337. ASUPRIREA [Geneza 31.49–50 I Geneza 15.13 I 1 Împărați 2.26]

337. ASUPRIREA

I Podcast I Pasaje Biblice : Geneza 31 : 49 – 50 I Geneza 15 : 13 I 1 Împărați 2 : 26 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 03 Decembrie 2022 I

Asuprirea este o altă slăbiciune de caracter a omului. Dar ce este asuprirea ? În ebraică este folosit cuvântul anah care înseamnă : „a întina, a privi în jos, a deprima, a înjosi, a răni, a forța, a răvăși”.

Este important să-mi corectez caracterul și comportamentul dacă am tendința de-a-i asupri pe ceilalți, deoarece dacă voi semăna un astfel de mod de viață, îl voi secera iar de transformarea mea în bine se va ocupa Dumnezeu, dându-mi harul de-a fi asuprit până mă învăț ca nici eu să nu mai asupresc pe nimeni. Doamne păzește-mă !

În Geneza 31 : 50, ebr. anah are și sensul de „a smeri, a mânui greșit, a chinui”. Având în vedere faptul că acest cuvânt are mai multe sensuri, ne vom limita la a spune că :

  • a asupri pe cineva este ca și cum forțezi o plantă să se aplece, iar această forțare a naturii ei o va afecta. De ce ?Deoarece ea tinde spre cer, din firea ei, ea ar crește, s-ar înălța spre Cer, ar căuta mai multă lumină și căldură, dar prin aplecarea forțată spre pământ, nu ar mai primi ceea ce are nevoie pentru creșterea și dezvoltarea ei, pentru înflorirea ei și pentru rodirea ei, pentru atingerea potențialului ei.

Din discuția care a avut loc între Iacov și Laban reiese că o îngrijorare a socrului era ca nu cumva ginerele lui să-i asuprească fiicele.


Reamintim un aspect foarte important în ceea ce înseamnă cunoașterea omului. Dacă vrei să vezi care sunt punctele slabe ale unui om, fii atent la defectele pe care le vede el la alții. Acele defecte sunt de fapt domeniile în care el este slab.

Avem suficiente exemple din Biblie dar nu este acum nici timpul nici locul să le redăm. Important este să accentuăm acest principiu, nu pentru ca eu să caut de acum încolo să observ care este nodul din papura altora ci pentru a mă putea evalua eu pe mine însumi în vederea corectării deficiențelor din caracterul meu.


Pasajul Biblic de la care vom porni este Geneza 31 : 49 – 50 unde scrie că :

„ … Laban a zis : „Domnul să vegheze asupra mea şi asupra ta când ne vom pierde din vedere unul pe altul.

Dacă vei asupri pe fetele mele şi dacă vei mai lua şi alte neveste afară de fetele mele, ia bine seama că nu un om va fi cu noi, ci Dumnezeu va fi martor între mine şi tine.” … ”.

Cine vorbea despre asuprire ?

Un om care în viața lui nu a asuprit pe nimeni ? Nu, ci despre asuprire vorbea exact omul care ar fi trebuit să fie ultimul om de pe pământ care să atingă acest subiect. Laban era socrul care de douăzeci de ani își asuprea ginerele. El nu era un exemplu de moralitate adâncă care putea vorbi despre acest domeniu.

Dar să ne amintim o zicere de pe vremuri :

Nu-i vorbi de rău pe morți”.

Aceasta este o zicală nu foarte cunoscută dar care totuși circulă printre oameni. Dar ea nu este completă. Citatul întreg este acesta :

Nu-i vorbi de rău pe morți pentru că nu poți să-ți ceri iertare de la ei”.

Noi nu-i vorbim de rău pe oamenii cu care am avut de-a face în viața noastră și nu mai sunt pe acest pământ. Dar nu-i vorbim de rău nici pe oamenii din Biblie. Scopul nostru (când redăm aceste studii de caz) este altul.


Un proverb cunoscut este acesta :

Învaţă din greşelile altora, că nu ai timp să le faci tu singur pe toate”.

A învăța din greșelile altora este foarte benefic atunci când faci un studiu de caz, fără a avea vreun gând de acuzare a persoanei respective. Deci pot învăța ceva și nici nu îl vorbesc de rău, deoarece examinez numai faptele persoanei, dar nu incriminez și persoana (adică pe Laban, în cazul de față).


Dar să revenim la asuprirea despre care vorbea Laban, care pentru a da greutate cuvintelor lui, L-a luat ca martor pe Dumnezeu.

De ce ?

Deoarece știa că era puțin probabil ca să-și mai vadă fetele și nepoții în viitorul apropiat și știa că de atunci încolo calitatea vieții fiicelor lui, depindea de comportamentul soțului lor față de ele. Iar aici, Laban a fost de nota zece.

Chiar a spus exact ce trebuia.

Ai grijă la cum te comporți, nu te căsători încă odată, deoarece Dumnezeu vede și sigur va interveni dacă te vei comporta într-un mod necorespunzător. Nu lua încă o soție, nu fă lucrul acesta !

Poate Laban i-a spus lucrul acesta lui Iacov și datorită faptului că sigur știa că Esau, fratele lui Iacov a avut și el tot două soții de la început, dar a mai luat încă una …


Dar pentru a înțelege dacă nu cumva chiar eu îl asupresc pe altul, să amintim câteva studii de caz din Biblie, pentru a observa în ce constă și cum se manifestă asuprirea.

Ebraicul anah este folosit :

  1. pentru prima dată în Geneza 15 : 13 unde scrie că : „ … Domnul a zis lui Avram : „Să ştii hotărât că sămânţa ta va fi străină într-o ţară care nu va fi a ei ; acolo va fi robită şi o vor apăsa greu, timp de patru sute de ani”. Prin a apăsa, Dumnezeu s-a referit la ceea ce aveau să sufere descendenții lui Avraam în Egipt. Și este suficient să citim în cartea Exod ce este scris în primele capitole pentru a înțelege ce înseamnă a asupri pe cineva : muncă peste măsură, apoi robia și comportamentul inuman față de evrei, amestecul statului în familiile de evrei etc. În Exod 1 : 14, este rezumat un astfel de trai scriind că poporul evreu avea o viață amară !
  2. Al doilea loc din Biblie în care este notat cuvântul a asupri este în Geneza 16 : 6 unde scrie că : „Avram a răspuns Saraiei : „Iată, roaba ta este în mâna ta ; fă-i ce-ţi place !” Atunci Sarai s-a purtat rău cu ea ; şi Agar a fugit de ea”. „Tratamentul aspru” este termenul folosit pentru a asupri.
  3. În I Împărați 2 : 26 unde scrie despre Solomon că : „Împăratul a zis apoi preotului Abiatar : „Du-te la Anatot, la moşiile tale, căci eşti vrednic de moarte ; dar nu te voi omorî azi, pentru că ai purtat chivotul Domnului Dumnezeu înaintea tatălui meu, David, şi pentru că ai luat parte la toate suferinţele tatălui meu.” … ”. Este evident că prin suferințe, prin apăsarea lui David, Solomon s-a referit la câte a avut de suferit David din cauza lui Saul : promisiuni neonorate, tentative de asasinat, urmărirea lui pentru o perioadă de timp îndelungat, ceea ce a făcut ca David să nu aibă liniște, să nu aibă un loc în care să poată locui etc.

Ebr. anah este folosit de optzeci și trei de ori în Vechiul Testament, aceasta arătând faptul că asuprirea omului de către om a fost o mare problemă !


Dar oare nu cumva și eu asupresc pe cineva, îi încalc drepturile, îl nedreptățesc, îl învinovățesc pe nedrept, îl constrâng să facă anumite lucruri ? Toate acestea sunt sinonimele lui a asupri !

Doamne Isuse, păzește-mă Te rog de-o astfel de atitudine și de-o astfel de viață ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :