359 I 2023. ȘI A NĂSCUT PE FIUL EI CEL ÎNTÂI NĂSCUT. CĂLĂUZIREA DIVINĂ [Romani 13.1 I Luca 2.1–7 I Galateni 4.4-7]

359 I 2023. ȘI A NĂSCUT PE FIUL EI CEL ÎNTÂI NĂSCUT. CĂLĂUZIREA DIVINĂ

I Podcast I Pasaje Biblice : Romani 13 : 1 I Luca 2 : 1 – 7 I Galateni 4 : 4 – 7 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 25 Decembrie 2023 I

În viaţă, sunt lucruri care nu ţin de noi (de exemplu legile care se promulgă la un moment dat), dar numai de noi depinde dacă ascultăm sau nu.

În Romani 13 : 1 este scrisă această decizie Divină :

Oricine

  • să fie supus stăpânirilor celor mai înalte ; căci
  • nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu.
  • Şi stăpânirile care sunt, au fost rânduite de Dumnezeu”.

Ascultând de autorități (în limitele Bibliei bineînțeles), ascultăm de Dumnezeu. Așa au ajuns Iosif și Maria să fie în locul potrivit exact la momentul decis de Dumnezeu !

În Luca 2 : 1 – 7 scrie că :

În vremea aceea a ieşit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era dregător în Siria Quirinius. Toţi se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea lui.

Iosif s-a suit şi el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem – pentru că era din casa şi din seminţia lui David – să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată.

Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria. Şi a născut pe Fiul ei cel întâi născut, L-a înfăşat în scutece şi L-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei”.


Deşi până atunci pe Iosif și pe Maria, Dumnezeu i-a înștiințat direct într-un mod supranatural și le-a explicat alte lucruri de cel puțin șapte ori până atunci, este interesant că în această privinţă, Dumnezeu nu le-a vorbit personal, printr-o călăuzire directă, cum au avut până atunci (visuri, vedenie, înger, magi, păstori etc.), ci a ales să îi direcționeze prin împrejurările vieții, mai precis prin Cezar care reprezenta autoritatea din vremea aceea.

Și ascultând de autoritatea pusă de Dumnezeu în vremea lor, Iosif și Maria, aşa au ajuns ei la Betleem ! Porunca a ieşit la fix, în aşa fel încât exact când a venit ceasul naşterii (data exactă din punctul de vedere calendaristic al Lui Dumnezeu), Iosif şi Maria erau la Betleem, în locul ales de Dumnezeu, la momentul ales de Dumnezeu.


În Galateni 4 : 4 – 7 scrie că atunci :

„ … când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub Lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub Lege, pentru ca să căpătăm înfierea.

Şi, pentru că sunteţi fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă : „Ava”, adică : „Tată !” Aşa că nu mai eşti rob, ci fiu ; şi, dacă eşti fiu, eşti şi moştenitor, prin Dumnezeu”.


Slavă Lui Dumnezeu pentru nașterea Domnului Isus și pentru modul incredibil în care ne călăuzește în viață ! Și Dumnezeu să ne ajute să-L ascultăm ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :