27. CÂT DE ÎNŞELĂTOARE POT FI STĂRILE SUFLETEŞTI ! [Geneza 40.5-8]

27. CÂT DE ÎNŞELĂTOARE POT FI STĂRILE SUFLETEŞTI !

I Podcast I Pasaj Biblic : Geneza 40 : 5 – 8 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 27 Ianuarie 2022

În cartea Ieremia 17 : 9 – 10 găsim scris că : „Inima este nespus de înşelătoare şi de deznădăjduit de rea ; cine poate s-o cunoască ? Eu, Domnul, cercetez inima …”.
Cu alte cuvinte stările noastre sufleteşti pot fi extrem de înşelătoare şi putem fi derutaţi dacă ne luăm după cum ne simţim la un moment dat.
Adevărul îl cunoaşte cu adevărat numai Dumnezeu. De aceea este bine să nu luăm ca etalon ceea ce se petrece în noi la un moment dat.

Stările sufleteşti pot fi de cel puţin trei feluri :

  1. false,
  2. fabricate sau
  3. reale.

I. În primul rând, există stări sufleteşti false

Sunt acele situaţii în care omul este trist deşi ar trebui să fie bucuros sau bucuros când ar trebui să fie trist …

În cartea Geneza 40 : 5 – 8 scrie că :

Paharnicul şi pitarul împăratului Egiptului, care erau închişi în temniţă, au visat într-o noapte amândoi câte un vis, şi anume fiecare câte un vis care putea să capete o tălmăcire deosebită. Iosif, când a venit dimineaţa la ei, s-a uitat la ei ; şi i-a văzut trişti.

Atunci a întrebat pe dregătorii lui faraon, care erau cu el în temniţa stăpânului său, şi le-a zis : „Pentru ce aveţi o faţă aşa de posomorâtă azi ?” Ei i-au răspuns : „Am visat un vis şi nu este nimeni care să-l tălmăcească.” … ”.

Paharnicului, un vis neînţeles i-a adus în suflet neliniştea, deşi el avea de fapt motiv de bucurie ! Ar fi trebuit să se bucure … peste trei zile avea să fie eliberat din închisoare şi să fie repus în funcţia lui de mare demnitar al împăratului şi totuşi nu era bucuros ! Mai mult chiar şi brutarul care ar fi trebuit să fie trist, se bucura, (deşi numai motiv de bucurie nu avea). În versetul 16 scrie că :

Mai marele pitarilor, văzând că Iosif dăduse o tălmăcire îmbucurătoare, a zis … ”.

Unul era trist deşi ar fi putut să se bucure, celălalt a început probabil să se bucure, deşi ar fi avut un motiv de mâhnire !

Într-un fel privea viaţa Iosif (omul căruia îi vorbea Dumnezeu şi care se încredea în Dumnezeu, indiferent de circumstanţele de moment prin care avea de trecut) şi cu totul altfel vedeau viaţa, paharnicul şi brutarul împăratului care au fost cineva … cândva, dar odată ajunşi în închisoare, probabil considerau că totul este pierdut.


II. În al doilea rând există stări sufleteşti pe care le vom numi „fabricate”

Pentru un necredincios există în special bucuria dependentă de anumite realizări personale. În Psalmul 49 : 18 – 19 scrie :

Să se tot creadă omul fericit în viaţă, să se tot laude cu bucuriile pe care şi le face, căci tot în locuinţa părinţilor săi va merge şi nu va mai vedea lumina niciodată”.

Un exemplu de om care şi-a făcut bucurii, este bogatul despre care scrie evanghelistul Luca în capitolul 12. Domnul Isus relatează dialogul interior al unui om, care şi-a planificat bucuria pentru viitorul imediat, (mai precis după ce avea să termine tot ce avea de făcut atunci).

În Evanghelia după Luca 12 : 18 -20 scrie :

Iată”, a zis el, „ce voi face : îmi voi strica grânarele şi voi zidi altele mai mari ; acolo voi strânge toate roadele şi toate bunătăţile mele ; şi voi zice sufletului meu :

„Suflete, ai multe bunătăţi strânse pentru mulţi ani ; odihneşte-te, mănâncă, bea şi înveseleşte-te !” Dar Dumnezeu i-a zis :

„Nebunule ! Chiar în noaptea aceasta ţi se va cere înapoi sufletul ; şi lucrurile pe care le-ai pregătit ale cui vor fi ?

Bogatul se poate că a mai avut timp să-şi doneze prin testament ce avea în proprietate şi să-i fi făcut bucurii altuia, dar a pierdut ocaziile în care se putea bucura, amânând probabil tot mereu bucuria de pe azi pe mâine !


III. În al treilea rând, există stările sufleteşti reale

Există însă şi stările sufleteşti / sentimentele reale. Domnul Isus le spunea ucenicilor : „Sufletul Meu este cuprins de o întristare de moarte ; rămâneţi aici şi vegheaţi împreună cu Mine”. (Evanghelia după Matei 26 : 38)

Avea nevoie de rugăciune, de putere de la Dumnezeu pentru a trece peste toate, dar Îşi dorea şi să fie cineva alături de El !

Luca relatează despre Domnul Isus că :

„ … a îngenuncheat şi a început să Se roage, zicând : „Tată, dacă voieşti, depărtează paharul acesta de la Mine ! Totuşi facă-se nu voia Mea, ci a Ta.” Atunci I s-a arătat un înger din cer, ca să-L întărească”. (Evanghelia după Luca 22 : 41 – 43)

Creştinul ştie că va primi o răsplată şi pentru stările sufleteşti prin care a trecut de dragul Domnului Isus ! În cartea II Corinteni 4 : 17 scrie :

Căci întristările noastre uşoare, de o clipă, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veşnică de slavă”.


Este o perioadă în care trebuie să folosim „materiale de construcţie” nu „unelte de demolare spirituală”. De aceea este bine să ne rugăm ca Isaia (în capitolul 50 : 4) :

În aceste vremuri în care atât de mulţi oameni sunt extrem de apăsaţi şi de înfricoşaţi, te rog Doamne Isuse să-mi dai şi mie cuvintele potrivite ca să ştiu să înviorez cu vorba pe cel doborât de întristare.

Ajută-mă ca în fiecare dimineaţă, să-ŢI ascult Cuvântul şi să primesc puterea necesară din Duhul Sfânt pentru a termina ziua cu bucurie în suflet. Amin !


Podcastul poate fi ascultat :