucrul acesta, au zis : „Doamne, vrei să poruncim să se coboare foc din cer şi să-i mistuie, cum a făcut Ilie ?”

Isus S-a întors spre ei, i-a certat şi le-a zis : „Nu ştiţi de ce duh sunteţi însufleţiţi ! Căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască.” Şi au plecat în alt sat”.

Tipul de oameni Iacov şi Ioan („fraţii” care lucrează în echipă) sau cel care-şi caută o bază Biblică pentru a-şi manifesta răutatea („să se coboare foc din Cer”), care crede că se înţelege aşa de bine cu Dumnezeu încât dacă porunceşte ceva pe pământ, automat Cerul va face după voia firii lui răzbunătoare …

Dacă o persoană nu vrea ce vrei tu, acesta nu înseamnă că trebuie să ceri ca Dumnezeu să o pedepsească. Înţelege că Dumnezeu poate vrea altceva pentru tine şi mergi mai departe.

Când văd că am tendinţa de-a cere pedepsirea cuiva să mă ajute Dumnezeu să îmi amintesc cuvintele Domnului Isus scrise în Matei 7 : 12

Tot ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel ; căci în aceasta este cuprinsă Legea şi Prorocii”.


Altfel spus : nu cere focul Lui Dumnezeu peste nimeni, deoarece sigur nu ai vrea să vină nici peste tine !


Concluzii

Nici Ilie nu a făcut un standard din coborârea focului din cer … aşa că nu s-a ajuns ca excepţia să devină regulă şi cum cineva făcea ce nu trebuia să şi moară prin foc coborât din cer, ci evenimentul de atunci a fost o excepţie şi excepţie a rămas (ca un om să ceară şi să fie ascultat, cu coborârea focului din Cer). Dumnezeu face ce vrea şi în această privinţă. Iar la Ilie a mai intervenit un lucru.

Când împăratul l-a chemat la el, Ilie nu a fost nesupus ci a ştiut că în situaţia respectivă trebuie să asculte mai mult de Dumnezeu, decât de omul care din momentul în care a decis să apeleze la idoli, a ieşit de sub autoritatea lui Dumnezeu (a se vedea II Împăraţi 1 : 2 – 4).

Când un om îşi depăşeşte autoritatea încredinţată nu trebuie să fie ascultat, deoarece devine un simplu muritor care îi cere un anumit lucru altui om, iar cel care aude cererea poate decide dacă să-i facă pe plac primului sau nu, deoarece au exact aceleaşi drepturi.


Dumnezeu să ne dea harul să fim foarte atenţi la starea inimii pe care o avem în momentul rugăciunii şi să nu cerem judecata Lui Dumnezeu ci binecuvântare Lui peste România. Şi ÎL rugăm frumos pe Dumnezeu să ne asculte !


În încheiere să ÎL rog pe Dumnezeu, bazat pe versetul scris de apostolul Pavel în cartea II Corinteni 13 : 14.

Doamne Isuse, fă ca Harul Tău şi dragostea lui Dumnezeu, şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu mine şi cu toţi cei pentru care Te rog ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :