37 I 2024. SCOPUL ISPITELOR [1 Corinteni 10.13 I Isaia 38.1–3 I Isaia 39.1–8]

37 I 2024. SCOPUL ISPITELOR

I Podcast I Pasaj Biblic : I Corinteni 10 : 13 I Isaia 38 : 1 – 3 I Isaia 39 : 1 – 8 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 06 Februarie 2024 I

În studiile din această perioadă folosim metafora aurului prin care este simbolizat credinciosul. Dar la fel cum aurul pur nu este magnetic, iar magnetul nu are nicio forță de atracție asupra aurului curat, nici ispita din afară nu poate avea efect asupra creștinului, dacă în el nu este dorința după acel ceva.

Pentru a verifica izolația termică a unei clădiri se fac anumite teste pentru a se constata dacă sunt pierderi de căldură și în special, pe unde se produc. Scopul celui care face diagnoza nu este să facă vreun rău clădirii care este testată, ci se vrea eliminarea punctelor slabe.

În I Corinteni 10 : 13 avem această promisiune fermă din partea Lui Dumnezeu :

Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească.

Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre ; ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda”.


Dumnezeu poate că permite testarea, ispitirea și pentru a ne face conștienți de faptul că suntem oameni cu greșeli, deoarece prin natura noastră pământească ne vedem foarte bine pe noi înșine și avem nevoie să ne dăm seama de realitate.


În Isaia 38 : 1 – 3 scrie că :

În vremea aceea, Ezechia a fost bolnav pe moarte. Prorocul Isaia, fiul lui Amoţ, a venit la el şi i-a zis : „Aşa vorbeşte Domnul :

„Pune-ţi în rânduială casa, căci vei muri, şi nu vei mai trăi.”

Ezechia s-a întors cu faţa la perete şi a făcut Domnului următoarea rugăciune : „Doamne, adu-Ţi aminte că am umblat înaintea Ta cu credincioşie şi inimă curată şi am făcut ce este bine înaintea Ta!” Şi Ezechia a vărsat multe lacrimi”.

Dumnezeu l-a vindecat pe împăratul Ezechia … dar a urmat testarea credincioșiei împăratului Ezechia, iar el a constatat că nu era chiar atât de credincios pe cât se credea (a se vedea Isaia 39 : 1 – 8).


Doamne Isuse, dă-mi TE rog frumos harul de-a mă privi realist și de-a constata care sunt punctele mele slabe și ajută-mă prin Duhul Tău Cel Bun și Sfânt ca treptat să le elimin din viața mea ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :