319 I 2023. POCĂINȚA ADUCE VIAȚA DAR RĂZVRĂTIREA ADUCE MOARTEA [Ezechiel 33.9 și v. 11 I Iosua 7.1–5 I Iosua 7.10–17]

319 I 2023. POCĂINȚA ADUCE VIAȚA DAR RĂZVRĂTIREA ADUCE MOARTEA. ADEVĂRURI PROFUNDE

I Podcast I Pasaje Biblice : Ezechiel 33: 9 și v. 11 I Iosua 7 : 1 – 5 I Iosua 7 : 10 – 17 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 15 Noiembrie 2023 I

Dumnezeu nu dorește moartea celui care a păcătuit, dar Dumnezeu este Sfânt și în dreptatea Lui îl va pedepsi pe cel care a păcătuit dacă el va decide să persiste în răvrătire și nu va vrea să se pocăiască.

Să ne amintim de Acan. Oare pentru el, Ziua Judecății se putea transforma în Ziua Harului ? Sau uneori fiindcă risipim timpul de Har avem parte de judecată ?

Prin proorocul Ezechiel, Dumnezeu a vorbit clar :

„ … dacă vei înştiinţa pe cel rău, ca să se întoarcă de la calea lui, şi el nu se va întoarce, va muri în nelegiuirea lui, dar tu îţi vei mântui sufletul

Spune-le : „Pe viaţa Mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui, şi să trăiască.

Întoarceţi-vă, întoarceţi-vă de la calea voastră cea rea ! Pentru ce vreţi să muriţi voi, casa lui Israel ?” (Ezechiel 33 : 9 și v. 11)


În Iosua 7 : 1 – 5 este notată situația disperată în care a ajuns poporul Israel dintr-odată. Dar Iosua a cerut ajutorul Lui Dumnezeu iar în cartea Iosua 7 : 10 – 15 scrie că :

Domnul a zis lui Iosua : „Scoală-te ! Pentru ce stai culcat astfel pe faţa ta ? Israel a păcătuit ; au călcat legământul Meu pe care li l-am dat, au luat din lucrurile date spre nimicire, le-au furat şi au minţit şi le-au ascuns printre lucrurile lor.

De aceea copiii lui Israel nu pot să ţină piept vrăjmaşilor lor : vor da dosul în faţa vrăjmaşilor lor, căci sunt daţi spre nimicire ; Eu nu voi mai fi cu voi, dacă nu nimiciţi ce este dat spre nimicire din mijlocul vostru. Scoală-te, sfinţeşte poporul. Spune-le : „Sfinţiţi-vă pentru mâine.

Căci aşa zice Domnul Dumnezeul lui Israel : „În mijlocul tău este un lucru dat spre nimicire, Israele ; nu vei putea să ţii piept vrăjmaşilor tăi, până nu veţi scoate lucrul dat spre nimicire din mijlocul vostru.

Să vă apropiaţi mâine dimineaţă după seminţiile voastre ; şi seminţia pe care o va arăta Domnul prin sorţi se va apropia pe familii, şi familia pe care o va arăta Domnul prin sorţi se va apropia pe case, şi casa pe care o va arăta Domnul prin sorţi se va apropia pe bărbaţi.

Cine va fi arătat prin sorţi că a luat din ce era dat spre nimicire va fi ars în foc, el şi tot ce este al lui, pentru că a călcat legământul Domnului şi a făcut o mişelie în Israel.”


Să începem cu sfârșitul acestui pasaj Biblic. Despre cine a spus Dumnezeu că avea să fie ? „Cine va fi arătat prin sorţi că a luat din ce era dat spre nimicire va fi ars în foc …”. (Iosua 7 : 15)

Dar dacă Acan ar fi recunoscut păcatul și nu s-ar mai fi ajuns la sorț ?

Este clar că Acan avea șansa iertării, deoarece Dumnezeu le-a spus foarte clar că, trebuie să scoată : „lucrul dat spre nimicire”.

Dar prin faptul că Dumnezeu i-a spus dinainte ce se va întâmpla și Acan a văzut clar cum cercul potențialilor vinovați se face tot mai mic (a se vedea Iosua 7 : 16 – 17), iar pașii spre judecata finală erau parcurși în ordinea spusă de Dumnezeu, Acan trebuia să înțeleagă clar că și sfârșitul lui avea să vină dacă nu recunoștea ce-a făcut.

Dar în momentul în care adevărul a ieșit la iveală, Acan nu a mai putut decât să recunoască păcatul și să-și ișpășească pedeapsa.

Faptul că Dumnezeu ne acordă un timp pentru pocăință și ne vorbește prin Cuvântul Lui ne arată exact Harul Lui Dumnezeu.


Doamne Isuse, dă-mi Harul pocăinței, al regretului profund pentru păcatul înfăptuit și ajută-mă nu numai să am parte de iertarea Ta dar să trăiesc și o viață sfântă și să nu-mi mai permit să fac păcat ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :