259. SELECTEAZĂ CORECT 55. INAMICUL [Geneza 3.14-15 I Ioan 14.30 I Matei 12.31]

259. SELECTEAZĂ CORECT 55. INAMICUL

I Podcast I Pasaje Biblice : Geneza 3 : 14 – 15, Ioan 14 : 30 și Matei 12 : 31 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 16 Septembrie 2022 I

Omul a fost creat pentru părtășia cu Dumnezeu și cu ceilalți oameni. Modelul de viață (așa cum trebuie să fie viața) este relatat în Geneza capitolele 1 și 2, iar pervertirea (devierea de la modelul Lui Dumnezeu) este relatată în special în Geneza, capitolul 3, unde în urma păcatului, s-au stricat relațiile :
1. dintre om și Dumnezeu,
2. dintre om și om, precum și
3. relația dintre om și cel rău.


Poate să pară ciudat acest ultim aspect dar reamintim ce i-a spus Dumnezeu celui rău.

În Geneza 3 : 14 – 15 scrie că :

Domnul Dumnezeu a zis şarpelui : „Fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat eşti … Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei. Aceasta îţi va zdrobi capul, şi tu îi vei zdrobi călcâiul.” … ”.


Ce este vrăjmășia ?

Noi folosim la ora actuală cuvântul dușmănie care înseamnă un :

Sentiment de ură față de cineva sau de ceva ; relații pline de ură între persoane …”. (DEX, 2009)

În ebraică pentru vrăjmășie este folosit cuvântul ebah : „duşmănie” care provine din ayab „a fi ostil față de”. Din moment ce ostilitatea (sau ura) a fost pusă după căderea omului în păcat, aceasta înseamnă că înainte de cădere nu exista ostilitatea dintre om și cel rău.

Așa se și explică de ce Eva a intrat în dialog cu șarpele. Nu îl cunoștea cu adevărat. În Matei 13 : 39, Domnul Isus a spus că :

Vrăjmaşul … este diavolul …”. El în mod clar este dușmanul de moarte al Lui Dumnezeu și al creștinului.


Pentru „vrăjmaș” în limba greacă este folosit echthros (inamic).

[Este interesant cum rimează cu Numele Domnului nostru, Christos !]


Conform Lexiconului Biblic, echthros înseamnă :

„un inamic ; cineva care în mod deschis este ostil, animat de o ură adânc înrădăcinată.

Cuvântul echthros (adică „inamic”), implică o ostilitate ireconciliabilă, care provine dintr-o ură „personală” care este aplecată să provoace un rău”.

Echthros descrie o persoană hotărâtă să provoace un rău, adică condusă de o dușmănie ireconciliabilă, adânc înrădăcinată”.


Când ne referim la cel rău, ne putem aminti ce scrie despre trei oameni în care, Satana :

1. nu a avut absolut nimic (în viața Domnului Isus),
2. a avut foarte puțin (în Iuda Iscarioteanul … la început) și
3. a avut totul (în Anania).


1. Nimic

În Evanghelia după Ioan 14 : 30 sunt notate cuvintele Domnului Isus care a spus :

Nu voi mai vorbi mult cu voi ; căci vine stăpânitorul lumii acesteia. El n-are nimic în Mine … ”.


2.  Foarte puțin

Cât poate avea într-un om ? Puțin sau foarte mult, dar ambele posibilități sunt rele. În Iuda a avut inițial doar un gând. În Ioan 13 : 2 scrie că :

În timpul Cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul să-L vândă …”. Iar Iuda a greșit deoarece a acceptat acel gând …


3. Totul

În Anania în schimb, cel rău a deținut întreaga inimă. În Faptele Apostolilor 5 : 3

Petru i-a zis : „Anania, pentru ce ţi-a umplut Satana inima ca să minţi pe Duhul Sfânt şi să ascunzi o parte din preţul moşioarei ?

Cel rău nu putea să-i umple inima de rău, dacă „proprietarul” ei nu ar fi acceptat.

A murit și Iuda (cel care-a acceptat să-i dea doar puțin loc celui rău, inițial) dar tot la moarte a ajuns și Anania (cel care-a avut o inimă plină de Satana).


În încheiere amintim că acolo unde apar :

  • ura,
  • ostilitatea față de cineva,
  • dușmănia (nu-l mai suport și numai când mă gândesc la el simt că mă tulbur),
  • hotărârea de-i face cuiva un rău, (acea dorință de răzbunare, de dreptate pe care să mi-o fac eu singur) …

Să știu clar că în spatele unor astfel de gânduri și de stări sufletești este cel rău. Unde nu mai este dragoste, bucurie, pace etc. acolo de fapt nu mai este Duhul Sfânt, ci este ceva din cel rău.


Ce trebuie să fac cât mai repede cu putință ?

Să caut să văd pe unde a intrat în viața mea așa ceva. Să mărturisesc, să iert sau să-mi cer iertare știind că :

„ … dacă umblăm în lumină, după cum El însuşi este în lumină, avem părtăşie unii cu alţii ; şi sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţă de orice păcat”. (I Ioan 1 : 7)
Aceste cuvinte le-a scris apostolul Ioan care știa ce a spus Domnul Isus : „ … orice păcat şi orice hulă vor fi iertate oamenilor … ”. (Matei 12 : 31)

[Cu excepția hulei împotriva Duhului Sfânt] !


Domnul Isus să mă ajute să trăiesc cu sufletul curat și să nu tolerez nici cel mai mic păcat în viața mea ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :