277. SELECTEAZĂ CORECT 73. PETRU sau UNA ESTE VOINȚA ALTA ESTE PUTINȚA [Ioan 13.36–38 și 14.1 I Ioan 13.21–28 I Ioan 6.67–71]

277. SELECTEAZĂ CORECT 73. PETRU sau UNA ESTE VOINȚA ALTA ESTE PUTINȚA

I Podcast I Pasaje Biblice : Ioan 13 : 36 – 38 și 14 : 1 I Ioan 13 : 21 – 28 I Ioan 6 : 67 – 71 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 04 Octombrie 2022 I

În Evanghelia după Ioan 13 : 36 – 38 și 14 : 1 scrie : „Doamne”, I-a zis Simon Petru, „unde Te duci ?” Isus i-a răspuns : „Tu nu poţi veni acum după Mine, unde Mă duc Eu ; dar mai târziu vei veni.”

„Doamne”, I-a zis Petru, „de ce nu pot veni după Tine acum ? Eu îmi voi da viaţa pentru Tine.” Isus i-a răspuns : „Îţi vei da viaţa pentru Mine ? Adevărat, adevărat îţi spun că nu va cânta cocoşul, până te vei lepăda de Mine de trei ori. Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu şi aveţi credinţă în Mine”.

Continue reading „277. SELECTEAZĂ CORECT 73. PETRU sau UNA ESTE VOINȚA ALTA ESTE PUTINȚA [Ioan 13.36–38 și 14.1 I Ioan 13.21–28 I Ioan 6.67–71]”