24 I 2023. CUM FUNCȚIONEAZĂ SUBIECTIVISMUL RELIGIOS [Ioan 7.24 I Luca 7.36–40]

24 I 2023. CUM FUNCȚIONEAZĂ SUBIECTIVISMUL RELIGIOS

I Podcast I Pasaje Biblice : Ioan 7 : 24 I Luca 7 : 36 – 40 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 24 Ianuarie 2023 I

Pentru fixarea în minte a informațiilor despre subiectivism și pentru ne păzi de păcatul judecării altora pe nedrept, pentru început vom aminti și astăzi două aspecte.

În primul rând, Domnul Isus a folosit imperativul, adică ne-a poruncit clar :

Nu judecaţi după înfăţişare, ci judecaţi după dreptate.” (Ioan 7 : 24)

Pentru „înfățișare” în greacă este folosit opsis care înseamnă „actul de a vedea, simțul văzului”. Am putea parafraza versetul din Ioan 7 : 24 astfel :

Nu fă distincții (sau nu pronunța judecăți) folosindu-te doar de ce vezi, ci judecă corect”.

Altfel spus trebuie să fim atenți să nu fim subiectivi.


În al doilea rând, reamintim că într-un dicționar din 1939, cuvântul subiectiv este definit astfel :

Care oglindește impresiunea pe care ți-aŭ produs-o lucrurile, nu starea reală și exactă a lucrurilor”. (Scriban, 1939)


Și astăzi vom reaminti o parte din întâmplarea al cărei subtitlu este Femeia păcătoasă.

În Evanghelia după Luca 7 : 36 – 40 scrie că :

Un fariseu a rugat pe Isus să mănânce la el. Isus a intrat în casa fariseului şi a şezut la masă.

Şi iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că El era la masă în casa fariseului : a adus un vas de alabastru cu mir mirositor şi stătea înapoi, lângă picioarele lui Isus, şi plângea.

Apoi a început să-I stropească picioarele cu lacrimile ei şi să le şteargă cu părul capului ei ; le săruta mult şi le ungea cu mir.

Când a văzut lucrul acesta, fariseul care-L poftise şi-a zis : „Omul acesta, dacă ar fi un proroc, ar şti cine şi ce fel de femeie este cea care se atinge de El : că este o păcătoasă.”

Isus a luat cuvântul şi i-a zis : „Simone, am să-ţi spun ceva.” „Spune, Învăţătorule”, I-a răspuns el”.

Din pasajul de aici înțelegem că este greu să-L recunoști pe Dumnezeu în mod practic, atunci când ți se întâmplă ceva !

Cine este Acesta … ?” spuneau o parte dintre cei invitați la masă.


Dar vom nota în continuare trei aspecte ale subiectivismului religios


1. În primul rând, judecata începe cu dialogul interior

În Luca 7 : 39 scrie că atunci : „Când a văzut lucrul acesta, fariseul care-L poftise şi-a zis”.

Să fiu atent la dialogul purtat de mine cu mine însumi


2. În al doilea rând să fiu atent la gândul care-mi întrerupe acel dialog interior

Despre Domnul Isus, fariseul își spunea în el :

Omul acesta, dacă ar fi un proroc, ar şti cine şi ce fel de femeie este cea care se atinge de El : că este o păcătoasă.”

Isus a luat cuvântul şi i-a zis : „Simone, am să-ţi spun ceva.” „Spune, Învăţătorule”, I-a răspuns el” …”. (Luca 7 : 39 – 40)

Și mie în momentele în care încep să judec pe alții, Dumnezeu îmi va vorbi prin Duhul Sfânt și mă va întrerupe din dialogul de condamnare din interiorul meu.

Dar trebuie să fiu atent la acel gând care-mi întrerupe dialogul interior și mă duce spre o altă direcție. Spre analizarea vieții mele, deoarece eu merg într-o direcție greșită, în momentul în care mă ocup de alții.


3. În al treilea rând, dacă eu voi fi atent la ce se petrece în mine și voi asculta de Duhul Sfânt (care îmi întrerupe dialogul interior), EL îmi va vorbi mai mult

În Luca 7 : 44 scrie că Domnul Isus :

„Apoi S-a întors spre femeie şi a zis lui Simon : „Vezi tu pe femeia aceasta ?”

Domnul Isus l-a întrebat pe Simon, fără a-i oferi posibilitatea de-a-I mai da un răspuns, deoarece Domnul Isus știa cum o vede fariseul pe femeia respectivă.


Doamne Isuse, fă-mă te rog conștient și pe mine dacă cumva și eu am deja tipare de gândire greșite și mă ocup constant cu judecarea altora și dă-mi Harul de-a nu mai fi subiectiv și de-a nu mă mai ocupa cu judecarea altora, ci în loc de-a face așa ceva să mă ocup de relația mea cu Tine ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :