257. SELECTEAZĂ CORECT 53. COMUNICARE ȘI CUMINECARE [Faptele Apostolilor 2.42 I 1 Ioan 1.3]

257. SELECTEAZĂ CORECT 53. COMUNICARE ȘI CUMINECARE

I Podcast I Pasaje Biblice : Eclesiastul 3 : 14 – 15, Faptele Apostolilor 2 : 42 și I Ioan 1 : 3 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 14 Septembrie 2022 I

Vorbind despre lipsa de comunicare să clarificăm ce înseamnă a comunica. Cuvântul așa cum este definit la ora actuală („a transmite informații” și „a se pune în legătură”) și-a pierdut în cea mai mare parte sensurile inițiale (și anume : „a împărtăși, a cumineca”), poate și din cauza faptului că oamenii sunt tot mai izolați unul de altul.

A comunica nu înseamnă doar a da altuia „o cantitate de vorbe” (fie ele și declarații de dragoste), ci pe lângă a spune ce gândești să ai parte de ceea ce în Biblie este scris ca fiind :

  • părtășia cu frații și cu Dumnezeu („deci ce am văzut şi am auzit, aceea vă vestim şi vouă, ca şi voi să aveţi părtăşie cu noi. Şi părtăşia noastră este cu Tatăl şi cu Fiul Său, Isus Hristos”. (I Ioan 1 : 3) precum și
  • „legătura frăţească”, (a se vedea Faptele Apostolilor 2 : 42), de care omul are nevoie.

A fi părtaș la ceva înseamnă să ai o parte din acel ceva ! Poate cel mai bun exemplu este la Cina Domnului când fiecare ia o parte din întreg și se identifică cu Domnul Isus și cu frații și surorile lui în Christos !


Comunicarea adevărată se află mai ales pe acest palier al legăturii și părtășiei dintre oameni și dintre om și Dumnezeu, care are cel puțin trei aspecte :
1. simpatia (afinitatea sau atracție față de altcineva),
2. empatia (să simt cu celălalt și el să simtă cu mine, să știu că nu plutesc singur pe un ocean) și
3. patosul (avântul, însuflețirea, focul din relații și din viață).


Observăm clar că se merge spre o tot mai mare însingurare, spre o trăire în lumea interioară spre o autoînchidere în propria celulă. Dar omul nu a fost făcut să stea mai mult pe loc și să nu fie activ fizic, ci doar foarte activ psihic.

Acest gen de viață sedentară în care omul trăiește foarte mult în lumea virtuală și dacă nu își impune limite clare (poate ajunge să locuiască aproape exclusiv numai într-o realitate paralelă) va aduce în timp boli psihice și fizice.

Iar această izolare nu vine de la Dumnezeu. Omul nu a fost creat să trăiască așa. Acest mod de viață este o pervertire a voii Lui Dumnezeu.


Omul a fost creat pentru părtășia cu Dumnezeu și cu ceilalți oameni. Modelul de viață așa cum trebuie să fie viața este relatat în Geneza capitolele 1 și 2, iar pervertirea, devierea de la modelul Lui Dumnezeu este relatat în special în Geneza 3, unde în urma păcatului, s-au stricat relațiile :

  1. dintre om și Dumnezeu,
  2. dintre om și om, precum și relația
  3. dintre om și cel rău.

Comunicarea între oameni poate fi :

  1. unidirecțională (când transmisia este într-o singură direcție),
  2. bidirecțională (când transmisia se face în două direcții) și
  3. multidirecțională (când transmisia se face în mai multe direcții).

Să exemplificăm în ce poate consta o comunicare unidirecțională printr-un exemplu din viață și pentru a înțelege faptul că lipsa de comunicare nu înseamnă doar a nu spune deloc ce gândești ci și faptul că mesajul tău nu este receptat așa cum este.

În urmă cu câțiva ani, m-a sunat cineva care era foarte supărat pe mine (deși eu nu eram supărat pe el).

L-am întrebat de ce este are această atitudine față de mine și mi-a spus că eu l-aș fi vorbit de rău față de persoana x. I-am explicat că nu știu cine este omul respectiv.

El susținea, cum se spune sus și tare că așa este cum spune el. Atunci mi-a venit în minte să-l întreb când am vorbit cu persoana respectivă.

Mi-a răspuns : „Când ai fost în Spania”. I-am explicat că eu nu am fost în Spania niciodată (până la momentul respectiv). Dar el mi-a răspuns : „Ba da fiindcă omul respectiv mi-a spus”.

Când am văzut că el nu ia deloc în considerare ce îi spun, (adică adevărul) ci crede tot ce vrea el, am încheiat discuția care chiar nu avea rost să mai continue …

M-am simțit ca și cum aș fi mințit în față ! Aceasta este un fel de așa zisă comunicare unidirecțională, în care doi oameni vorbesc unul cu altul … doar că folosesc frecvențe diferite.


În final vom menționa că o viață binecuvântată constă în relații corecte cu Dumnezeu, cu mine însumi și cu ceilalți oameni, dar are de-a face și cu modul în care mă comport față de lumea întunericului (dar cu ajutorul Lui Dumnezeu, despre acest subiect vom avea mâine câteva gânduri).


În încheiere să fac o rugăciune :

Doamne Isuse, dă-mi Harul părtășiilor sfinte cu frații în credință și cu Tatăl şi cu Tine și cu Duhul Sfânt ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :