292 I 2023. CEARTA SAU GÂNDURILE RELE [Romani 12.15 I Marcu 7.21–23 I Luca 5.20-26]

292 I 2023. CEARTA SAU GÂNDURILE RELE

I Podcast I Pasaje Biblice : Romani 12 : 15 I Marcu 7 : 21 – 23 I Luca 5 : 20 – 26 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 19 Octombrie 2023 I

Cum ar fi dacă am rescrie prima dintre întâmplările amintite ieri ? Cum ar arăta o adunare de credincioși, dacă „Eli” în loc să o judece pe „Ana” și să o certe pentru că stăruiește în rugăciune, ar alege să empatizeze cu ea … așa că s-ar așeza pe genunchi, s-ar ruga Lui Dumnezeu pentru problema ei și chiar ar și plânge împreună cu ea (exact cum scrie în Romani 12 : 15). Aceasta ar arăta acceptarea ei și nu respingerea de care a dat Eli dovadă față de Ana.


Dar întrebarea este :

  • De ce a presupus atât de greșit din moment ce el a analizat-o pe Ana cu atenție și este clar că Eli a vorbit calculat, deoarece nu s-a grăbit să tragă concluzii false și nici nu era nervos ?
  • Cum a putut să presupună atunci că Ana a consumat băuturi alcoolice ?
  • De ce și Eli cel de azi o vede pe Ana rău ?

Poate fi din cauză că ochiul lui este rău. Un ochi sănătos vede altfel decât un ochi bolnav, iar lucrul acesta îl știu în special cei care poartă ochelari.

Ei își dau seama imediat cum văd același lucru când nu au ochelarii pe ochi și cât de bine și ce bine arată exact același lucru când își folosesc ochelarii.

Oare exisă și ochelari pentru ochii interiori, pentru felul în care vedem lucrurile ?


În Marcu 7 : 21 – 23 sunt scrise cuvintele Domnului Isus, cuvinte care sunt foarte profunde :

Ce iese din om aceea spurcă pe om. Căci dinăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele, preacurviile, curviile, uciderile, furtişagurile, lăcomiile, vicleşugurile, înşelăciunile, faptele de ruşine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia. Toate aceste lucruri rele ies dinăuntru şi spurcă pe om.” … ”.


Dar să observăm în continuare cum este redată expresia : „ies gândurile rele” și în alte traduceri.

Conform Domnului Isus, „din inima oamenilor” :

  • ies raționamente rele” (Literal Standard Version).
  • ies reflecții rele” (Smith’s Literal Translation).
  • pleacă scopurile care sunt rele” (Anderson New Testament).
  • ies planuri rele” (Mace New Testament).

În Traducerea Cornilescu scrie despre : „gândurile rele”, această expresie traducând gr. „dialogismos” care înseamnă :

un raționament care se bazează pe sine și, prin urmare este confuz” iar acest fel de-a vedea sau de-a înțelege lucrurile va conserva prejudecățile omului respectiv.

Cuvântul tradus cu : „gânduri rele” (gr. dialogismós) este folosit în Luca 5 : 22, iar pentru a înțelege mai bine modul în care funcționează mintea celor care raționează greșit, vom cita o parte din întâmplarea cu Vindecarea slăbănogului, care începe de la credința celor patru prieteni ai lui :

Când le-a văzut credinţa, Isus a zis : „Omule, păcatele îţi sunt iertate !” Cărturarii şi fariseii au început să cârtească şi să zică în ei înşişi :

„Cine este Acesta, de rosteşte hule ? Cine poate să ierte păcatele decât singur Dumnezeu ?” Isus, care le-a cunoscut gândurile [gr. dialogismós „raționamentele”], a luat cuvântul şi le-a zis : „Pentru ce cârtiţi în inimile voastre ? Ce este mai lesne, a zice : „Păcatele îţi sunt iertate” sau a zice : „Scoală-te şi umblă” ?

Dar, ca să ştiţi că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele : „Ţie îţi poruncesc”, a zis El slăbănogului, „scoală-te, ridică-ţi patul şi du-te acasă”.

Şi, numaidecât, slăbănogul s-a sculat, în faţa lor, a ridicat patul pe care zăcea şi s-a dus acasă, slăvind pe Dumnezeu. Toţi au rămas uimiţi şi slăveau pe Dumnezeu ; plini de frică, ziceau : „Azi am văzut lucruri nemaipomenite.” … ”. (Luca 5 : 20 – 26)


Din această întâmplare putem înțelege și faptul că dacă Dumnezeu nu intervine în viața cuiva, acel om va judeca greșit și va înțelege lucrurile total deformat față de cum sunt ele în realitate.

De fapt, Domnul Isus nu hulea, ci a dovedit că EL este Fiul Lui Dumnezeu și în realitate EL avea dreptate iar ei erau cei care judecau greșit Persoana Lui și cuvintele rostite de Domnul Isus !


Doamne Isuse, deschide-mi și mie ochii să TE cunosc și să înțeleg Cuvântul Tău și să văd viața corect, exact așa cum este ea în realitate ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :