280. SELECTEAZĂ CORECT 76. DEGRADAREA SPIRITUALĂ A OMULUI [Geneza 25.21–23 I Ioan 9.1–3]

280. SELECTEAZĂ CORECT 76. DEGRADAREA SPIRITUALĂ A OMULUI

I Podcast I Pasaje Biblice : Geneza 25 : 21 – 23 I Ioan 9 : 1 – 3 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 07 Octombrie 2022 I

În Geneza 25 : 21 – 23 scrie că : „Isaac s-a rugat Domnului pentru nevasta sa, căci era stearpă ; şi Domnul l-a ascultat : nevasta sa, Rebeca, a rămas însărcinată. Copiii se băteau în pântecele ei ; şi ea a zis : „Dacă-i aşa, pentru ce mai sunt însărcinată ?”

S-a dus să întrebe pe Domnul. Şi Domnul i-a zis : „Două neamuri sunt în pântecele tău, şi două noroade se vor despărţi la ieşirea din pântecele tău. Unul din noroadele acestea va fi mai tare decât celălalt. Şi cel mai mare va sluji celui mai mic.” … ”.


În Geneza 25 : 22 scrie că : „Copiii se băteau în pântecele ei …”. O traducere literală este aceasta : „Și copiii se luptau împreună în ea …”.

Și poate ne întrebăm :

Cum se poate ca un copil nenăscut să se lupte cu altul ? Și acel „altul” nu îi este un dușman care de ani de zile să-i fi făcut ceva rău … ci este fratele lui geamăn ? Cum să se comporte astfel un copil ?


Nu se spune că la naștere un copil este ca o coală albă ? Nu este deloc o coală albă deoarece în Adn-ul lui sunt scrise multe lucruri.

Ideea cu coala albă și cu copilul care ar fi bun este părerea unor oameni care nu-l cunosc pe Dumnezeu și care presupun anumite lucruri. Dar ei vorbesc despre cum cred ei că este omul, deoarece consideră că omul este bun iar prin educație și moralitate totul va fi … și mai bun.


Dar așa gândesc oamenii care fac exact ce-i spunea pe vremuri Mahatma Gandhi unui om :

Mă mir de dumneata, un om înțelept ! Cum poți să lupți împotriva Cuiva despre care spui că nu există ?

Astfel de oameni luptă împotriva Lui Dumnezeu într-un mod intenționat și prin puterile lor vor să creeze un om nou (exact cum era în România înainte de 1989).


Cum se poate ca un copil nenăscut să se lupte cu altul ?”

Mai întâi să amintim cum funcționează un om. Pentru ca mâinile și picioarele să facă o mișcare este nevoie de o comandă de la creier. Creierul lor a dat comanda : „lovește”. În viața de zi cu zi, când îl lovește un om pe altul ? Când are ceva împotriva lui și vrea „să-și verse” mânia pe el, cum se spune.

De aceea, atunci când ne gândim la lovituri fizice trebuie să înțelegem că au fost parcurși câțiva pași pentru a se ajunge acolo.


Noi nu știm aproape nimic din ceea ce este în mintea unui copil nenăscut, dar să ne amintim ce scrie în Ioan 9 : 1 – 3 :

Când trecea, Isus a văzut pe un orb din naştere. Ucenicii Lui L-au întrebat :

„Învăţătorule, cine a păcătuit : omul acesta sau părinţii lui, de s-a născut orb ?” Isus a răspuns :

N-a păcătuit nici omul acesta nici părinţii lui ; ci s-a născut aşa, ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu”.


Noi vedem Ce-ul, Dumnezeu știe De ce-ul (explicația lucrurilor) ! Dar este foarte importantă întrebarea ucenicilor, deoarece arată că ei discutau cu Domnul Isus lucruri extrem de importante.

Prin aceste versete putem doar întredeschide ușa pentru a putea vedea puțin din ceea ce-a fost între Domnul Isus și ucenicii Lui. Este clar însă că foarte multe lucruri nu au fost consemnate (a se vedea Ioan 20 : 30 – 31).

Prin faptul că Domnul Isus a spus că omul respectiv nu a păcătuit înțelegem clar faptul că există această posibilitate … dar nu vom intra în detalii.


În cazul lui Esau și-a lui Iacov, prin faptul că se luptau între ei și mama a înțeles clar că acolo era o bătaie între două persoane, nu era nicidecum o joacă.

Dar cum s-a degradat omul în așa măsură (deoarece a existat o degradare continuă a omului) ? Inițial Adam și Eva vorbeau constant cu Dumnezeu deoarece Dumnezeu venea pe la ei.

În Geneza 3 : 8 – 19 este notat cum Dumnezeu a dialogat cu Adam și cu Eva pentru ultima dată. Dar este clar că erau momente în care Dumnezeu întreba și omul răspundea adică era o comunicare. Apoi abia din tinerețe erau persoane care gândeau rău.

Acest lucru este scris în Geneza 8 : 21 unde este notat că :

„ … Domnul a zis în inima Lui : „Nu voi mai blestema pământul, din pricina omului, pentru că întocmirile gândurilor din inima omului sunt rele din tinereţea lui … ”.

Dar anterior scrie că :

Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ şi că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău”. (Geneza 6 : 5)


De observat că Dumnezeu vede ce se petrece și în inima omului !


Dar mai târziu s-a ajuns la o degradare prematură (am spune noi). În Psalmul 58 : 3 unde scrie că :

Cei răi sunt stricaţi încă din pântecele mamei lor, mincinoşii se rătăcesc odată cu ieşirea din pântecele mamei lor”.


Ce înțelegem din aceste pasaje Biblice ?

Dacă analizăm puțin ce s-a întâmplat și în cazul descris mai sus vom înțelege că din punct de vedere Biblic, omul este răudin construcție” (nu și din Creație însă) și are nevoie de un Salvator, are nevoie de Domnul Isus. Fără Isus omul nu poate să fie nici transformat prin nașterea din nou și nici nu poate ajunge în Cer !

Iar dacă nu se pocăiește este și mai rău … deoarece va avea o viață fără Dumnezeu și o veșnicie fără Dumnezeu.


Doamne Isuse, ai milă și de mine ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :