350 I 2023. I-A ARĂTAT ÎNTR-O CLIPĂ. 5. TOATE ÎMPĂRĂȚIILE DE PE PĂMÂNT [Luca 4.5 I Psalmul 147.5]

350 I 2023. I-A ARĂTAT ÎNTR-O CLIPĂ. 5. TOATE ÎMPĂRĂȚIILE DE PE PĂMÂNT

I Podcast I Pasaje Biblice : Luca 4 : 5 I Psalmul 147 : 5 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 16 Decembrie 2023 I

În Luca 4 : 5, despre Domnul Isus scrie că : „Diavolul L-a suit pe un munte înalt, I-a arătat într-o clipă toate împărăţiile pământului …”.
Astăzi, cu ajutorul Lui Dumnezeu vom argumenta faptul că ceea ce s-a petrecut acolo și este descris în doar câteva cuvinte era de fapt un lucru supranatural. De ce ?
Deoarece a fost suficientă doar o clipă pentru a fi văzute toate împărățiile care se aflau pe pe pământ. Acest lucru este imposibil pentru un om. De ce ?


În continuare vom analiza succint ce a însemnat această vedere a unui spațiu imens într-un timp foarte scurt.

Noi nu știm câte împărății erau pe atunci dar cunoaștem cât este pământul de mare, deoarece circumferința pământului este de 40.075 de kilometri.

Domnul Isus a văzut într-o clipă nu numai tot ce se întâmplă pe acești aproximativ patruzeci de mii de kilometri. Și trebuie să ne gândim la ceva și anume la faptul că pământul este ca o minge căreia nu-i poți vedea toate părțile doar privind-o dintr-o parte dar Domnul Isus a văzut tot ce era și pe toată suprafața pământului !


În primul rând, vom nota că suprafața pământului este de aproximativ cinci sute zece milioane de kilometri pătrați cu tot cu apele de pe pământ (care reprezintă aproximativ șaptezeci la sută din suprafața totală).

Și trebuie să reamintim că un kilometru pătrat este aria unui pătrat cu latura de un kilometru. Altfel spus un kilometru pătrat are un milion de metri pătrați (adică 1.000 m x 1.000 m) sau altfel spus, un kilometru pătrat conține o suprafață de o sută de hectare.

Aceasta înseamnă că suprafața pământului este de aproximativ cincizeci de miliarde de hectare și totul a fost văzut într-o clipă.


În al doilea rând, lucrurile nu se opresc aici, ci sunt mai complicate și datorită faptului că pe pământ țările au fusuri orare diferite (a se vedea Luca 17 : 34 – 36).

Se știe că timpul se stabilește în așa fel încât ora 12 să coincidă cu amiaza (cu momentul în care Soarele ajunge în punctul cel mai înalt de pe cer în locul respectiv) .

Ori aceasta înseamnă că în momentul în care a fost privit întregul pământ, în unele țări era lumină și totul se vedea bine iar în partea opusă erau țările în care era noaptea și fiind întuneric nu se putea vedea nimic cu ochii.


Iar în al treilea rând, pe pământ sunt atât noaptea polară cât și ziua polară când există soarele de miez de noapte …


Vom încheia acest studiu amintind Psalmul 147 : 5 unde sunt scrise aceste cuvinte :

Mare este Domnul nostru şi puternic prin tăria Lui, priceperea Lui este fără margini”. Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :