22 I 2023. NU TE LĂSA ÎNȘELAT DE APARENȚĂ [Ioan 7.24]

22 I 2023. NU TE LĂSA ÎNȘELAT DE APARENȚĂ

I Podcast I Pasaj Biblic : Ioan 7 : 24 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 22 Ianuarie 2023 I

În procesul emiterii unei judecăți, orice om poate să fie obiectiv sau subiectiv. A fi obiectiv înseamnă a fi nepărtinitor, a fi imparțial.
Omul care este imparțial este : „Capabil să facă o apreciere justă”. (DEX, 2009)

Opusul celui care privește lucrurile în mod obiectiv este cel care le vede într-un mod subiectiv. Cuvântul subiectiv este definit astfel :

Care ține doar de părerea personală, necorespunzătoare realității, a cuiva ; lipsit de obiectivitate ; părtinitor”. (DEX, 2009)

Iar o altă definiție pentru subiectiv este aceasta :

Care oglindește impresiunea pe care ți-aŭ produs-o lucrurile, nu starea reală și exactă a lucrurilor”. (Scriban, 1939)


Pentru a ne fixa în minte câteva informații foarte importante vom reaminti faptul că Domnul Isus ne-a poruncit clar :

Nu judecaţi după înfăţişare, ci judecaţi după dreptate.” (Ioan 7 : 24)


Cuvântul „înfățișare” este folosit numai de trei ori în Noul Testament și înseamnă :

  1. văz,
  2. chip (față),
  3. înfățișarea exterioară.

A nu judeca după înfățișare înseamnă :

  1. a nu te lua după funcția vederii (după informația care ajunge la creier prin intermediul ochiului),
  2. a nu judeca doar privind la fața celui cu care ai de-a face și
  3. a nu te lua doar după aspectul sub care ți se prezintă sau se prezintă un lucru.

Adică, nu lua decizii după ceea ce vezi și după ceea ce înțelegi din ceea ce observi pe moment, fără a avea alte date.


Și totuși, foarte mulți oameni sunt subiectivi.
Deși :

  1. nu au studii în domeniu, deși
  2. nu i-a numit nimeni și deși
  3. nu pot face o analiză obiectivă cu privire la o situație sau la o persoană, își permit să emită judecăți doar privind la aparență.

Vom aminti astăzi numai cazul Evei și al lui Adam, deoarece privind doar la aspectul exterior greșim grav. Așa a privit Eva pomul cunoștinței binelui și răului, care putea fi un pom asemănător oricărui alt pom care era încărcat cu fructe în grădina respectivă.

Nu credem că schimbarea în rău s-a produs atât datorită conținutului fructului cât datorită neascultării față de Dumnezeu.

Nu considerăm că fructul ar fi avut o compoziție chimică care să-i transforme în rău pe primii oameni cât a contat faptul că Eva și-apoi Adam prin faptul că au mâncat dintr-un fruct interzis, dintr-un pom interzis, prin chiar această decizie a lor I S-au împotrivit pe față Lui Dumnezeu și și-au arătat răzvrătirea față de Dumnezeu.


Nu tot ce pare a fi inofensiv chiar este bun, nealterat, nevătămător de aceea să ne ajute Dumnezeu să fim foarte atenți când este vorba de judecarea a ceva sau a cuiva.

Principiul Domnului Isus este acesta :

Nu judeca doar privind la aparență, ci analizează și decide prin Duhul Sfânt folosind etalonul Cuvântului Lui Dumnezeu”.


Doamne Isuse, ajută-mă și pe mine la aceasta ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :