26. VEGHEAZĂ PENTRU CĂ EŞTI VEGHEAT ! [Ieremia 1.11 şi I Petru 5.18]

26. VEGHEAZĂ PENTRU CĂ EŞTI VEGHEAT !
I Pasaje Biblice : Ieremia 1 : 11 şi I Petru 5 : 18 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa
I 26 Ianuarie 2022 I

A veghea înseamnă : „1. A sta treaz noaptea, a nu dormi în timpul nopții. 2. A îngriji un bolnav (stând noaptea la căpătâiul lui). 3. A păzi, a sta de strajă. ♦ A supraveghea o activitate ; a fi atent la ceva”. (DEX, 2009)


I. În primul rând, să ne amintim că Dumnezeu veghează

Dacă zici : „Ah ! N-am ştiut !”… Crezi că nu vede Cel ce cântăreşte inimile şi Cel ce veghează asupra sufletului tău ? Şi nu va răsplăti El fiecăruia după faptele lui ?” (Proverbe 24 : 12)

În Eclesiastul 5 : 8 spune :

Căci peste cel mare veghează altul mai mare, şi peste ei toţi, Cel Preaînalt”.

Deşi nu-L putem vedea pe Domnul, EL ne vede şi ne examinează cu atenţie neîncetat. Înainte ca fapta să se nască din gând, Domnul Isus ştie deja hotărârea noastră de a-I face voia, sau … de a nu-L asculta.

În Ieremia 1 : 11 scrie :

Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel : „Ce vezi Ieremio ?” Şi eu am răspuns : „Văd un Veghetor”. Şi Domnul mi-a zis : „Bine ai văzut, căci Eu veghez asupra Cuvântului meu ca să-L împlinesc”.

Ieremia L-a văzut pe Domnul, pentru că Domnul l-a văzut şi i s-a descoperit. Dar să nu uităm că mai este cineva care veghează, căutând pe cine să înghită. Acesta este Diavolul.


II. În al doilea rând, să nu uităm că şi el [cel rău] veghează

Apostolul Petru spunea (în cartea I Petru 5 : 18) :

Fiţi treji şi vegheaţi ! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale, şi caută pe cine să înghită”.

Nevegherea aduce căderea, pentru că omul făcut din pământ a devenit piatră … Dar cel care veghează poate vedea şi realizează că este într-o luptă pe viaţă şi pe moarte, din punct de vedere spiritual.

Scopul Diavolului este să-i adoarmă pe cei care ÎL ascultă pe Domnul Isus, (a se vedea cazul ucenicilor aflaţi în grădina Ghetsimani) ! Cel ce doarme, din punct de vedere spiritual nu îşi mai foloseşte ochii şi nu mai poate vedea nimic : nici bine nici rău.


De aceea :

III. În al treilea rând şi eu trebuie să veghez

În Psalmul 50 : 23 scrie :

Cine aduce mulţumiri ca jertfă, acela Mă proslăveşte, şi celui ce veghează asupra căii lui, aceluia îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu.”

Începutul nevegherii este aţipirea, atunci când încep să mă văd doar pe mine şi să nu-L mai văd, pe Domnul Isus.

În cartea Daniel 4 : 20 scrie :

Copacul pe care l-ai văzutşi se vedea de la capătul pământului – eşti tu”.

Nebucadneţar se vedea numai pe el pe întregul pământ – altcineva nu mai exista. De aceea oamenii egoişti sunt atât de singuri ; pentru ei alt om nu mai există. Omul mândru are în faţa ochilor un singur chip : al lui.

Omul ce se vede doar pe sine, nu-L vede pe Domnul Isus, dar cel care ÎL vede pe Domnul nu se mai vede pe sine. Ioan scria, (în Evanghelia după Ioan 3 : 31) :

Trebuie ca El să crească, iar eu să mă micşorez”.

Prin viaţa mea pot fi o binecuvântare pentru cer … sau pentru cel rău.

De-o vreme încoace, (de la facerea omului, mai exact) a crescut producţia de buruieni la hectarul de populaţie. S-au împărţit prin firmele Diavolului, seminţe selecţionate, iar numărul de plugari a crescut.

Chiar şi bucăţica de pământ arabil, care este copilul, ei o folosesc cu succes, obţinând recolte impresionate – un grăunte dă o mie – şi poate da tot ce are … spre satisfacţia Diavolului.

Avantajul este că lucrătorii Celui Prea Înalt sunt tot mai puţini. Omul trebuie să strângă tot mai mult … pentru a avea tot mai puţin !

Chiar dacă noi nu-L observăm, Domnul Isus ne vede, de aceea nu trebuie să permitem ca în ogorul nostru să semene Cel Rău !


Veghez, căci sunt vegheat !

Cum ?

1. În primul rând, stau treaz noaptea când Dumnezeu vrea acest lucru … şi vorbesc mai mult cu Dumnezeu decât am făcut-o în ultima perioadă, mijlocind în rugăciune cum făcea Avraam pentru Lot, pentru cel care era [este] greu încercat sau pentru cel care urmează să treacă printr-un mare necaz, dar el îşi vede de viaţa lui liniştit, deoarece încă nu ştie nimic din ce va urma …

2. În al doilea rând, mai îngrijesc de sănătatea spirituală a celui pe care îl văd că s-a stins din punct de vedere spiritual. Şi fac acest lucru discret fără ca el să ştie ceva …

3. Iar în al treilea rând, sunt mai atent la ce gândesc, unde privesc, la ce vorbesc, la cum trăiesc.


În încheiere să ÎL rog pe Dumnezeu cum scrie în Deuteronom 4 : 9 :

Doamne Isuse, ajută-mă să iau seama asupra mea şi să veghez cu luare aminte asupra sufletului meu,

în toate zilele vieţii mele … Amin !


Mesajul poate fi ascultat în format audio aici :