41 I 2024. SĂ VĂ ÎNNOIȚI ÎN DUHUL MINȚII VOASTRE [Efeseni 4.17–29]

41 I 2024. SĂ VĂ ÎNNOIȚI ÎN DUHUL MINȚII VOASTRE

I Podcast I Pasaj Biblic : Efeseni 4 : 17 – 29 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 10 Februarie 2024 I

Să vă înnoiți în duhul minții voastre. Ce înseamnă această expresie ? Înnoirea în duhul minții, este asemenea transformării de care are parte o casă, care prin cumpărare trece de sub stăpânirea fostului proprietar în posesiunea noului proprietar.

Lucrul acesta se va vedea și în afara casei, dar se va observa mai ales în interiorul casei, deoarece casa respectivă va avea parte de o renovare, de o înnoire.

Unele lucruri vor fi date afare, iar în locul lor vor fi aduse altele, deoarece se va produce o înnoire a conținutului.


Credinciosul este asemenea unei case, care prin pocăință și prin credința în Jertfa Domnului Isus, a trecut de sub autoritatea Celui Rău în stăpânirea Lui Dumnezeu.

Dar întoarcerea la Dumnezeu este comparată în Biblie cu nașterea din nou, cu o resetare a vieții.

Dar pentru un om care să zicem că avea vârsta de treizeci de ani (în momentul nașterii din nou) lucrurile nu vor fi foarte simple. De ce ?

Deoarece el are deja un tipar de gândire și de trăire care s-a consolidat în toți acești ani, dar în urma întâlnirii cu Dumnezeu s-a produs o resetare interioară.

Iar omul născut din nou gândește altfel și trăiește altfel față de cum gândea omul vechi, adică cum gândea tot el dar înainte de întâlnirea cu Dumnezeu.

Apostolul Pavel a scris creștinilor din Ees aceste adevăruri :

Iată, dar, ce vă spun şi mărturisesc eu în Domnul : să nu mai trăiţi cum trăiesc păgânii în deşertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viaţa lui Dumnezeu, din pricina neştiinţei în care se află în urma împietririi inimii lor.

Ei şi-au pierdut orice pic de simţire, s-au dedat la desfrânare şi săvârşesc cu lăcomie orice fel de necurăţie.

Dar voi n-aţi învăţat aşa pe Hristos ; dacă, cel puţin, L-aţi ascultat şi dacă, potrivit adevărului care este în Isus, aţi fost învăţaţi cu privire la felul vostru de viaţă din trecut, să vă dezbrăcaţi de omul cel vechi care se strică după poftele înşelătoare ; şi să vă înnoiţi în duhul minţii voastre, şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire şi sfinţenie pe care o dă adevărul”. (Efeseni 4 : 17 – 24)

Lista transformărilor interioare continuă până la sfârșitul Epistolei către Efeseni, deoarece și înnoirea în duhul minții creștinului este un proces care durează toată viața lui.

Și tot mereu va fi câte ceva ce trebuie dat afară din viață, iar în loc va fi pus ceva nou (deoarece aceasta înseamnă înnoirea).

De exemplu, în locul minciunii se pune adevărul. În locul furtului, al luatului de la altul, se va pune dărnicia, iar creștinul se va bucura să ofere, să facă bine.

Sau, în locul cuvintelor stricate, se pune în loc vorbirea care aduce binecuvântare (a se vedea Efeseni 4 : 25 – 29 și continuarea).


Doamne Isuse, ajută-mă TE rog frumos să mă înnoiesc în duhul minții mele ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :