36 I 2024. FORȚA DE ATRACȚIE SAU TÂRÂT DE IUBIRE [1 Împărați 11.4–8 I Eclesiastul 1.8 I Evrei 12.2–3]

36 I 2024. FORȚA DE ATRACȚIE SAU TÂRÂT DE IUBIRE

I Podcast I Pasaje Biblice : I Împărați 11 : 4 – 8 I Eclesiastul 1 : 8 I Evrei 12 : 2 – 3 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 05 Februarie 2024 I

Forța de atracție sau târât de iubire. Ce se înțelege prin aceste cuvinte ? Pentru început reamintim că în aceste studii folosim metafora aurului prin care este simbolizat credinciosul.

La fel cum aurul pur nu este magnetic, iar magnetul nu are nicio forță de atracție asupra aurului curat, nici ispita din afară nu poate avea efect asupra creștinului, dacă în el nu este pofta rea.

Iubirea păcătoasă sau stările interioare fac parte din pofta care răspunde ispitei din afară. Ispita Celui Rău este magnetul care poate atrage doar pofta din mine. Acel rău din mine pe care dacă nu îl elimin din viața mea îmi va conduce viața spre prăpăd !

Aceasta este o afirmație gratuită ? Nu, deloc. Iar pentru a înțelege în ce poate consta forța de atracție vom aminti un studiu de caz pe care îl găsim în I Împărați 11 : 1 – 3 unde scrie despre împăratul Solomon că :

a iubit multe femei străine, afară de fata lui faraon ; moabite, amonite, edomite, sidoniene, hetite, care făceau parte din neamurile despre care Domnul zisese copiilor lui Israel :

„Să nu intraţi la ele, şi nici ele să nu intre la voi ; căci v-ar întoarce negreşit inimile înspre dumnezeii lor.” De aceste neamuri s-a alipit Solomon, târât de iubire. A avut de neveste şapte sute de crăiese împărăteşti şi trei sute de ţiitoare ; şi nevestele i-au abătut inima”.


Dar în câte direcții a fost abătută inima lui Solomon ? Cât de împărțită poate fi o singură inimă ?

Răspunsul îl avem în cartea I Împărați 11 : 4 – 8 unde scrie că atunci :

Când a îmbătrânit Solomon, nevestele i-au plecat inima spre alţi dumnezei ; şi inima nu i-a fost în totul a Domnului Dumnezeului său, cum fusese inima tatălui său, David.

Solomon s-a dus după Astarteea, zeiţa sidonienilor, şi după Milcom, urâciunea amoniţilor. Şi Solomon a făcut ce este rău înaintea Domnului şi n-a urmat în totul pe Domnul, ca tatăl său David.

Atunci Solomon a zidit pe muntele din faţa Ierusalimului un loc înalt pentru Chemoş, urâciunea Moabului, pentru Moloc, urâciunea fiilor lui Amon. Aşa a făcut pentru toate nevestele lui străine, care aduceau tămâie şi jertfe dumnezeilor lor”.


Solomon, omul căruia pe vremuri Dumnezeu i-a vorbit și care a avut parte de experiențe supranaturale, primind și o înțelepciune deosebită … a ajuns spre finalul vieții ca din singurul drum pe care mergea cu Dumnezeu să își facă în timp deplasarea spre alte o mie de alte drumuri.


De ce o mie ? Deoarece o mie de iubiri a avut !

În I Împărați 11 : 3, despre împăratul Solomon scrie că :

A avut de neveste şapte sute de crăiese împărăteşti şi trei sute de ţiitoare ; şi nevestele i-au abătut inima”.

Să te împarți în o mie de bucăți înseamnă să te dezintegrezi ! 


Iar cineva, gândindu-se unde a ajuns Solomon, poate că va spune :

Chiar așa de mare poate fi decăderea unui om ? Chiar atât de nesățioasă poate fi pofta unui om ?

Dacă ne analizăm viața vom constata că afirmațiile lui Solomon, (care au venit din experiențele lui de viață) chiar sunt perfect adevărate :

ochiul nu se mai satură privind, şi urechea nu oboseşte auzind”. (Eclesiastul 1 : 8)


De aceea, în final decid să fac exact ce scrie în Cuvânt :

Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea, şi şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu.

Uitaţi-vă, dar, cu luare aminte la Cel ce a suferit din partea păcătoşilor o împotrivire aşa de mare faţă de Sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeţi inima şi să cădeţi de oboseală în sufletele voastre”. (Evrei 12 : 2 – 3)


Doamne Isuse ajută-mă să mă concentrez numai asupra TA și să nu las ca atenția mea să fie distrasă de la TINE ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :