23 I 2023. MANIFESTAREA SUBIECTIVISMULUI RELIGIOS [Ioan 7.24 I Luca 7.36–50]

23 I 2023. MANIFESTAREA SUBIECTIVISMULUI RELIGIOS

I Podcast I Pasaje Biblice : Ioan 7 : 24 I Luca 7 : 36 – 50 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 23 Ianuarie 2023 I

Astăzi vom exemplifica cum se manifestă subiectivismul unui om religios, care se lasă înșelat de aparență, privește la paiul altuia și-l condamnă pentru aceasta … deși el are o bârnă în ochi, despre a cărei existență nici măcar nu știe.

Reamintim că Domnul Isus a folosit imperativul, adică ne-a poruncit clar :

Nu judecaţi după înfăţişare, ci judecaţi după dreptate.” (Ioan 7 : 24)

Pentru „înfățișare” în greacă este folosit opsis care înseamnă „actul de a vedea, simțul văzului”. Am putea parafraza versetul din Ioan 7 : 24 astfel :

Nu fă distincții (sau nu pronunța judecăți) folosindu-te doar de ce vezi, ci judecă corect”.

Altfel spus trebuie să fim atenți să nu fim subiectivi.


Reamintim că, cuvântul subiectiv este definit astfel :

Care ține doar de părerea personală, necorespunzătoare realității, a cuiva … ”. (DEX, 2009)

Iar o definiție din 1939 este aceasta :

Care oglindește impresiunea pe care ți-aŭ produs-o lucrurile, nu starea reală și exactă a lucrurilor”. (Scriban, 1939)


Un exemplu de subiectivism al oamenilor religioși (dar nepocăiți) este redat în Luca 7 : 36 – 50, unde avem notat că :

Un fariseu a rugat pe Isus să mănânce la el. Isus a intrat în casa fariseului şi a şezut la masă.

Şi iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că El era la masă în casa fariseului : a adus un vas de alabastru cu mir mirositor şi stătea înapoi, lângă picioarele lui Isus, şi plângea. Apoi a început să-I stropească picioarele cu lacrimile ei şi să le şteargă cu părul capului ei ; le săruta mult şi le ungea cu mir.

Când a văzut lucrul acesta, fariseul care-L poftise şi-a zis : „Omul acesta, dacă ar fi un proroc, ar şti cine şi ce fel de femeie este cea care se atinge de El : că este o păcătoasă.”

Isus a luat cuvântul şi i-a zis : „Simone, am să-ţi spun ceva.” „Spune, Învăţătorule”, I-a răspuns el. „Un cămătar avea doi datornici : unul îi era dator cu cinci sute de lei, iar celălalt cu cincizeci. Fiindcă n-aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Spune-Mi, dar, care din ei îl va iubi mai mult ?”

Simon I-a răspuns : „Socotesc că acela căruia i-a iertat mai mult.” Isus i-a zis : „Drept ai judecat.” Apoi S-a întors spre femeie şi a zis lui Simon : „Vezi tu pe femeia aceasta ?

Am intrat în casa ta, şi nu Mi-ai dat apă pentru spălat picioarele ; dar ea Mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei şi Mi le-a şters cu părul capului ei.

Tu nu Mi-ai dat sărutare ; dar ea, de când am intrat, n-a încetat să-Mi sărute picioarele. Capul nu Mi l-ai uns cu untdelemn ; dar ea Mi-a uns picioarele cu mir.

De aceea îţi spun : păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate ; căci a iubit mult. Dar cui i se iartă puţin iubeşte puţin.” Apoi a zis femeii : „Iertate îţi sunt păcatele !”

Cei ce şedeau cu El la masă au început să zică între ei : „Cine este Acesta de iartă chiar şi păcatele ?” Dar Isus a zis femeii : „Credinţa ta te-a mântuit ; du-te în pace.” … ”.


Ascultând acest pasaj, realizăm că parcă am fi la o întâlnire publică din 2023, în care se întâmplă ceva mai neobișnuit dar cei prezenți nu i se adresează celui în cauză. Dar unul îl judecă în el … iar alții discută între ei despre altul.

Iar în acest timp, Domnul Isus o iartă pe-o femeie de păcatele ei și aceasta pleacă acasă mântuită, iar ceilalți deși L-au avut pe Mântuitorul între ei, pleacă acasă fiind încărcați cu mai multe păcate decât aveau atunci când au venit acolo !


Doamne Isuse, ajută-mă să folosesc timpul vieții mele pentru a mă apropia mai mult de Tine și pentru a Te cunoaște tot mai mult și dă-mi harul de-a mă face conștient atunci când în loc să mă ocup de grădina sufletului meu, trec iarăși gardul pentru a analiza cât de nelucrate pot fi grădinile altora !

ÎȚI mulțumesc frumos pentru că sigur m-ai ascultat ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :