347. CUNOAȘTEREA LUI DUMNEZEU SAU HARUL, ADEVĂRUL ȘI SLAVA [Ioan 1.14-18 I Ioan 2.11 I Ioan 5.44]

347. CUNOAȘTEREA LUI DUMNEZEU SAU HARUL, ADEVĂRUL ȘI SLAVA

I Podcast I Pasaje Biblice : Ioan 1 : 14 – 18 I Ioan 2 : 11 I Ioan 5 : 44 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 13 Decembrie 2022 I

În cadrul studiului de astăzi vom defini termenii har, adevăr, slavă și cunoaștere urmând ca în studiul următor să observăm câteva exemple practice din viața Domnului Isus așa cum sunt ele redate în Evanghelia după Ioan.

Vom observa ce înțeles au cele trei cuvinte har, adevăr, slavă tocmai pentru a-L cunoaște mai bine pe Dumnezeu. Iar pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu (atât cât ne este dat de Sus bineînțeles) trebuie să-L cunoaștem mai întâi pe Domnul Isus, iar EL este caracterizat prin aceste cuvinte : harul, adevărul și slava.

Dar să ne reamintim cuvintele scrise de apostolul Ioan despre Domnul Isus și mai apoi să definim cei trei termeni. În Ioan 1 : 14 – 18, apostolul Ioan a notat :

Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava Singurului născut din Tatăl. – Ioan a mărturisit despre El, când a strigat :

„El este Acela despre care ziceam eu : „Cel ce vine după mine este înaintea mea, pentru că era înainte de mine”. – Şi noi toţi am primit din plinătatea Lui şi har după har ; căci Legea a fost dată prin Moise, dar harul şi adevărul au venit prin Isus Hristos.

Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu ; singurul Lui Fiu, care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut.”


  1. Mai întâi să analizăm la ce se referă expresia „plin de har și de adevăr”.
  2. În al doilea rând, să observăm ce înțeles are cuvântul slavă.
  3. În al treilea rând, vom nota că harul, adevărul și slava sunt mijloacele de folos pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu !

1. Harul și adevărul

Domnul Isus nu a fost plin numai de har sau numai de adevăr, ci Ioan a făcut o observație extrem de valoaroasă când a notat că Domnul Isus a fost : „plin de har și de adevăr”.

Nu numai de har și nu numai de adevăr și așa trebuie să fie orice creștin prin care Domnul Isus ÎȘI trăiește viața Lui.

Pentru a înțelege ce sens are expresia „plin de har și de adevăr”, pentru început vom nota că exact această expresie este folosită și în alte traduceri.

Harul se manifestă mai ales prin modul de comportare iar adevărul se referă în special la modul de exprimare.

Dar pentru a înțelege mai bine ce înseamnă harul și ce înseamnă adevărul, deoarece apostolul Ioan a folosit expresia „plin de har și de adevăr”, vom urmări în studiul următor câteva exemple din viața Domnului Isus, pe care apostolul Ioan le-a redat.


2. Slava Domnului Isus

Am privit slava” (Ioan 1 : 14), deoarece Domnul Isus Și-a arătat slava (Ioan 2 : 11). Nu ai cum să vezi ceva ce nu-ți este arătat !?

Așa a fost și în Vechiul Testament, când faraon nu a vrut să dea drumul poporului Israel iar Dumnezeu a decis să-ȘI arate slava.

În Vechiul Testament, cuvântul slavă este folosit atunci când Dumnezeu a făcut o minune, un lucru supranatural.

Vom aminti aici ce s-a întâmplat la Marea Roșie, când marea a fost trecută … ca pe uscat de poporul Evreu dar egiptenii care-au încercat să facă același lucru, s-au înnecat (a se vedea Exod 14 : 4, 17 și 18 precum și Exod 15 : 1 și versetul 21).


3. Cunoașterea Lui Dumnezeu

Este posibilă prin cunoașterea Domnului Isus, iar pentru a-L cunoaște pe Domnul Isus, ne folosim de mijloacele dăruite de EL.

Harul, adevărul și slava sunt mijloace, nu scopuri în sine. Deci nu alerg după adevăr, sau doar să obțin mai mult har și în niciun caz nu-mi caut slava mea (pe care însă alții o căutau pe vremea Domnului Isus și o caută și azi) …

În Ioan 7 : 18, Domnul Isus a vorbit despre „căutarea” slavei personale, iar în Ioan 5 : 44 scrie despre „umblarea” după slava personală .


Dar eu merg cu mașina (cu mijlocul de transport) pentru a-mi atinge un anumit scop (pentru a ajunge acolo unde am nevoie), nu mă limitez doar la a mă plimba cu mașina !

Scopul vieții mele este să-L cunosc pe Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt ! Nu am ca scop doar să adun în minte cât mai mult adevăr Biblic și în viață să am parte de harul, de bunăvoința Lui Dumnezeu și să tot caut experiențe supranaturale sau dacă nu măcar ceva experiențe mai deosebite.

Aceasta ar fi ca și cum mi-aș face colecție de mașini în loc de-a mă folosi de ele pentru atingerea scopurilor mele mai înalte.


În concluzie

Scopul vieții mele nu constă doar în a :

1. beneficia cât mai mult de bunăvoința, de harul Lui Dumnezeu,
2. aduna o cantitate tot mai mare de adevăr și a spune adevăruri,
3. face colecție de slavă de la oameni sau chiar de la Dumnezeu !


Și harul și adevărul și slava sunt bune, dar ele sunt mijloace. Scopul vieții mele este să-L cunosc pe Dumnezeu și să mă ajute Dumezeu ca nu cumva să umblu doar după mijloacele Lui Dumnezeu și să mă abat de la scopul Lui Dumnezeu pentru viața mea !


Doamne Isuse descoperă-Te Te rog și mie iar prin Duhul Tău Cel Bun și Sfânt ajută-mă ca zi de zi să mă adâncesc tot mai mult în cunoașterea Lui Dumnezeu ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :