26 I 2023. ACCEPTĂ-L PE CELĂLALT ȘI IUBEȘTE-L AȘA CUM ESTE EL [Galateni 5.14 I Luca 10.25 I Luca 12.13–15]

26 I 2023. ACCEPTĂ-L PE CELĂLALT ȘI IUBEȘTE-L AȘA CUM ESTE EL

I Podcast I Pasaje Biblice : Galateni 5 : 14 I Luca 10 : 25 I Luca 12 : 13 – 15 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 26 Ianuarie 2023 I

Vom încheia studiul despre judecarea celuilalt observând care a fost reacția Domnului Isus atunci când un om L-a întrerupt din ceea ce tocmai făcea.

Vom observa că Domnul Isus nu a reacționat cum răspundem noi uneori, când poate ne crește tensiunea când cineva ne strică planurile.

Domnul Isus a folosit oportunitățile respective pentru a-l ajuta spiritual pe cel care chiar avea o nevoie și Și-a arătat iubirea, acceptându-l pe celălalt așa cum era el.
Această iubire care se manifestă prin iubirea celuilalt este ceva ce parcă ne lipsește cel mai mult, la ora actuală !

Parcă atât de ușor îl judecăm în noi pe celălalt care ne deranjează planificările noastre, cu intervenția lui cea nedorită și ne încărcăm cu încă un păcat, dacă nici măcar nu-i spunem ce gândim despre el.

Deși omul respectiv poate chiar are o nevoie urgentă, iar dacă în mine trăiește Domnul Isus și dacă-i arăt dragoste îl pot câștiga pentru Dumnezeu, prin puterea Duhului Sfânt.


De aceea amintim că Domnul Isus a spus :

Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi”. (Matei 7 : 1)

Aceasta este interdicția dar există și partea pozitivă, notată în Galateni 5 : 14 unde apostolul Pavel a scris :

Căci toată Legea se cuprinde într-o singură poruncă : „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.”


Astăzi vom aminti doar două exemple, dar ne vom opri în special la cel din urmă.

1. Învățătorul Legii devenit ispititor

În Luca 10 : 17 – 24 găsim scris ce s-a întâmplat imediat după întoarcerea celor șaptezeci de ucenici pe care Domnul Isus i-a trimis cu un scop precis.

După ce Domnul Isus le-a vorbit, tocmai când s-a întors spre cei doisprezece ucenici ai Lui, spre a le spune ceva, abia a început să vorbească și exact atunci s-a găsit :

Un învăţător al Legii s-a sculat să ispitească pe Isus şi I-a zis …”. (Luca 10 : 25)

Dar Domnul Isus, deși a văzut cât era de fals omul respectiv, a spus Pilda samariteanului milostiv. A transformat un potențial mare rău pe care voia să I-l facă un om într-o mare binecuvântare !


2. Omul lacom de bani

În timp ce Domnul Isus a început să le spună ucenicilor Lui despre ce trebuie să facă în vremurile când ei aveau să fie persecutați (a se vedea Luca 12 : 1 … iar ei probabil că nici nu își imaginau cât de repede aveau să se împlinească aceste cuvinte în viața lor) :

Unul din mulţime a zis lui Isus : „Învăţătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moştenirea noastră.”

„Omule”, i-a răspuns Isus, „cine M-a pus pe Mine judecător sau împărţitor peste voi ?”

Apoi le-a zis : „Vedeţi şi păziţi-vă de orice fel de lăcomie de bani ; căci viaţa cuiva nu stă în belşugul avuţiei lui.” (Evanghelia după Luca 12 : 13 – 15)


Practic omul respectiv L-a întrerupt pe Domnul Isus din ceeea ce avea de spus, iar Domnul Isus a fost politicos și i-a explicat omului dornic de avere, ce înseamnă să ai mai mult decât poți gestiona și abia mai apoi după ce a terminat de explicat subiectul privind posesiunile materiale (sau lipsa lor care aduce îngrijorări), Domnul Isus și-a putut continua învățătura despre cum trebuie să fii pregătit pentru perioada persecuțiilor (a se vedea Luca 12 : 35 – 40 și continuarea).


Ceea ce este însă important de menționat este faptul că Domnul Isus nu a fost deranjat de faptul că omul respectiv L-a întrerupt și nici nu l-a judecat pe omul respectiv (cum și-a permis să facă așa ceva și să-L întrerupă tocmai pe EL, pe Fiul Lui Dumnezeu și exact când explica un subiect atât de important) !


Doamne Isuse, păzește-mă Te rog de iubirea de bani și dă-mi în schimb Harul iubirii de oameni, pe care să-i câștig pentru Împărăția Ta prin puterea Duhului Tău Celui Bun și Sfânt spre slava Lui Dumnezeu ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :