25. CUM SĂ IAU O DECIZIE BUNĂ ?

25. CUM SĂ IAU O DECIZIE BUNĂ ?
I Pasaj Biblic : Ioan 1 : 26, 29 – 33 I
I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa
I 25 Ianuarie 2022 I

A decide înseamnă : „A lua o hotărâre ; a alege (între mai multe posibilități), a se fixa (în urma unei decizii)”. (Dex, 2009)

În viaţă zi de zi avem de luat decizii. Să observăm doar două exemple din Biblie :

În Judecători 20 : 7 scrie :

Iată-vă pe toţi, copii ai lui Israel ; sfătuiţi-vă şi luaţi o hotărâre aici !

Apoi, în cartea I Corinteni 7 : 37 scrie :

Dar cine a luat o hotărâre tare şi nu este nevoit, ci este slobod să lucreze cum vrea, şi a hotărât în inima lui …”.


Întrebarea este :

Cum să iau o decizie bună ?

Pentru a lua o decizie bună avem nevoie :

  1. în primul rând de auzirea Cuvântului LUI Dumnezeu,
  2. în al doilea rând de hotărârea de-a-L asculta pe Dumnezeu imediat şi apoi
  3. în al treilea rând de înfăptuire (să trecem la fapte) !

1. În primul rând este nevoie să aud un Cuvânt de la Dumnezeu

În cazul lui Ioan Botezătorul a fost trimiterea Divină pentru a-i boteza în apă, pe cei care doreau să facă acest pas.

Pentru mine înseamnă auzirea unui Cuvânt al lui Dumnezeu, pentru a şti ce trebuie să fac deoarece prin Cuvânt este aflată voia lui Dumnezeu. Ioan Botezătorul a spus :

Eu nu-L cunoşteam [se referea la Domnul Isus] ; dar Cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis : „Acela peste care vei vedea Duhul coborându-Se şi oprindu-Se este Cel ce botează cu Duhul Sfânt.” (Ioan 1 : 33)


2. În al doilea rând, după ce aud Cuvântul Lui Dumnezeu contează foarte mult hotărârea (decizia interioară, acel răspuns personal pe care îl iau atunci când aflu voia lui Dumnezeu)

Eu nu-L cunoşteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă : ca El să fie făcut cunoscut lui Israel.” (Evanghelia după Ioan 1 : 31)

3. În al treilea rând, contează foarte mult înfăptuirea / punerea în practică, (ce am în minte, aduc la viaţă, fac …)

Drept răspuns, Ioan le-a zis : „Eu botez cu apă ; dar în mijlocul vostru stă Unul pe care voi nu-L cunoaşteţi”. (Ioan 1 : 26)


Rezumând cele spuse mai sus, Ioan spunea despre Dumnezeu :

  1. „ … m-a trimis să botez cu apă
  2. am venit să botez cu apă şi
  3. botez cu apă” !

A aflat voia lui Dumnezeu, a ascultat de Dumnezeu şi a făcut exact acel lucru. Aşa i s-a schimbat viaţa ! Ascultând a ajuns să-L cunoască cu adevărat pe Isus, cine era El cu adevărat : Fiul Lui Dumnezeu !


Pentru a face ce ne-am decis (şi pentru a nu rămâne doar la stadiul de decizie) trebuie să ţinem cont de cele două recomandări pe care le avem în Biblie :

1. În primul rând, graba voinţei (adică decizia luată prompt) : „Isprăviţi, dar, acum de făcut ; pentru ca, după graba voinţei, să fie şi înfăptuirea, potrivit cu mijloacele voastre”. (II Corinteni 8 : 11)


2. În al doilea rând, contează ascultarea imediată. În Ioan 13 : 27 scrie că lui Iuda : „Isus i-a zis : „Ce-ai să faci, fă repede.”


De ce ?

3. Cel rău este iniţiatorul stricării planurilor lui Dumnezeu

Atunci când Dumnezeu vorbeşte, se va auzi o a doua voce, (un al doilea gând), care va spune [ceva ] total invers.

Pentru un creştin care trăieşte cu Dumnezeu prima voce este a lui Dumnezeu, dar după ea vine o a doua voce, (a celui rău), pentru ca voia Lui Dumnezeu să fie stricată din faşă !

Să luăm două exemple :

1. În primul rând, Adam şi Eva trebuiau să se abţină de la consumarea fructelor produse de un singur pom (Pomul cunoştinţei binelui şi răului) … dar şoapta celui rău, le-a adus în atenţie exact acel pom ! Au făcut exact ce nu trebuiau să facă !

2. În al doilea rând, Domnul Isus ştia pentru ce a venit pe pământ şi era decis să facă voia lui Dumnezeu ! Dar printr-un apropiat, cel rău s-a făcut că Îi vrea binele şi a venit cu o a doua idee. În Evanghelia după Matei 16 : 21 – 23 scrie că :

De atunci încolo, Isus a început să spună ucenicilor Săi că El trebuie meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoţilor celor mai de seamă şi din partea cărturarilor ; că are să fie omorât şi că a treia zi are să învie.

[Aceasta era voia Lui Dumnezeu … dar : ]

Petru L-a luat deoparte şi a început să-L mustre, zicând : „Să Te ferească Dumnezeu, Doamne ! Să nu Ţi se întâmple aşa ceva !” Dar Isus S-a întors şi a zis lui Petru : „Înapoia Mea, Satano : tu eşti o piatră de poticnire pentru Mine ! Căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor.

Domnul Isus spunea despre cel rău că : este o piatră de poticnire. Cel rău însă nu este o piatră fixă … ci este o piatră vie care se pune singură în faţa credinciosului, doar va cădea … atunci când este neatent şi nu se uită pe unde umblă ! De aceea trebuie cunoaşterea lui Dumnezeu şi ascultarea imediată !


În încheiere, pot să ÎL rog pe Dumnezeu conform primei părţi a versetului scris în Iacov 1 : 19 :

Doamne Isuse, ajută-mă şi pe mine să fiu grabnic la ascultare şi dă-mi Harul de-a face repede ce am de făcut şi să nu tot amân ceea ce ştiu că TU îmi ceri să fac ! Amin”.


Mesajul poate fi ascultat în format audio aici :