277. SELECTEAZĂ CORECT 73. PETRU sau UNA ESTE VOINȚA ALTA ESTE PUTINȚA [Ioan 13.36–38 și 14.1 I Ioan 13.21–28 I Ioan 6.67–71]

277. SELECTEAZĂ CORECT 73. PETRU sau UNA ESTE VOINȚA ALTA ESTE PUTINȚA

I Podcast I Pasaje Biblice : Ioan 13 : 36 – 38 și 14 : 1 I Ioan 13 : 21 – 28 I Ioan 6 : 67 – 71 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 04 Octombrie 2022 I

În Evanghelia după Ioan 13 : 36 – 38 și 14 : 1 scrie : „Doamne”, I-a zis Simon Petru, „unde Te duci ?” Isus i-a răspuns : „Tu nu poţi veni acum după Mine, unde Mă duc Eu ; dar mai târziu vei veni.”

„Doamne”, I-a zis Petru, „de ce nu pot veni după Tine acum ? Eu îmi voi da viaţa pentru Tine.” Isus i-a răspuns : „Îţi vei da viaţa pentru Mine ? Adevărat, adevărat îţi spun că nu va cânta cocoşul, până te vei lepăda de Mine de trei ori. Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu şi aveţi credinţă în Mine”.


Și în pasajul de aici, împărțirea pe capitole și versete nu doar că fragmentează textul ci mai mult, ne face un deserviciu deoarece denaturează înțelesul Cuvântului Lui Dumnezeu.

Noi știind că am ajuns la capitolul 14, vom citi versetul 1 logic, ca fiind un început care nu are nicio legătură cu ceea ce era scris deja în capitolul 13 la sfârșit. Și nu este așa pentru că practic era o continuare.

Dar trebuie să reamintim faptul că cele mai bune traduceri ale Bibliei nu au împărțirea pe capitole și pe versete, ci textul Biblic pentru o înțelegere corectă, se citește de la început până la sfârșit (Evanghelia după Ioan, în exemplul nostru), iar acest lucru ne ajută nu doar să înțelegem corect Cuvântul Lui Dumnezeu, ci și să descoperim adevăruri pe care nu le-am observat până atunci.

Așa înțelegem mai bine ce s-a întâmplat de fapt, după ce Iuda Iscarioteanul a plecat din încăperea în care au rămas Domnul Isus și ucenicii Lui.


Reamintim că Domnul Isus la un moment dat, probabil gândindu-se la ce va urma :

S-a tulburat în duhul Lui, a mărturisit şi a zis : „Adevărat, adevărat vă spun că unul din voi Mă va vinde.”

Ucenicii se uitau unii la alţii şi nu înţelegeau despre cine vorbeşte. Unul din ucenici, acela pe care-l iubea Isus, stătea la masă culcat pe sânul lui Isus.

Simon Petru i-a făcut semn să întrebe cine este acela despre care vorbea Isus. Şi ucenicul acela s-a rezemat pe pieptul lui Isus şi I-a zis : „Doamne, cine este ?” Isus a răspuns :

„Acela căruia îi voi întinge bucăţica şi i-o voi da.” Şi a întins o bucăţică şi a dat-o lui Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul.

Cum a fost dată bucăţica, a intrat Satana în Iuda. Isus i-a zis : „Ce-ai să faci, fă repede.” Dar nimeni din cei ce şedeau la masă, n-a înţeles pentru ce îi zisese aceste vorbe. (Ioan 13 : 21 – 28)


Petru și Ioan și-au dat seama nu doar că Iuda este vânzătorul, ci credem că toți ucenicii și-au dat seama mai ales de faptul că Domnul Isus l-a iubit așa cum a fost el și i-a dat șansa iertării și reabilitării timp de trei ani și ceva.

Iuda a avut ușa Harului deschisă până în momentul descris mai sus, când el a decis să o „trântească” (dacă putem spune așa) și a trecut de parte răului.

Dar rememorând ce s-a întâmplat, atunci când a scris Evanghelia, apostolul Ioan a notat la începutul capitolului 13 ceva ce avea să se înțeleagă abia la sfârșitul capitolului 13.

Înainte de praznicul Paştilor, Isus, ca Cel care ştia că I-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, şi, fiindcă iubea pe ai Săi, care erau în lume, i-a iubit până la capăt”. (Ioan 13 : 1)

Și pe Iuda, Domnul Isus l-a iubit. Iar dragostea Lui Dumnezeu se dovedește prin șansele reabilitării pe care i le-a dat lui și ni le dă și nouă (în viață).


Dar să revenim la subiectul principal. În meditațiile anterioare s-a vorbit despre siguranța de sine care nu este chiar sinonimă cu mândria dar o nepoată de-a ei tot este.

Un om care ÎL cunoaște destul de bine peDomnul Isus se va cunoaște probabil în aceeași măsură și pe sine. Nu se va supraevalua dar nici nu se va înjosi în ochii lui, ci se va vedea așa cum este (Romani 13 : 2).

Ne referim aici la modul ideal, adică : om care are ochi buni și o oglindă bună. Oglinda Cuvântului Lui Dumnezeu este foarte bună, mai trebuie doar să am și ochii buni iar cât de buni sunt … voi vedea eu în timp.

Cum se face testul ? Încercările vor dovedi dacă ceea ce cred și spun despre mine este adevărat sau fals.

Eu îmi voi da viaţa pentru Tine.” Isus i-a răspuns : „Îţi vei da viaţa pentru Mine ? Adevărat, adevărat îţi spun că nu va cânta cocoşul, până te vei lepăda de Mine de trei ori.

Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu şi aveţi credinţă în Mine”. (Ioan 13 : 37 – 14 : 1)

Cuvintele lui Petru au fost testate după câteva ore, iar Petru nu și-a dat viața pentru Domnul Isus (cum a promis) și probabil atunci și-a amintit ce a spus Domnul Isus :

Aveţi credinţă în Dumnezeu şi aveţi credinţă în Mine”. (Ioan 14 : 1)

La momentul auzirii acestor cuvinte, Petru era omul sigur pe sine, „stăpân pe situație”, doar că Petru se încredea în el, nu în Domnul Isus. Și probabil că nici în Dumnezeu nu se încredea suficient pentru realizarea a ce voia să facă.

A urmat testul și Petru a căzut la test. De vrut să facă ceva, a vrut (este drept) dar abia atunci a realizat cât este de slab din punct de vedere spiritual … chiar dacă el fizic stătea bine.


De unde a pornit transformarea ? De la descoperirea realității despre el. De la constatarea că este slab și că are nevoie de Dumnezeu. Adevărul despre mine, plus rugăciune, plus lacrimi … duc un om la încrederea în Domnul Isus și în Dumnezeu, care s-au manifestat în viața lui Petru după primirea botezului în Duhul Sfânt.

Doar că după aceea, Petru nu a mai folosit vorbe fără acoperire. El trăia cu Dumnezeu, iar lucrul acesta s-a putut observa din faptul că Dumnezeu lucra prin el nu mai era ca pe vremuri când Petru făcea ceva pentru Dumnezeu !


Fiecare dintre noi, dacă este prea sigur de sine înseamnă că în felul lui se aseamănă cu Petru. Căderea, descoperirea a cine sunt cu adevărat mă vor duce la Dumnezeu, rugăciune, lacrimi, botezul în Duhul Sfânt și la o reconfigurare a vieții.


La exterior, probabil că voi arăta aproape la fel … dar în interior voi fi cu totul diferit. Voi fi un om care este dependent de Tatăl, de Fiul și de Duhul Sfânt ! Doamne ajută la acesta ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :