279. SELECTEAZĂ CORECT 75. BĂTAIA DIN PÂNTECE [Geneza 25.20–26 I Romani 7.20]

279. SELECTEAZĂ CORECT 75. BĂTAIA DIN PÂNTECE

I Podcast I Pasaje Biblice : Geneza 25 : 20 – 26 I Romani 7 : 20 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 06 Octombrie 2022 I

În Geneza 25 : 20 – 26 scrie că : „Isaac era în vârstă de patruzeci de ani când a luat de nevastă pe Rebeca, fata lui Betuel, arameul din Padan-Arama, şi sora lui Laban, arameul. Isaac s-a rugat Domnului pentru nevasta sa, căci era stearpă ; şi Domnul l-a ascultat : nevasta sa, Rebeca, a rămas însărcinată. Copiii se băteau în pântecele ei ; şi ea a zis : „Dacă-i aşa, pentru ce mai sunt însărcinată ?”

S-a dus să întrebe pe Domnul. Şi Domnul i-a zis : „Două neamuri sunt în pântecele tău, şi două noroade se vor despărţi la ieşirea din pântecele tău. Unul din noroadele acestea va fi mai tare decât celălalt. Şi cel mai mare va sluji celui mai mic.”

S-au împlinit zilele când avea să nască ; şi iată că în pântecele ei erau doi gemeni. Cel dintâi a ieşit roşu de tot, ca o manta de păr, şi de aceea i-au pus numele Esau.

Apoi a ieşit fratele său, care ţinea cu mâna de călcâi pe Esau ; şi de aceea i-au pus numele Iacov. Isaac era în vârstă de şaizeci de ani când s-au născut ei”.


Revenind la neputințele omenești și azi vom privi în Biblie la o altă neputință a omului și anume la păcatul care este în Adn-ul omului, în „softul” lui dacă putem spune așa, care face parte din el la fel cum vitaminele fac parte din măr.

Și la fel cum nu poți scoate din compoziția mărului întreg doar o vitamină (și mărul să rămână la fel ca înainte), nici păcatul nu este ceva ce să poată să fie eliminat din modul de funcționare al firii noastre pământești, al naturii păcătoase din noi.

Iar aici ne referim la ceea ce omul face din fire. O sămânță de măr nu trebuie educată ce să facă din momentul în care este plantată în pământ pentru a se transforma într-un pom. Iar după ce a răsărit și a apărut pomișorul nu trebuie să-i spui ce să consume din pământ, nici cum să ia lumina și să o prelucreze etc.

În Adn-ul din sămânța respectivă sunt scrise toate informațiile și tot în sămânță este și viața care odată cu descătușarea din sămânță își va urma cursul ei firesc (spunem noi, lăsat de Dumnezeu, spune Biblia).


Să medităm numai puțin la pasajul Biblic de mai sus. Când ne gândim la Isaac și la Rebeca și cum cei doi au ajuns să fie împreună, putem spune că au avut parte de-o căsătorie incredibilă. Și probabil că și ei au spus : „Aleluia !” pentru modul deosebit în care Dumnezeu i-a adus împreună.

Dar a trecut timpul și-au constatat că nu pot avea copii. Nu știm ce au putut spune despre o asemenea situație și nici nu știm cum au aflat la cine este problema, dar după aproximativ nouăsprezece ani au avut un motiv de bucurie. Și iarăși au putut spune : „Aleluia !” adică Slavă Domnului ! … Venea o nouă viață în familia lor !

Dar din ceea ce se petrecea în pântecele ei mama și-a dat seama că acolo erau două persoane nu una … și erau două persoane care nu se înțelegeau deloc una cu alta !


De la cine au învățat cei doi copii care erau încă nenăscuți … să se bată ?


Tatăl era credincios, s-a rugat mult Lui Dumnezeu iar Dumnezeu a făcut o minune pentru ca ei să fie acolo ! Și mama L-a întrebat pe Dumnezeu și Dumnezeu i-a vorbit (într-un mod profetic cum am spune noi la ora actuală).

Și nici nu ne putem imagina noi, probabil cât s-au putut bucura părinții când au aflat că după douăzeci de ani vor avea în sfârșit un copil … ca mai apoi să afle că vor avea doi copii. Ce mare binecuvântare !

Dar la un timp a început bătaia. Și nu era nimeni care să-i despartă. Și înțelegem că ambii loveau, nu doar unul dădea în celălalt … iar el să accepte pasiv lovirea, ci și cel lovit, la rândul lui făcea la fel cu celălalt.

Esau și Iacov erau gemeni … dar deși probabil că și mamei i-a fost greu să creadă, când Dumnezeu i-a spus că ei erau deja neamuri diferite, iar după naștere aveau să fie popoare diferite. Aceasta însemna că vorbeau deja limbi diferite, aveau teritorii diferite, adică locuiau între granițe diferite etc.


Și s-a dovedit în ani de zile că exact așa a fost cum a spus Dumnezeu !


Vom încheia această meditație notând că păcatul este în firea noastră și nu poate fi separat de noi. În Romani 7 : 20, apostolul Pavel a scris :

Şi dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuieşte în mine”.

Transformarea vieții este posibilă numai prin Jertfa Domnului Isus, prin moartea și Învierea Lui. Este nevoie de o renaștere. De o naștere din nou, din Dumnezeu. De o altoire în mine a ceva care nu este din mine, ci din Dumnezeu.

Se numește Isus, iar dacă ÎL chem în viața mea printr-o rugăciune sinceră, EL va veni și îmi va schimba viața, dar lupta cu mine însumi (cu natura mea, cu firea mea pământească) va continua zi de zi toată viața mea !


Doamne Isuse, Te rog frumos vino și în viața mea ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :