49. ODIHNEŞTE-TE LA UMBRA CELUI ATOTPUTERNIC ! [Psalmul 91.1–3 şi Cartea Estera capitolele 6 şi 7]

49. ODIHNEŞTE-TE LA UMBRA CELUI ATOTPUTERNIC !

I Podcast I Pasaje Biblice : Psalmul 91 : 1 – 3 şi Cartea Estera capitolele 6 şi 7 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 18 Februarie 2022 I

În Psalmul 91 : 1 – 3 scrie : „Cel ce stă sub ocrotirea Celui Preaînalt şi se odihneşte la umbra Celui atotputernic, zice despre Domnul : „El este locul meu de scăpare şi cetăţuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred !” Da, El te scapă de laţul vânătorului, de ciumă şi de pustiirile ei”.
Reamintim că ciuma este o „Boală infecțioasă și epidemică foarte gravă … ”. (DEX, 2009)

Altfel spus : Dumnezeu ne va scăpa şi pe noi de ceea ce încă este la ora actuală ! Slavă Domnului !


În cartea Estera 6 : 1 – 3 şi v. 6 – 11 scrie cum a intervenit Dumnezeu când totul părea pierdut pentru poporul Evreu şi ce s-a întâmplat exact în noaptea dinaintea zilei în care Haman avea de gând să dea lovitura finală.

Din Cartea Estera (capitolele 6 şi 7) vom aminti şapte aspecte ale ocrotirii Divine a CELUI PREAÎNALT A CELUI ATOTPUTERNIC


1. În cartea Estera 6 : 1 scrie că :

În noaptea aceea, împăratul n-a putut să doarmă şi a poruncit să-i aducă lângă el cartea aducerilor aminte, Cronicile”.

Era vorba despre Ahaşveroş sau Xerxes care a trăit în secolul V î.Hr., dar există un Alt Împărat care „nu dormitează, nici nu doarme”, niciodată.

În Psalmul 121 : 4 scrie despre Dumnezeu astfel :

Iată că nu dormitează, nici nu doarme Cel ce păzeşte pe Israel”.

De ce este important să nu uit niciodată acest adevăr (şi anume că totul este sub controlul Lui Dumnezeu) ? Pot să trec prin situaţii limită din care numai Dumnezeu mă mai poate scăpa … să fiu liniştit că o va face !


  1. Pe Cine ÎL poate reprezenta acest împărat ?

Citim despre Ahaşveroş că el :

domnea de la India până în Etiopia, peste o sută douăzeci şi şapte de ţinuturi.” (Estera 1 : 1)

Prin ţinuturi trebuie înţeles ţări şi de fapt acest cuvânt este folosit în alte traduceri. Exemplele din text sunt clare : India şi Etiopia erau două ţinuturi (în traducerea Cornilescu).

Este folosit acest termen pentru a arăta că aceste ţări erau parte integrantă din imperiul persan. În ebraică termenul folosit este medina „provincie”.

Ne putem aminti şi de faptul că Dacia de exemplu era o provincie romană, dar ea era o ţară.

Concluzia este că în cartea Estera se vorbeşte de un Împărat al împăraţilor ! EL este o personificare a Celui Preaînalt. În limba română numele Ahaşveroş se traduce şi prin : „ … Atotputernicul” !

El este şi un simbol al Domnului Isus : „Mielul … El este Domnul domnilor şi Împăratul împăraţilor”. (Apocalipsa 17 : 14)


3. Împăratul avea o carte a aducerilor aminte

În Apocalipsa 20 : 12 apostolul Ioan a notat :

Şi am văzut pe morţi, mari şi mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Nişte cărţi au fost deschise. Şi a fost deschisă o altă carte, care este Cartea Vieţii. Şi morţii au fost judecaţi după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărţile acelea.

Iar faptul că noi ştim ce este scris în Biblie ne face responsabili pentru modul în care ne trăim viaţa.


4. Împăratul Ahaşveroş era drept

Cu atât mai mult Dumnezeu este drept şi Îşi arată cinstirea pentru binele făcut Lui (a se vedea Matei 25 : 40), iar la vremea Lui, EL ştie cum să răsplătească.

În Psalmul 58 : 11 scrie că :

Da, este o răsplată pentru cel fără prihană ! Da, este un Dumnezeu care judecă pe pământ !

În cartea Estera 6 : 3 este notată întrebarea împăratului de atunci :

„Ce cinste şi mărire i s-a făcut lui Mardoheu pentru aceasta ?

În ebraică pentru cuvântul cinste este folosit yeqar : „preţuire, onoare”. Cuvântul onoare înseamnă şi :

Manifestare a stimei, a considerației pentru cineva, exprimată prin semne de cinstire, de respect”. (DEX, 2009)


5. Rolul Providenţei Divine

Dumnezeu a intervenit atunci (şi intervine şi azi) exact la momentul oportun prin :

  • insomnia împăratului,
  • gândul de-a cere cartea Cronicilor şi prin faptul că
  • s-a citit exact informaţia de care era nevoie, iar
  • împăratul a pus întrebarea exact în momentul în care a venit la palat Haman. Iar
  • el a interpretat greşit întrebarea spunând exact ce îşi dorea pentru sine : haina, calul şi cununa (coroana) împăratului.

Încrederea în Providenţa Divină sau în pronia cerească are menirea de-a ne face să trăim liniştiţi, ştiind că Dumnezeu coordonează totul pe pământ, chiar dacă uneori în aparenţă pare că cel rău face ce vrea, iar Poporul Lui este aproape de lovitura finală !


6. Un împărat pe care cineva îl voia să fie despuiat de slava lui

Haman voia să-i ia împăratului tot ce avea : haina, calul şi coroana împărătescă. Şi în lumea spirituală cineva doreşte aşa ceva : Cel Rău (a se vedea Isaia 14 : 12 – 14).

Dar Dumnezeu, Împăratul împăraţilor are grijă să-l despoaie de slavă exact pe cele ce urmăreşte acest lucru faţă de EL ! Împăratul i-a zis lui Haman : „Ia îndată … cum ai zis, şi aşa … Nu lăsa nefăcut nimic din ce ai spus” ! Practic l-a smerit în mod public.


7. Pe pământ pot duce o viaţă duplicitară şi îmi pot trăi viaţa după o agendă personală, pe care o ţin ascunsă de Împărat, de Dumnezeu

Poate una sunt în public şi cu totul altfel trăiesc în ascuns, în realitate. Dar să nu uit că de Dumnezeu nu mă pot ascunde şi într-o zi totul va ieşi la iveală (a se vedea Estera 7 : 9). În Ioan 12 : 25 – 26, apostolul Ioan a redat Cuvintele Domnului Isus :

Cine îşi iubeşte viaţa o va pierde ; şi cine îşi urăşte viaţa în lumea aceasta o va păstra pentru viaţa veşnică. Dacă Îmi slujeşte cineva, să Mă urmeze ; şi unde sunt Eu, acolo va fi şi slujitorul Meu. Dacă Îmi slujeşte cineva, Tatăl îl va cinsti”.


Deşi aceste cuvinte încă nu erau spuse, CEL PREAÎNALT l-a inspirat pe Mardoheu să le trăiască, să le dea viaţă prin faptele lui. Şi-a riscat viaţa pentru a face voia lui Dumnezeu.

Domnul Isus ne-a spus că : „unde sunt Eu, acolo va fi şi slujitorul Meu.” Oamenii nu ÎL văd pe Isus, dar ne văd pe noi şi prin trăirea noastră ÎL putem arăta pe Isus.


Şi să nu uit mai ales atunci când trec prin cele mai negre momente din viaţă … s-ar putea să fiu extrem de aproape de-o intervenţie Divină miraculoasă !

Dumnezeu să-mi ajute şi să-ţi ajute şi ţie ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :