21 I 2023. NU JUDECA DUPĂ ÎNFĂȚIȘARE [Ioan 7.24 I Iacov 4.11–12]

21 I 2023. NU JUDECA DUPĂ ÎNFĂȚIȘARE

I Podcast I Pasaje Biblice : Ioan 7 : 24 I Iacov 4 : 11 – 12 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 21 Ianuarie 2023 I

În mitologia antică zeița dreptății era simbolizată printr-o femeie legată la ochi, care are într-o mână balanța iar în cealaltă sabia cu lama în jos.

Așa trebuie să fie un judecător drept :

 1. să judece obiectiv, analizând probele și folosind balanța, cântărind corect faptele analizate,
 2. să nu fie subiectiv, să nu privească la fața omului, adică să fie legat la ochi (să analizeze corect) și
 3. să fie imparțial în darea sentinței care să fie dusă la îndeplinire, să folosească sabia, autoritatea care i-a fost încredințată.

Dreptul de-a judeca îl are numai judecătorul. În general trebuie să fie îndeplinite trei condiții.

Judecătorul :

 1. este un om care are studii în domeniu,
 2. este numit pentru a judeca. A judeca înseamnă : „A-și forma o opinie despre cineva sau ceva, examinând argumentele, luând în considerare împrejurările, urmările etc.; a discerne, a chibzui” (DEX, 2009) și
 3. se pronunță în procesele în care este ales să examineze o cauză sau o persoană și să dea o sentință.

În procesul judecății, judecătorul mai întâi examinează cauza sau persoana în calitate de judecător și abia mai apoi dă o hotărâre judiciară.

Așa ar trebui să decurgă lucrurile dacă totul se petrece într-un mod obiectiv. Și totuși, foarte mulți oameni sunt subiectivi.

Deși

 1. nu au studii în domeniu, deși
 2. nu i-a numit nimeni și deși
 3. nu pot face o analiză obiectivă cu privire la o situație sau la o persoană, își permit să emită judecăți doar privind la aparență.

Domnul Isus a poruncit clar :

Nu judecaţi după înfăţişare, ci judecaţi după dreptate.” (Ioan 7 : 24)

Cuvântul „înfățișare” este folosit numai de trei ori în Noul Testament și înseamnă :

 1. văz,
 2. chip (față),
 3. înfățișarea exterioară.

A nu judeca după înfățișare înseamnă :

 1. a nu te lua după funcția vederii (după informația care ajunge la creier prin intermediul ochiului),
 2. a nu judeca doar privind la fața celui cu care ai de-a face și
 3. a nu te lua doar după aspectul sub care ți se prezintă sau se prezintă un lucru.

Adică nu lua decizii după ceea ce vezi și după ceea ce înțelegi din ceea ce observi pe moment, fără a avea alte date.


Iar în I Corinteni 4 : 5, mai avem încă o avertizare :

„ … să nu judecaţi nimic înainte de vreme, până va veni Domnul, care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric şi va descoperi gândurile inimilor. Atunci, fiecare îşi va căpăta lauda de la Dumnezeu”.


Vom încheia acest studiu despre aparență amintind un principiu notat de Iacov, (fratele Domnului Isus, care a avut un cuvânt greu în Biserica primară, a se vedea Faptele Apostolilor capitolul 15) :

Nu vă vorbiţi de rău unii pe alţii, fraţilor ! Cine vorbeşte de rău pe un frate sau judecă pe fratele său, vorbeşte de rău Legea sau judecă Legea. Şi, dacă judeci Legea, nu eşti împlinitor al Legii, ci judecător.

Unul singur este dătătorul şi judecătorul Legii : Acela care are putere să mântuiască şi să piardă. Dar tu cine eşti de judeci pe aproapele tău ?” (Iacov 4 : 11 – 12)


Doamne Isuse, ajută-mă să înțeleg cu adevărat cine sunt eu și cine și ce ești Tu. Ajută-mă să fiu imparțial și să mă ocup cu analizarea propriei mele vieți și nu cu examinarea vieților altora, iar atunci când voi ajunge la judecată în fața Ta să culeg rezultatele unei vieți curate ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :