258. SELECTEAZĂ CORECT 54. VORBIREA ȘI ORBIREA [Efeseni 6.13-16 I Matei 13.39 I 1 Samuel 17.43–47]

258. SELECTEAZĂ CORECT 54. VORBIREA ȘI ORBIREA

I Podcast I Pasaje Biblice : Efeseni 6 : 13 – 16, Matei 13 : 39 și I Samuel 17 : 43 – 47 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 15 Septembrie 2022 I

Vorbirea şi orbirea”. Unii oameni poate că se întreabă : „Oare chiar contează o singură literă ?

Contează chiar foarte mult (iar exemplul de mai sus a fost dat tocmai cu acest scop, pentru a realiza cât de ușor se poate schimba sensul unui cuvânt). De aceea și azi ne vom referi la vorbire și la comunicare.

Nu trebuie să uităm că Satana este dușmanul vieților noastre iar cu duhurile lui avem de luptat. Lupta creștinului constă în a sta în voia Lui Dumnezeu, în a-I face pe plac Lui Dumnezeu și a nu a-mi face mie pe plac.

Dar lupta spirituală constă și în războiul spiritual pe care îl avem de dus cu puterile întunericului, iar această luptă se duce mai ales la nivelul comunicării (minte și inimă, gândire și vorbire).

Ce trebuie menționat este faptul că în lupta dintre două persoane cei doi combatanți se folosesc fiecare de armele pe care le au, nu de gură. Există arme ale luminii și arme ale întunericului.

În Luca 11 : 22, Domnul Isus referindu-se la cel rău a spus :

Dar dacă vine peste el unul mai tare decât el şi-l biruie, atunci îi ia cu sila toate armele în care se încredea şi împarte prăzile luate de la el”.

În Romani 13 : 12 este scris un sfat pentru creștini : „să ne îmbrăcăm cu armele luminii”. Acestea sunt de două feluri. Conform II Corinteni 6 : 7, există : „armele de lovire şi de apărare pe care le dă neprihănirea”.

Care sunt acestea ? Sunt notate în Efeseni 6 : 13 – 16 :

De aceea, luaţi toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul.

Staţi gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii, având picioarele încălţate cu râvna Evangheliei păcii.

Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău. Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu”.

Aceste arme ale luminii sunt total diferite de armele întunericului. Ura și disprețul față de celălalt sunt arme ale celui rău pe care un creștin nu le are printre armele din dotare.


În I Samuel 17 : 43 – 47 sunt notate cele două feluri de exprimare folosite de Goliat (care este un prototip al celui rău) precum și de David (modelul de om credincios, omul Lui Dumnezeu, omul după inima Lui Dumnezeu) :

Filisteanul a zis lui David : „Ce ! sunt câine, de vii la mine cu toiege ?” Şi, după ce l-a blestemat pe dumnezeii lui, a adăugat : „Vino la mine, şi-ţi voi da carnea ta păsărilor cerului şi fiarelor câmpului.”

David a zis filisteanului : „Tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliţă şi cu pavăză ; iar eu vin împotriva ta în Numele Domnului oştirilor, în Numele Dumnezeului oştirii lui Israel, pe care ai ocărât-o.

Astăzi Domnul te va da în mâinile mele, te voi doborî şi-ţi voi tăia capul ; astăzi voi da stârvurile taberei filistenilor păsărilor cerului şi fiarelor pământului.

Şi tot pământul va şti că Israel are un Dumnezeu. Şi toată mulţimea aceasta va şti că Domnul nu mântuieşte nici prin sabie, nici prin suliţă. Căci biruinţa este a Domnului. Şi El vă dă în mâinile noastre.” …”.


Să observăm ce tip de vorbire folosește fiecare combatant.

Goliat :

  • era extrem de arogant („Ce ! Sunt câine, de vii la mine … ?”),
  • folosea blestemul cel mai josnic („l-a blestemat pe dumnezeii lui”),
  • se baza pe presupuneri care nu s-au dovedit a fi reale („Vino la mine, şi-ţi voi da carnea ta păsărilor cerului şi fiarelor câmpului.” Și nu a fost așa !)
  • avea o viziune extrem de limitată („voi da carnea ta păsărilor cerului”).

Să observăm ce tip de vorbire folosea David :

1. nu se baza pe arme ci se încredea și se baza pe Dumnezeu („eu vin împotriva ta în Numele Domnului oştirilor”),
2. știa că Dumnezeu onorează credința și îi va da victoria („Astăzi Domnul te va da în mâinile mele”),
3. avea o viziune extrem de mare („voi da stârvurile taberei filistenilor păsărilor cerului”. Reamintim că Goliat spunea : „ … voi da carnea ta păsărilor cerului …”.),
4. a acceptat lupta pentru a crește încrederea poporului Lui în Dumnezeu și pentru ca întreg pământul să afle Cine este Dumnezeu cu adevărat („Şi tot pământul va şti că Israel are un Dumnezeu. Şi toată mulţimea aceasta va şti”);
5. în cele trei fraze pe care le-a rostit, de șapte ori David a spus despre Dumnezeu. Noi știm că „din prisosul inimii vorbeşte gura”. (Matei 12 : 34) Într-o altă traducere scrie : „gura vorbește din ceea ce umple inima”. (New American Standard Bible)


Eu cu cine mă asemăn în vorbire, cu Goliat sau cu David ? Din cuvintele pe care le rostesc pot constata cu ce este plină inima mea !


În încheiere să ÎL rog pe Domnul Isus conform versetului scris în I Corinteni 2 : 13.

Doamne Isuse, Te rog să-mi dai harul de-a folosi cuvinte învăţate de la Duhul Sfânt și zi de zi, toată viața mea să întrebuinţez o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovniceşti. ÎȚI mulțumesc frumos, pentru că M-ai ascultat ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :