278. SELECTEAZĂ CORECT 74. ÎNCREDE-TE ÎN DOMNUL DIN TOATĂ INIMA TA! [Faptele Apostolilor 27.7–15 și v. 20-25 I Eclesiastul 8.16-9.1]

278. SELECTEAZĂ CORECT 74. ÎNCREDE-TE ÎN DOMNUL DIN TOATĂ INIMA TA !

I Podcast I Pasaje Biblice : Faptele Apostolilor 27 : 7 – 15 și v. 20 – 25 I Eclesiastul 8 : 16 – 9 : 1 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 05 Octombrie 2022 I

Luca a consemnat prin ce a trecut el și apostolul Pavel care se aflau într-o corabie în care se aflau în total „două sute şaptezeci şi şase de suflete” (a se vedea Faptele Apostolilor 27 : 37).

În Faptele Apostolilor 27 : 7 – 15, Luca a scris că :

Timp de mai multe zile, am mers încet cu corabia, şi nu fără greutate am atins înălţimea Cnid, unde nu ne-a lăsat vântul să ne oprim. Am trecut pe la capătul Cretei, alături de Salmona.

De abia am mers cu corabia pe marginea insulei şi am ajuns la un loc numit „Limanuri bune”, de care era aproape cetatea Lasea. Trecuse destul de multă vreme, şi călătoria pe mare se făcea primejdioasă, pentru că trecuse chiar şi vremea „postului”.

De aceea Pavel a înştiinţat pe ceilalţi şi le-a zis : „Oamenilor, călătoria văd că nu se va face fără primejdie şi fără multă pagubă, nu numai pentru încărcătură şi pentru corabie, dar chiar şi pentru vieţile noastre.”

Sutaşul a ascultat mai mult de cârmaci şi de stăpânul corăbiei decât de vorbele lui Pavel.

Şi, fiindcă limanul nu era bun de iernat, cei mai mulţi au fost de părere să plece cu corabia de acolo, ca să încerce să ajungă la Fenix, liman din Creta, aşezat spre miazăzi-apus şi spre miazănoapte-apus, ca să ierneze acolo.

Începuse să sufle un vânt uşor de miazăzi ; şi, ca unii care se credeau stăpâni pe ţintă, au ridicat ancorele şi au pornit cu corabia pe marginea Cretei.

Dar nu după multă vreme, s-a dezlănţuit asupra insulei un vânt furtunos, numit Eurachilon. Corabia a fost luată de el, fără să poată lupta împotriva vântului, şi ne-am lăsat duşi în voia lui”.


Citind sau ascultând despre o astfel de situație de viață, nu poți să nu te întrebi :

Cum se poate ca majoritatea oamenilor să nu vadă pur și simplu ceva ce pentru un singur om era atât de evident ?

În fond ceea ce au gândit ei însă era foarte logic. Se aflau într-un loc în care condițiile pentru iernat nu erau bune și s-au gândit că doar ies puțin în larg și pot să ajungă într-un port în care aveau să stea până avea să vină vremea frumoasă.

În plus vremea era frumoasă și condițiile atmosferice erau deosebit de prielnice, cum să nu profiți de o astfel de oportunitate ?


Solomon a scris în Eclesiastul 8 : 16 – 9 : 1

Când mi-am pus inima să cunosc înţelepciunea şi să mă uit cu băgare de seamă la truda pe care şi-o dă omul pe pământ – căci omul nu vede somn cu ochii, nici zi, nici noapte – am văzut atunci toată lucrarea lui Dumnezeu, am văzut că omul

  • nu poate să pătrundă ce se face sub soare ; oricât s-ar trudi el să cerceteze, tot
  • nu va putea afla ; şi chiar dacă înţeleptul ar zice că a ajuns să înţeleagă, tot
  • nu poate să găsească.

Da, mi-am pus inima în căutarea tuturor acestor lucruri, am cercetat toate aceste lucruri şi am văzut că cei neprihăniţi şi înţelepţi, şi faptele lor sunt în mâna lui Dumnezeu, atât dragostea, cât şi ura. Oamenii nu ştiu nimic mai dinainte ; totul este înaintea lor în viitor”.


Dar un om care crede în Dumnezeu este smerit și știe că nu se poate încrede în sine. El înțelege că este limitat și nu are cum să prevadă nici măcar ce va fi în viitorul apropiat, de aceea el Îi va cere Lui Dumnezeu să-l ajute iar Cel care cunoaște totul îi va descoperi, îi va arăta dinainte atât cât trebuie să știe.

Faptul că apostolul Pavel nu a vorbit de la el când a făcut afirmațiile notate mai sus, ci Dumnezeu i-a vorbit a putut fi constatat de cei din corabie și din ceea ce s-a întâmplat în continuare.


Luca a notat că :

Soarele şi stelele nu s-au văzut mai multe zile, şi furtuna era aşa de puternică încât la urmă pierdusem orice nădejde de scăpare. Oamenii nu mâncaseră de multă vreme.

Atunci Pavel s-a sculat în mijlocul lor şi a zis : „Oamenilor, trebuia să mă ascultaţi şi să nu fi pornit cu corabia din Creta, ca să fi scăpat de această primejdie şi de această pagubă.

Acum vă sfătuiesc să fiţi cu voie bună ; pentru că niciunul din voi nu va pieri ; şi nu va fi altă pierdere decât a corăbiei. Un înger al Dumnezeului, al căruia sunt eu şi căruia Îi slujesc, mi s-a arătat azi-noapte şi mi-a zis :

„Nu te teme, Pavele ; tu trebuie să stai înaintea cezarului ; şi iată că Dumnezeu ţi-a dăruit pe toţi cei ce merg cu corabia împreună cu tine.”

De aceea, oamenilor, liniştiţi-vă, căci am încredere în Dumnezeu că se va întâmpla aşa cum mi s-a spus”. (Faptele Apostolilor 27 : 20 – 25)

Și lucrurile au decurs exact așa !


Solomon a afirmat că : „Oamenii nu ştiu nimic mai dinainte” și s-a referit în mod evident la cunoașterea prin capacitățile proprii, dar un om care trăiește alături de Dumnezeu poate afla ce se va întâmpla în viitorul

  • imediat, sau
  • mai îndepărtat, sau
  • foarte îndepărtat.

Depinde de cât îi este dat să vadă, de distanța până la care îi este arătat în timp !

Lui Noe, Dumnezeu i-a spus ce se va întâmpla. La fel lui Avraam, lui Iosif, lui Moise, lui Ilie, Elisei, Daniel … iar prin Duhul Sfânt, Dumnezeu îi vorbește fiecărui credincios sincer despre lucruri care i se vor întâmpla în viață, prin ce are de trecut în viitor.


De aceea să dea Domnul Isus ca :

Domnul să-ţi fie desfătarea, şi

  • El îţi va da tot ce-ţi doreşte inima. Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului, încrede-te în El, şi
  • El va lucra,
  • El va face să strălucească dreptatea ta ca lumina, şi dreptul tău ca soarele la amiază. Taci înaintea Domnului şi nădăjduieşte în El”. (Psalmul 37 : 4 – 7)

O astfel de viață care este trăită prin credința în Dumnezeu este descrisă și în Proverbe 3 : 5 – 7 unde scrie :

Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe înţelepciunea ta ! Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările. Nu te socoti singur înţelept ; teme-te de Domnul şi abate-te de la rău !


Doamne Isuse, ajută-mă și pe mine să trăiesc așa ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :