40 I 2023. UMBLAREA CU DUMNEZEU SE FACE PRIN CREDINȚĂ [Evrei 11.5 I 2 Corinteni 5.6–7 I Faptele Apostolilor 9.26–35]

40 I 2023. UMBLAREA CU DUMNEZEU SE FACE PRIN CREDINȚĂ

I Podcast I Pasaje Biblice : Evrei 11 : 5 I II Corinteni 5 : 6 – 7 I Faptele Apostolilor 9 : 26 – 35 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 9 Februarie 2023 I

Viața pe acest pământ este asemenea călătoriei pe un drum, fiind caracterizată de un început (nașterea), de o deplasare pe acest drum (timpul cât un om trăiește) dar vine și momentul în care omul a ajuns la destinație și se oprește din mersul lui (iar aceasta înseamnă sfârșitul călătoriei și plecarea de pe acest pământ).

Dar în timpul călătoriei fiecare om de pe pământ, din punct de vedere spiritual, orice om are o anumită relație cu Dumnezeu.


Omul poate fi :

 1. fără Dumnezeu (nemântuit),
 2. cu Dumnezeu (adică mântuit) și
 3. omul în care (și prin care) trăiește Dumnezeu.

Din momentul întoarcerii la Dumnezeu, din acea zi a mântuirii lui, noul credincios va merge pe drumul vieții cu Dumnezeu.
Și reamintim că atunci când ne referim la umblarea cu Dumnezeu, un exemplu de trăire alături de Dumnezeu a fost Enoh, iar despre el scrie în Sfânta Scriptură că el :

 1. a umblat cu Dumnezeu,
 2. a trăit prin credință și
 3. a proorocit.

Astăzi, cu ajutorul Lui Dumnezeu vom menționa a doua caracteristică a credinciosului și anume :

2. Trăirea prin credință

Despre Enoh, scrie în Evrei 11 : 5 că :

Prin credinţă a fost mutat Enoh de pe pământ, ca să nu vadă moartea. Şi n-a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu îl mutase. Căci înainte de mutarea lui, primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu”.


Apostolul Pavel a scris :

Aşadar, noi întotdeauna suntem plini de încredere ; căci ştim că, dacă suntem acasă în trup, pribegim departe de Domnul – pentru că umblăm prin credinţă, nu prin vedere”. (II Corinteni 5 : 6 – 7)


În Faptele Apostolilor 9 : 26 – 35 scrie ce s-a întâmplat după întoarcerea lui Saul, la Dumnezeu …

Când a ajuns în Ierusalim, Saul a căutat să se lipească de ucenici ; dar toți se temeau de el, căci nu puteau să creadă că este ucenic.

Atunci Barnaba l-a luat cu el, l-a dus la apostoli și le-a istorisit cum, pe drum, Saul văzuse pe Domnul, care i-a vorbit, și cum în Damasc propovăduise cu îndrăzneală în Numele lui Isus.

De atunci se ducea şi venea împreună cu ei în Ierusalim şi propovăduia cu îndrăzneală în Numele Domnului. Vorbea şi se întreba şi cu evreii care vorbeau greceşte, dar ei căutau să-l omoare. Când au aflat fraţii de lucrul acesta, l-au dus la Cezareea şi l-au pornit la Tars.

Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea şi Samaria, se întărea sufleteşte şi umbla în frica Domnului ; şi, cu ajutorul Duhului Sfânt, se înmulţea.

Pe când cerceta Petru pe toţi sfinţii, s-a coborât şi la cei ce locuiau în Lida. Acolo a găsit un om, anume Enea, care zăcea de opt ani olog în pat. „Enea”, i-a zis Petru, „Isus Hristos te vindecă ; scoală-te şi fă-ţi patul.” Şi Enea s-a sculat îndată.

Toţi locuitorii din Lida şi din Sarona l-au văzut şi s-au întors la Domnul”.


Aceasta este doar o scurtă descriere a ceea ce înseamnă în umblarea cu Dumnezeu, trăirea prin credință.

Dar în același interval de timp găsim trei situații de viață.


În timp ce :

 1. Biserica se bucura de pace,
 2. Saul suferea pentru credință, iar
 3. Enea era olog

Cât de diferite pot fi situațiile prin care trec în aceeazi zi oamenii care sunt la fel de credincioși !


Dar chiar astăzi este la fel :

 1. în România este bine,
 2. în Ucraina este război, iar
 3. în Turcia a fost cutremur !

Fiecare acolo unde suntem să ÎL rugăm pe Dumnezeu pentru ceea ce se întâmplă în Ucraina dar și în Turcia.


Dar trăirea prin credință nu înseamnă numai rugăciune ci înseamnă și acțiune. Și la fel cum :

 • viața lui Saul a avut un alt curs deoarece Barnaba i-a fost alături și la fel cum
 • viața lui Enea s-a schimbat radical deoarece a fost găsit de Petru
 • să vedem și noi ce avem de făcut în privința fraților noștri din Ucraina și din Turcia care sunt greu încercați !

Și Dumnezeu să ne binecuvânteze ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :