346. PLIN DE HAR [Ioan 1.14-18 I Luca 4.22-30 I Faptele Apostolilor 14.14-17]

346. PLIN DE HAR

I Podcast I Pasaje Biblice : Ioan 1 : 14 – 18 I Luca 4 : 22 – 30 I Faptele Apostolilor 14 : 14 – 17 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 12 Decembrie 2022 I

În Noul Testament, harul este cuvântul care rezumă poate cel mai bine modul în care se comportă Dumnezeu cu omul. Harul (în gr. charis) înseamnă : „ceea ce oferă bucurie, plăcere, desfătare, dulceață, farmec, frumusețe”.

Tot harul mai arată și atitudinea Lui Dumnezeu față de om, deoarece cuvântul har înseamnă și „bunăvoință, bunătate iubitoare, favoare”.

Harul în esența lui este ca un cadou nemeritat pe care Dumnezeu i-l oferă cuiva nu datorită meritelor omului respectiv ci datorită faptului că Dumnezeu a decis să-i facă acelui om un cadou.


Și în perioada Vechiului Testament, Dumnezeu ȘI-a arătat bunătatea Lui față de toți oamenii de pe pământ, dar trebuie să accentuăm din nou faptul că doar poporul Evreu a fost ales de Dumnezeu.

Doar ei erau poporul față de care Dumnezeu ȘI-a arătat harul Lui într-un mod deosebit, iar harul arătat celor de-o altă naționalitate era o excepție nu o regulă (a se vedea Luca 4 : 22 – 30).

Despre modul, în care Dumnezeu a acționat în vechime putem vedea amintind ce s-a întâmplat în Listra, când apostolii Barnaba şi Pavel au văzut că oamenii interpretează total greșit minunea pe care Dumnezeu a făcut-o printre ei și crezând că ei (Barnaba şi Pavel) sunt zei care tocmai au coborât pe pământ, au vrut să le aducă jertfe, să-și arate închinarea față de ei, dar :

„ … când au auzit lucrul acesta, şi-au rupt hainele, au sărit în mijlocul norodului şi au strigat : „Oamenilor, de ce faceţi lucrul acesta ?

Şi noi suntem oameni de aceeaşi fire cu voi ; noi vă aducem o veste bună, ca să vă întoarceţi de la aceste lucruri deşarte la Dumnezeul cel Viu, care a făcut cerul, pământul şi marea şi tot ce este în ele.

El, în veacurile trecute, a lăsat pe toate neamurile să umble pe căile lor, măcar că, drept vorbind, nu S-a lăsat fără mărturie, întrucât

  • v-a făcut bine,
  • v-a trimis ploi din cer şi timpuri roditoare, v-a dat hrană din belşug şi
  • v-a umplut inimile de bucurie.” … ”. (Faptele Apostolilor 14 : 14 – 17)

Dar în Noul Testament, harul ne-a fost dat prin Domnul Isus și este valabil pentru toți oamenii de pe pământ.

În Ioan 1 : 14 – 18, apostolul Ioan a scris :

Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava Singurului născut din Tatăl. – Ioan a mărturisit despre El, când a strigat :

„El este Acela despre care ziceam eu : „Cel ce vine după mine este înaintea mea, pentru că era înainte de mine”. – Şi noi toţi am primit din plinătatea Lui şi har după har ; căci Legea a fost dată prin Moise, dar harul şi adevărul au venit prin Isus Hristos.

Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu ; singurul Lui Fiu, care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut.

Noi știm că exact așa a fost acum două mii de ani, dar acest pasaj Biblic trebuie să prindă viață prin trăirea mea de zi cu zi.
Cei din anturajul unui creștin trebuie să vadă exact cum funcționează Harul, azi 12.12.2022.


Doamne Isuse, ajută-mă ca prin cuvintele mele, prin modul meu de-a acționa, prin viața mea de renunțare și de iubire a celor din jurul meu, să se manifeste harul Tău, bunătatea Ta iubitoare, iar cei din jurul meu să se întoarcă la Tine și să-Și dorească să Te cunoască tot mai mult, pe Tine Cel care ești plin de Har dar și de adevăr ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :