27 I 2023. ORDINE ÎN MINTE [2 Corinteni 10.5 I Matei 22.29 I Psalmul 139.23–24]

27 I 2023. ORDINE ÎN MINTE

I Podcast I Pasaje Biblice : II Corinteni 10 : 5 I Matei 22 : 29 I Psalmul 139 : 23 – 24 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 27 Ianuarie 2023 I

Și pe vremea Domnului Isus erau oameni care trăiau pe baza unor presupuneri greșite, care aveau sau își formau tot felul de păreri, de prejudecăți sau de judecăți dar la fel este și azi.

Din natura noastră păcătoasă, noi suntem predispuși mai mult la „a ne ocupa” de alții și la a le face rău. Să-i judecăm (deși nu este problema noastră), să-i condamnăm pe alții pentru modul în care trăiesc (cum făceau și cei descriși în Evanghelia după Ioan 8 : 1 – 11), dar creștinul ÎL are ca model pe Domnul Isus și este un iertător de profesie.


Dar pentru a putea trăi așa, trebuie să-mi fac ordine în minte, în ceea ce noi numim lumea gândurilor. Cu așa ceva se ocupa și apostolul Pavel care le-a scris credincioșilor din Corint despre acestă activitate cu care se ocupau oamenii Lui Dumnezeu de atunci :

Noi răsturnăm izvodirile minţii şi orice înălţime care se ridică împotriva cunoştinţei lui Dumnezeu ; şi orice gând îl facem rob ascultării de Hristos”. (II Corinteni 10 : 5)

Într-o altă traducere (New International Version) acest verset este redat astfel :

„Demolăm argumentele și orice pretenție care se ridică împotriva cunoașterii lui Dumnezeu și luăm captiv orice gând pentru a-l face ascultător de Hristos”.


Pentru azi vom nota faptul că orice verset poate fi înțeles numai privind în context. Ce este scris înainte de versetul pe care vrem să-l înțelegem și ce scrie după versetul respectiv.

În principal, apostolul Pavel a vrut să corecteze gândirea greșită a unora dintre credincioșii din Corint care :

  1. se lăsau înșelați de falșii apostoli (care se lăudau singuri). Despre ei, apostolul Pavel a scris : „Oamenii aceştia sunt nişte apostoli mincinoşi, nişte lucrători înşelători, care se prefac în apostoli ai lui Hristos”. (II Corinteni 11 : 13)
  2. dar în același timp, credincioșii respectivi care îi apreciau pe falșii apostoli îl judecau greșit pe el care era cu adevărat un apostol al Lui Hristos (a se vedea II Corinteni 1 : 1) : „smerit când sunt de faţă în mijlocul vostru, şi plin de îndrăzneală împotriva voastră, când sunt departe”. (II Corinteni 10 : 1)

Dacă în vremea de atunci era atâta rătăcire spirituală, ce putem spune la ora actuală în care învățătura falsă este doar la un click distanță …


Prin Isaia, Dumnezeu a spus :

Mi-am întins mâinile toată ziua spre un popor răzvrătit care umblă pe o cale rea, în voia gândurilor lui !” (Isaia 65 : 2)


Cele trei cauze principale ale devierii de la Calea Lui Dumnezeu sunt :

  1. necunoașterea Cuvântului Lui Dumnezeu,
  2. înțelegerea greșită a Sfintelor Scripturi, precum și
  3. necunoașterea puterii Lui Dumnezeu (a se vedea Matei 22 : 29 și Marcu 12 : 24).

În final, să facem rugăciunea notată de David în Psalmul 139 : 23 – 24 :

Cercetează-mă, Dumnezeule, şi cunoaşte-mi inima ! Încearcă-mă şi cunoaşte-mi gândurile ! Vezi dacă sunt pe o cale rea, şi du-mă pe calea veşniciei !” Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :