357 I 2023. VLĂSTARUL SAU OM ȘI DUMNEZEU [Isaia 11.1 I Apocalipsa 5.5 I Ioan 8.58]

357 I 2023. VLĂSTARUL SAU OM ȘI DUMNEZEU

I Podcast I Pasaje Biblice : Isaia 11 : 1 I Apocalipsa 5 : 5 I Ioan 8 : 58 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 23 Decembrie 2023 I

Din Isaia 11 : 1 se înțelegea că Mesia avea să fie atât un descendent din Isai cât și … un strămoș al lui, ceea ce arăta că Mesia avea să aibă atât o natură umană cât și una Divină, deoarece scrie că : „ … o Odraslă va ieşi din tulpina lui Isai, şi un Vlăstar va da din rădăcinile lui”.

Noi înțelegem că din punct de vedere fizic nu se poate ca ramura să fie și vlăstar. De ce ? Deoarece ramura iese din trunchiul pomului și este poziționată mai sus, pe când lăstarul (sau ouietul) dă direct din rădăcina pomului respectiv și este undeva în partea de jos a aceluiași pom.


Iar aici trebuie să reamintim că în Apocalipsa 5 : 5, Domnul Isus este numit :

Rădăcina lui David”, adică Cel din care a ieșit David, fiind o afirmație asemănătoare celei scrise în Ioan 8 : 58 unde sunt notate cuvintele Domnului Isus :

„ … „Adevărat, adevărat vă spun că mai înainte ca să se nască Avraam, sunt Eu.”

Din aceste două afirmații reiese natura Divină a Domnului Isus.


Dar, revenind la afirmațiile anteriore să notăm că și în ebraică, sunt folosite două cuvinte diferite, care arată că prin ramură și lăstar, Dumnezeu se referă la realități diferite, deși ambele cuvinte sunt folosite pentru a descrie aceeași Persoană.

Ramura își trage seva din trunchiul pomului din care a crescut (adică are nevoie de un intermediar) dar lăstarul (sau puietul) pomului trăiește din seva pe care o ia direct de la sursă, adică din rădăcină.

Aceasta înseamnă că Mesia avea să aibă două naturi care erau simbolizate prin ramura cât și prin lăstarul aceluiași pom.

Natura umană era simbolizată prin ramura care creștea din tulpina lui Isai, iar natură Divină (simbolizată prin lăstarul sau puietul ieșit direct din rădăcină) și arăta spre faptul că Domnul Isus avea să vină pe pământ direct din Cer !

În Ioan 16 : 28, sunt consemnate cuvintele Domnului Isus :

Am ieşit de la Tatăl şi am venit în lume ; acum las lumea şi Mă duc la Tatăl.


ÎI mulțumim frumos Lui Dumnezeu pentru Întruparea Domnului Isus. prin care s-a făcut și răscumpărarea sufletelor noastre ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :