253. SELECTEAZĂ CORECT 49. DACĂ SFINȚII AR FI CĂZUT ÎN PĂCAT (II) ? [Geneza 37.9-20 I 2 Petru 2.18 I Galateni 5.23]

253. SELECTEAZĂ CORECT 49. DACĂ SFINȚII AR FI CĂZUT ÎN PĂCAT (II) ?

I Podcast I Pasaje Biblice : Geneza 37 : 9 – 20 I II Petru 2 : 18 și Galateni 5 : 23 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 10 Septembrie 2022 I

De aproximativ cincisprezece ani se produce o îndoctrinare mai agresivă a copiilor și a tinerilor care are ca scop degradarea lor spirituală. Există drepturi individuale și cetățenești care sunt expuse în Cartea Europeană a drepturilor omului.
Dar pe lângă aceste drepturi pe care le considerăm a fi legitime (cu mici excepții) au apărut alte drepturi care sunt răspândite prin sursele de informare, având surse obscure.

Reamintim această expresie : „Sunt stăpân pe trupul meu și fac ce vreau cu el”. Deoarece se știe că tinerii și copiii accesează în special sursele de informare video, există grupări care se folosesc de astfel de platforme pentru a-i face să creadă că ei sunt proprii lor stăpâni și că ei au dreptul de-a decide ce fac cu trupul lor și cu viața lor.

Materialele video de acest gen sunt foarte bine făcute, sunt scurte ca durată și au o rezoluție ridicată. Au scopul „de-a lua ochii”, iar într-o lume a ambalajelor strălucitoare, marfa aceasta se vinde mai ușor dacă și arată bine fiind exact pe gustul publicului țintă.


Aceasta se numește : Momirea cu desfânări.


Apostolul Petru a scris despre cei care :

„ … vorbesc cu trufie lucruri de nimic, momesc, cu poftele cărnii şi cu desfrânări …”. (II Petru 2 : 18)


Pentru a înțelege mai exact la ce se referea apostolul Petru, vom reda citatul de mai sus cum este tradus în versiuni mai noi :

  • „ … făcând apel la dorințele poftioase ale cărnii, ei ademenesc oameni”. (New International Version)
  • Făcând apel la dorințele sexuale distorsionate, îi atrag înapoi în păcat …”. (New Living Translation)
  • „ … îi ademenesc prin dorințe trupești, prin purtare indecentă …”. (New American Standard Bible)

Ce trebuie să facă credinciosul care este momit (atras de, ispitit, tentat de etc.) ?

În primul rând să observe care este domeniul din viața lui în care cedează ușor. Cele trei domenii mari sunt notate în I Ioan 2 : 16 unde este scris despre : „pofta firii pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii”. Altfel spus, oricare om poate fi slab fie în domeniul sexual, fie în privința banilor (vorbim de partea financiară a vieții unde extreme sunt zgârcenia și risipa) fie are o mare problemă cu dorința de putere, de a fi cineva.

În al doilea rând, omul care se cunoaște bine, dacă știe că partea sexuală a vieții este domeniul în care cade în păcat, trebuie să elimine din viața lui sursele de contaminare și să-și folosească : „ … înfrânarea poftelor …”. (Galateni 5 : 23)

Să investească mai mult în dezvoltarea personală spirituală iar pentru aceasta să folosească cartea tipărită, iar pe cât este posibil să scoată din viața lui tot ceea ce este „lume virtuală”.

Poate ar fi bine de gândit cum ar funcționa o mașină care are doar ambreiaj și accelerație dar deși este prevăzută cu pedala de frână, sistemul de frânare este defect !

În Geneza 39 : 7 – 12 scrie că :

După câtăva vreme, s-a întâmplat că nevasta stăpânului său a pus ochii pe Iosif şi a zis: „Culcă-te cu mine !”

El n-a voit şi a zis nevestei stăpânului său : „Vezi că stăpânul meu nu-mi cere socoteală de nimic din casă şi mi-a dat pe mână tot ce are. El nu este mai mare decât mine în casa aceasta şi nu mi-a oprit nimic, afară de tine, pentru că eşti nevasta lui.

Cum aş putea să fac eu un rău atât de mare şi să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu ?” Măcar că ea vorbea în toate zilele lui Iosif, el n-a voit să se culce şi să se împreuneze cu ea.

Într-o zi, când intrase în casă ca să-şi facă lucrul şi când nu era acolo niciunul din oamenii casei, ea l-a apucat de haină, zicând : „Culcă-te cu mine !” El i-a lăsat haina în mână şi a fugit afară din casă”.


Iosif a fost expus în realitate la înfăptuirea păcatului (nu era în lumea virtuală cum este la ora actuală în cele mai multe cazuri) dar a știut că nu este stăpân pe trupul lui și era conștient că o relație sexuală ilicită i-ar fi periclitat relația cu Dumnezeu dar și viitorul.

Trebuie să notăm faptul că un aliat al lumii demonilor în lupta pentru păstrarea curăției spirituale este și teologia liberală care susține printre altele că Dumnezeu este bun, EL înțelege situația și va ierta.

Nu contestăm acest adevăr, dar bunătatea Lui Dumnezeu nu trebuie greșit înțeleasă. Omul care alege cu bună știință să facă un păcat va constata ce înseamnă bunătatea Lui Dumnezeu : iertarea dar și disciplinare (dacă omul mai are în el vreo urmă de sinceritate).


Biblia accentuează bunătatea și asprimea Lui Dumnezeu. În Romani 11 : 22 apostolul Pavel a scris :

Uită-te, dar, la bunătatea şi asprimea lui Dumnezeu: asprime faţă de cei ce au căzut, şi bunătate faţă de tine, dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta ; altminteri, vei fi tăiat şi tu”.


În I Corinteni 16 : 18 – 20 este amintit foarte clar :

Fugiţi de curvie ! Orice alt păcat, pe care-l face omul, este un păcat săvârşit afară din trup ; dar cine curveşte păcătuieşte împotriva trupului său.

Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu ? Şi că voi nu sunteţi ai voştri ? Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi, dar, pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu”.


Să ne ajute Dumnezeu să avem o astfel de mentalitate precum și acest fel de viață curată ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :