308 I 2023. UNUL CARE DĂ AJUNGE MAI BOGAT SAU PRICEPEREA SPIRITUALĂ [Proverbe 11.24 I Marcu 12.41–44 I Luca 4.25-26]

308 I 2023. UNUL CARE DĂ AJUNGE MAI BOGAT SAU PRICEPEREA SPIRITUALĂ

I Podcast I Pasaje Biblice : Proverbe 11 : 24 I Marcu 12 : 41 – 44 I Luca 4 : 25 – 26 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 4 Noiembrie 2023 I

Înţelegerea adevărurilor profunde. În realitatea spirituală, cel ce dăruiește la porunca Lui Dumnezeu va avea în timp ce omul care economisește când nu trebuie o poate duce foarte rău.

De ce ? Deoarece dăruitorul experimentează intervențiile Divine în timp ce credinciosul econom (sau zgârcit) dacă atunci când i se cere să dăruiască mult, păstrează pentru el crezând că nu va mai avea ce-i trebuie chiar va trece prin lipsuri pentru ca data viitoare … să învețe să asculte când Dumnezeu îi cere să facă ceva !

În Proverbe 11 : 24 scrie că :

Unul care dă cu mâna largă, ajunge mai bogat ; şi altul, care economiseşte prea mult, nu face decât să sărăcească”.

Așa să fie ? Pentru că logic este că :

Ai dacă nu dai !


Evanghelistul Marcu a descris dărnicia unora dintre Evrei și în special pe a văduvei care a dăruit „tot ce-i mai rămăsese ca să trăiască”.

În Marcu 12 : 41 – 44 scrie că :

Isus şedea jos în faţa vistieriei Templului şi Se uita cum arunca norodul bani în vistierie. Mulţi, care erau bogaţi, aruncau mult.

A venit şi o văduvă săracă şi a aruncat doi bănuţi, care fac un gologan. Atunci Isus a chemat pe ucenicii Săi şi le-a zis :

„Adevărat vă spun că această văduvă săracă

  • a dat mai mult decât toţi cei ce au aruncat în vistierie ; căci toţi ceilalţi
  • au aruncat din prisosul lor, dar ea, din sărăcia ei,
  • a aruncat tot ce avea, tot ce-i mai rămăsese ca să trăiască.”

Noi nu știm continuarea, dar după cum ÎL cunoaștem pe Dumnezeu putem fi siguri că Dumnezeu imediat după aceea l-a trimis la ea pe un Ilie care a ajutat-o cum nici nu se aștepta probabil (a se vedea Luca 4 : 25 – 26).


Și să nu credem că Dumnezeu a avut vreo perioadă din istoria omenirii în care să nu fi avut oameni ca Ilie, care nu au avut bani dar au avut credință și au fost de folos oamenilor care nu aveau nici bani nici credință dar ÎL iubeau pe Dumnezeu chiar dacă în acest domeniu al încrederii în Dumnezeu nu stăteau prea bine.

Dar ceea ce putem înțelege (cunoscând oarecum viața) este faptul că numai un om care trăiește prin credință poate face într-un mod senin un astfel de sacrificiu cum a făcut văduva.

Un om darnic dă totul pentru Dumnezeu. „ … tot ce-i mai rămăsese ca să trăiască”. (Marcu 12 : 44) Aceasta înseamnă că văduva după ce aplecat acasă … nu a mai trăit ci a murit de foame ?

Nu … aceasta înseamnă că a mai depus în pământul spiritual două semințe (doi bănuți) care i-au adus o recoltă de bănuți mai târziu, dar este clar că ea avea obiceiul de-a dărui, deoarece numai un om care se încrede în Dumnezeu poate dărui fiind așa de senin !


Un om care nu are încredere în Dumnezeu, pur și simplu nu dă, ca să nu moară de foame.

Dar despre văduvă înțelegem că era o dăruitoare constantă ceea ce înseamnă că avea tot timpul recoltă din ogorul ei spiritual și tot timpul avea recolta de bănuți din ceea ce semăna constant !

  • Oare eu cum stau cu dărnicia ?
  • Cât am semănat până acum ?

Dumnezeu să mă ajute să înțeleg că în viața de credință chiar este adevărat că :

Unul care cu mâna largă, ajunge mai bogat ; şi altul, care economiseşte prea mult, nu face decât să sărăcească”. (Proverbe 11 : 24)

Înțeleptul Solomon s-a exprimat foarte elegant. El a scris despre cel care „” și despre cel care „economisește prea mult” deși putea să-l numească zgârcit dar omul s-ar fi simțit ofensat deoarece noi știm că adevărul supără. Dar Solomon a ales nu să jignească ci să-i explice omului cum funcționează lucrurile.

Dacă vrei să ai mai mult grâu nu-l ține în hambar ci plantează cu el cât mai mult teren. Așa vei avea mai mult grâu decât dacă doar l-ai ține pentru tine.

Tot așa este și cu banii. Sămânța de bani rodește numai dacă este plantată ! „Unul care dă cu mâna largă, ajunge mai bogat”.


Chiar … oare de ce sunt așa de mulți săraci din punct de vedere spiritual ?

Este clar. Unul care dă ajunge mai bogat (în adevăratul sens al cuvântului) iar unul care nu dă ajunge mai sărac decât era la momentul în care Dumnezeu i-a cerut să dea dar el nu L-a ascultat pe Stăpânul lui !


Doamne Isuse, dă-mi harul de-a înțelege lucrurile spirituale și de-mi potrivi viața după Cuvântul Tău ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :