356 I 2023. ODRASLA. RAMURĂ SAU NUIA [Psalmul 1.3 I Isaia 11.1 I Proverbe 14.3]

356 I 2023. ODRASLA. RAMURĂ SAU NUIA ?

I Podcast I Pasaje Biblice : Psalmul 1 : 3 I Isaia 11 : 1 I Proverbe 14 : 3 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 22 Decembrie 2023 I

În Vechiul Testament, cuvântul ebraic care este folosit pentru odraslă (choter) are două înțelesuri : ramură sau nuia (dar care în funcție de diametrul ramurii respective poate fi și toiag). Mai precis, la ce se referă oare acest cuvânt : odraslă ?

În Biblie, omul credincios este comparat cu un pom (Psalmul 1 : 3). Dar un pom are ramuri (Geneza 49 : 22), iar din Isaia 11 : 1 reiese clar faptul că un copil este asemenea ramurii dintr-un pom (adică el are părinți).

Reamintim că în Isaia 11 : 1 scrie că :

Apoi o Odraslă va ieşi din tulpina lui Isai, şi un Vlăstar va da din rădăcinile lui”.

Cuvântul odraslă care este folosit aici în ebraică (choter), înseamnă de fapt „creangă sau crenguță” și se referă la ramura care iese din tulpina unui pom.


Dar la evrei acest cuvânt mai înseamnă și toiag. Însă cuvântul care este folosit în ebraică pentru odraslă apare numai de două ori în tot Vechiul Testament.

Aici în Isaia 11 : 1 precum și în Proverbe 14 : 3 unde cuvântul odraslă are sensul de pentru nuia. Dar să ne amintim versetul din Proverbe 14 : 3, unde înțeleptul Solomon a scris că :

În gura nebunului este o nuia pentru mândria lui, dar pe înţelepţi îi păzesc buzele lor”.

Ramura are viață și poate produce atât frunze cât și flori și fructe … doar atât timp cât stă la locul ei pe care îl are pe tulpina pomului.

Dar ramura tăiată din pom, în funcție de grosimea ei poate deveni fie o nuia fie un toiag. Ea a fost cândva ramură sau creangă plină de viață (de seva care venea în ea prin pom și se transforma în frunze, în flori și fructe) dar ramura odată retezată din pom se va usca și va deveni doar o nuia sau un toiag.


Dar, mai precis, la ce se referă cuvântul nuia ? Se referă la limbă. În gură, omul are limba care are un rol important în formarea sunetelor și a cuvintelor.

Un om, plin de Duhul Sfânt va rosti cuvinte care vin direct din Dumnezeu, dar un om care este asemenea unei ramuri tăiate din Pomul Vieții, (adică din Dumnezeu) va spune cuvinte care sunt asemenea unei nuiele, adică cuvinte care lovesc.

În încheiere să mă gândesc la Proverbe 15 : 4 unde scrie că :

Limba dulce este un pom de viaţă, dar limba stricată zdrobeşte sufletul”.

Limba mea este dulce, adică este asemenea unei ramuri dintr-un pom prin care se transmite viață din Dumnezeu (flori și fructe, adică cuvinte care înfrumusețează viața, hrănesc viața celor care mă ascultă) sau prin cuvintele mele îi lovesc pe cei din jurul meu ?


Doamne Isuse, dă-mi TE rog frumos harul de-a fi foarte atent la cuvintele pe care le rostesc și pentru aceasta, ajută-mă să fiu tot timpul plin de Duhul Tău Cel Bun și Sfânt ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :