31 I 2024. EU CÂT SUNT DE MALEABIL [2 Samuel 16.5–14 I Luca 23.18 I Ezechiel 33.11]

31 I 2024. EU CÂT SUNT DE MALEABIL ?

I Podcast I Pasaje Biblice : II Samuel 16 : 5 – 14 I Luca 23 : 18 I Ezechiel 33 : 11 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 31 Ianuarie 2024 I

Eu cât sunt de maleabil ? Reamintim că aurul pur sau curat este maleabil, fiind moale la fel ca plumbul.

Cuvântul maleabil este definit astfel :

1. … care poate fi ușor modelat. 2. Fig. (Despre oameni, despre caracterul lor etc.) Care se adaptează ușor ; adaptabil, docil”.


Dar să revenim la cazul de studiu menționat în meditația de ieri (a se citi pasajul Biblic din cartea II Samuel 16 : 5 – 14).

În momentul în care Absalom a uzurpat tronul lui David, împăratul David împreună cu oamenii care i-au rămas credincioși, plecau din Ierusalim.

Dar, la o foarte mică distanță de Ierusalim, la Bahurim le-a ieșit în cale Șimei, un om care l-a provocat pe David. Șimei era asemenea unei pietre de încercare, a unei pietre dure de care se zgârie aurul pentru a fi testat.

Dar la același test au fost supuși atât David cât și Ioab, dar reacția lor față de Șimei a fost total diferită.


Credinciosul de tip aur curat cum era David, poate fi prelucrat ușor, deoarece el este maleabil. Dar credinciosul care are mai puțină pocăință în el, cum era Ioab, repede ar fi rezolvat problema în felul lui, exact în genul „foc din Cer” (a se vedea Luca 9 : 51 – 56).

Credinciosul de tip aur curat însă, este duhovnicesc și iartă exact cum a făcut David, care ÎL simboliza pe Domnul Isus.


Dar total opus este credinciosul firesc cum era Ioab, care deși lupta pentru aceeași cauză, exact ca David, totuși a cerut aplicarea Legii, fără a avea milă.

Peste ani așa a ajuns să fie condamnat la moarte un Om nevinovat. În Luca 23 : 18 scrie că despre Domnul Isus :

„ … au strigat cu toţii într-un glas : „La moarte cu Omul acesta … !

În Ezechiel 33 : 11 sunt scrise cuvintele pe care Dumnezeu i le-a spus proorocului Ezechiel pentru poporul Israel :

Spune-le : „Pe viaţa Mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui, şi să trăiască. Întoarceţi-vă, întoarceţi-vă de la calea voastră cea rea ! Pentru ce vreţi să muriţi voi, casa lui Israel ?


Din moment ce eu sunt copilul Lui Dumnezeu, ar trebui să mă asemăn cu Tatăl meu din Cer și să nu doresc nici eu răul cuiva. De aceea, îl loc să spun cum gândea Ioab despre Șimei, decid să fiu ca David și voi spune : „La Viață cu el”.

Și nu numai că-l iert pe cel care asemenea lui Șimei poate îmi greșește, ci mai mult, hotărăsc să-l aduc la Domnul Isus, EL este Viața și oferă viața. Nu doar pe acest pământ ci și viața veșnică !


Doamne Isuse, ajută-mă să fiu așa ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :