309 I 2023. ADEVĂRURI PROFUNDE SAU ÎNȚELEGEREA PERSONALĂ A CUVÂNTULUI LUI DUMNEZEU [Faptele Apostolilor 8.30–31 I Ieremia 31.34 I Evrei 8.11]

309 I 2023. ADEVĂRURI PROFUNDE SAU ÎNȚELEGEREA PERSONALĂ A CUVÂNTULUI LUI DUMNEZEU

I Podcast I Pasaje Biblice : Faptele Apostolilor 8 : 30 – 31 I Ieremia 31 : 34 I Evrei 8 : 11 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 5 Noiembrie 2023 I

Înţelegerea adevărurilor profunde. Este adevărat că în domeniul cunoașterii Cuvântului, al telogiei există oameni care s-au specializat și înțeleg mai mult Cuvântul Lui Dumnezeu și îl pot explica foarte bine, dar există și multă (a se citi extrem de multă) explicare greșită a Cuvântului Lui Dumnezeu.

Iar adevărul este că prin ajutorul Duhului Sfânt pot să înțeleg Biblia și singur, de aceea să mă ajute Dumnezeu să citesc, să memorez Cuvântul Lui Dumnezeu dar să și realizez când am de-a face cu o învățătură falsă.

Pilda bogatului nemilostiv sau Pilda bogatului și a lui Lazăr (Luca 16 : 19 – 31).

Așa am fost învățați să-i spunem pildă, dar în text și în context nu apare niciunde cuvântul pildă !

Este o întâmplare reală, dar teologia liberală lipsește de conținut orice adevăr de care se ocupă. Nu spune că nu scrie așa, dar îți explică faptul că … cutare lucru se înțelege așa.

Adevărul este că trebuie să învăț să citesc Biblia așa cum a fost scrisă și să dau la o parte ideea că eu nu pot înțelege singur, ci am nevoie de cineva care să-mi explice cum stau lucrurile.


Sunt oameni care motivează necesitatea interpretării de către altcineva pe baza experienței famenului etiopean. Dar aceasta înseamnă că o excepție (cum a fost cazul famenului etiopian) să fie regula interpretării Bibliei, ori așa ceva nu se poate.

Iar cei care spun așa, au dreptate într-o mică măsură, deoarece susțin ceva ce este advărat …

  • dar câți dintre cei care doar sunt teoreticieni ai Biblie, sunt la înălțimea spirituală a lui Filip și au avut o asemenea revelație cum a avut Filip în noaptea respectivă ?
  • Și câți dintre cei cărora Dumnezeu le vorbește, ÎL ascultă pe Dumnezeu așa de prompt cum a făcut-o Filip ?

Este nevoie de creștini care au darul învățării, dar din întâmplarea cu Filip și famenul Etiopian înțelegem că omului sincer, Dumnezeu îi trimite exact pe omul de care este nevoie să-i explice ceea ce el nu înțelege !

În cartea Faptele Apostolilor 8 : 30 – 31 scrie că :

Filip a alergat şi a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis : „Înţelegi tu ce citeşti ?” Famenul a răspuns :

Cum aş putea să înţeleg, dacă nu mă va călăuzi cineva ?

Şi a rugat pe Filip să se suie în car şi să şadă împreună cu el”.

Aici nu este regula ci excepția. Nu pot lua doar învățătura textului ci și contextul. Ori eu nu sunt etiopean și apoi nu famenul a căutat un Comentariu al Vechiului Testament „pe Isaia” (cum se mai spune), ci Dumnezeu l-a trimis pe Filip cu un mandat precis.

Iar Filip nu a stat să-i explice toată cartea, ci scopul Divin a fost ca famenul să fie adus la Dumnezeu, iar după aceea, Dumnezeu avea să se ocupe de el.


În Ieremia 31 : 34 scrie că :

Niciunul nu va mai învăţa pe aproapele sau pe fratele său zicând : „Cunoaşte pe Domnul !”, ci toţi Mă vor cunoaşte, de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul ; căci le voi ierta nelegiuirea şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatul lor.

Sinonimul aproapelui este vecinul. În Evrei 8 : 11, unde este reluat citatul din Ieremia 31 : 34 este folosit în loc de aproapele, cuvântul vecinul și este scris clar :

Şi nu vor mai învăţa fiecare pe vecinul sau pe fratele său, zicând : „Cunoaşte pe Domnul!”, căci toţi Mă vor cunoaşte, de la cel mai mic până la cel mai mare dintre ei”.


Vom concluziona notând că, la ora actuală nu putem spune că ne lipsește cunoașterea de Dumnezeu, dar putem afirma că lipsește trăirea celor cunoscute de noi … și din acest motiv nu am ajuns la nivelul de sfințire la care ar fi trebuit să fim având în vedere vârsta noastră spirituală !


Doamne Isuse, ajută-mă să devin un iubitor al Cuvântului Tău, învață-mă ca să înțeleg Cuvântul Tău și dă-mi harul de-a trăi ceea ce TU mă înveți din Cuvântul Tău ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :