25 I 2023. JUDECĂȚILE INTERIOARE [Matei 7.1 I Luca 12.16–21]

25 I 2023. JUDECĂȚILE INTERIOARE

I Podcast I Pasaje Biblice : Matei 7 : 1 I Luca 12 : 16 – 21 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 25 Ianuarie 2023 I

Procesul judecăților interioare nu constă numai în condamnarea altora ci și în evaluarea unor situații de viață, în care cu mintea noastră putem lua decizii corecte din punct de vedere omenesc, dar nu și din punctul de vedere spiritual.

De aceea este bine ca fiecare decizie să o iau nu bazându-mă pe mine, ci să ÎL rog pe Dumnezeu, în Numele Domnului Isus ca să îmi vorbească EL prin Duhul Sfânt, ce am de făcut în situația în care mă găsesc.


De ce ?

Deoarece mintea acționează ca un calculator care funcționează pe baza informațiilor pe care le are, doar că acest calculator nu are toate informațiile și nici nu poate să prevadă viitorul, iar din acest motiv poate greși.


Pentru început vom reaminti modul general în care decurge o judecată în tribunalul nostru interior, din momentul în care noi ne facem judecătorii altora … iar prin aceasta greșim grav, deoarece nu suntem mandatați să ne ocupăm cu așa ceva.

Ce-ar păți un astfel de om dacă ar activa așa în lumea reală, iar atunci când vrea el se duce la tribunal și îi spune judecătorului dintr-o anumită sala de judecată … că el a decis să se ocupe de cazul care este pe rol (evident că acolo fiind judecat un om pe care el nu-l are la inimă …) ?

Este evident că ni s-ar părea anormal să se întâmple așa ceva și suntem conștienți că un astfel de amestec în treburile altora ar atrage consecințe nedorite.

  • Și totuși în mintea și în inima noastră ne permitem să încălcăm Cuvântul Domnului Isus care ne-a spus clar :

Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi”. (Matei 7 : 1)

  • Și totuși ne mirăm că avem probleme în viață deși noi ni le-am plantat, iar Dumnezeu trebuie să ne corecteze, pentru a ne trezi la realitate.

În general, în tribunalul nostru interior există trei pași :

1. Judecata începe cu un dialog interior.
2. Un gând venit de la Duhul Sfânt îmi va întrerupe dialogul meu interior.
3. Dacă eu voi fi atent la ce se petrece în mine și voi asculta de șoapta Duhul Sfânt, EL îmi va vorbi mai mult și îmi va clarifica lucrurile.


Să privim azi la un astfel de exemplu din Biblie în care regăsim acești trei pași.

În Luca 12 : 16 – 21 scrie despre învățătura pe care a dat-o Domnul Isus cu privire la cât de periculoasă este lăcomia de bani, iar Domnul Isus, contemporanilor Lui :

„ … le-a spus pilda aceasta :

„Ţarina unui om bogat rodise mult. Şi el se gândea în sine şi zicea : „Ce voi face ? Fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele.”

„Iată”, a zis el, „ce voi face : îmi voi strica grânarele şi voi zidi altele mai mari ; acolo voi strânge toate roadele şi toate bunătăţile mele ; şi voi zice sufletului meu :

„Suflete, ai multe bunătăţi strânse pentru mulţi ani ; odihneşte-te, mănâncă, bea şi înveseleşte-te !” Dar Dumnezeu i-a zis :

„Nebunule ! Chiar în noaptea aceasta ţi se va cere înapoi sufletul ; şi lucrurile pe care le-ai pregătit ale cui vor fi ?” Tot aşa este şi cu cel ce îşi adună comori pentru el, şi nu se îmbogăţeşte faţă de Dumnezeu.”

Omul respectiv se afla în perioada din an care era înainte de recoltarea grânelor și se preocupa de depozitarea lor, uitând că și el este asemenea unui „snop de grâu” iar ceea ce nu știa era faptul că Dumnezeu a decis „recoltarea” lui, adică plecarea lui de pe acest pământ.

De fapt, exact acesta este lucrul foarte grav. Ne lăsăm duși de valurile prejudecăților, ale judecăților contra altora, ale îngrijorărilor, lăcomiilor de tot felul etc. … în loc să ne pregătim zi de zi pentru întâlnirea cu Dumnezeu !


Doamne Isuse, ai milă și de mine ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :