355 I 2023. MESIA SAU DA-UL LUI DUMNEZEU ESTE DA [Isaia 11.1 I Geneza 3.15 I Efeseni 3.14-15]

355 I 2023. MESIA SAU DA-UL LUI DUMNEZEU ESTE DA

I Podcast I Pasaje Biblice : Isaia 11 : 1 I Geneza 3 : 15 I Efeseni 3 : 14 – 15 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 21 Decembrie 2023 I

Dumnezeu Își respectă Cuvântul dat iar când promite ceva, da-ul Lui rămâne da, chiar dacă până la împlinirea acelei promisiuni, pe pământ se perindă multe generații de oameni.

Motivul scrierii acestui studiu este să ne întărească convingerea că Biblia cu toate promisiunile Lui Dumnezeu pe care le găsim în ea, este cu totul vrednică de încredere și ne putem baza pe Cuvântul Lui Dumnezeu fără nicio teamă de-a greși.

În Isaia 11 : 1 este amintit Isai, un om care pe vremea lui Isaia nu mai trăia de mult timp (de aproximativ patru sute de ani), fiind proorocit că :

„ … o Odraslă va ieşi din tulpina lui Isai, şi un Vlăstar va da din rădăcinile lui”.


Despre Domnul Isus era proorocit că va fi un descendent al lui Isai și implicit al lui David. Atunci când recitim acest verset care este foarte cunoscut și foarte citat mai ales în preajma sărbătorilor prilejuite de Nașterea Domnului Isus, poate nu ne gândim ce a însemnat ca Dumnezeu să-și țină cuvântul dat și ce implicații majore poate avea un singur verset din Biblie, practic o singură promisiune a Lui Dumnezeu.

Din momentul în care Dumnezeu a promis că David avea să aibă un descendent, aceasta înseamnă că Dumnezeu a avut grijă ca tot timpul să fie în viață un urmaș direct al lui David.


Ce înseamnă aceasta în ani ?

Din vremea lui Isai (care a trăit în perioada anilor 1.050 înainte de Christos), apoi pe vremea lui Isaia (care trăia în timpul lui Esar – Hadon, în anul 681 î.H.) și mai apoi încă aproximativ șapte sute de ani, până în vremea Domnului Isus, în total undeva timp de 1.100 de ani, Dumnezeu s-a preocupat ca zi de zi pe pământ să trăiască un urmaș al lui David.

Numele lor sunt consemnate în genealogia pe care o găsim notată în Luca 3 : 23 – 32, dar spița de neam a lui David continuă de la Isai, până la Adam și implicit până la Dumnezeu (a se vedea Luca 3 : 33 – 38). Aceasta înseamnă încă aproximativ trei mii de ani și astfel este acoperită practic toată istoria omenirii.

Pentru toată istoria omenirii, Dumnezeu S-a preocupat ca Fiul Lui să vină pe pământ iar ceea ce a promis inițial în Geneza 3 : 15, să fie adus la îndeplinire după aproximativ patru mii de ani !


[Reamintim că pentru poporul Evreu, anul actual este 5.784 iar el a început din seara zilei de 15 septembrie 2023].


În final vom nota faptul că din acest studiu putem constata că Dumnezeu a avut o foarte mare grijă de familia lui Isai, practic de o singură familie … dar oare Îi pasă și de familia mea ?

Răspunsul este Da, categoric deoarece în Efeseni 3 : 14 – 15 scrie clar că din Dumnezeu :

îşi trage numele orice familie … pe pământ”.


Dumnezeu să fie binecuvântat pentru modul în care se preocupă și de familia mea ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :