249 I 2023. 1. UTILITATEA GĂLEȚII. CONCLUZII [Luca 11.49–52 I Isaia 49.6]

249 I 2023. 1. UTILITATEA GĂLEȚII. CONCLUZII

I Podcast I Pasaje Biblice : Luca 11 : 49 – 52 I Isaia 49 : 6 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 6 Septembrie 2023 I

Poporul Evreu nu și-a îndeplinit mandatul de-a trăi conform voiei Lui Dumnezeu iar în anul 70 au avut parte de judecata Lui Dumnezeu.

Cumva folosind metafora găleții trebuie să notăm că ei aveau la dispoziție găleata dar apa din ea nu era a lor. Ei decideau cum folosesc cheia cunoștinței Cuvântului Lui Dumnezeu și ei hotărau dacă spuneau Cuvântul din Cuvântul Lui Dumnezeu și altora sau îl țineau numai pentru ei !


În Luca 11 : 49 – 52 scrie că Domnul Isus și-a avertizat cu aceste cuvinte (pe unii dintre contemporanii Lui care este clar că făceau ce voiau ei) :

De aceea Înţelepciunea lui Dumnezeu a zis :

„Le voi trimite proroci şi apostoli ; pe unii din ei îi vor ucide, iar pe alţii îi vor prigoni, ca să se ceară de la acest neam sângele tuturor prorocilor, care a fost vărsat de la întemeierea lumii : de la sângele lui Abel până la sângele lui Zaharia, ucis între altar şi Templu ; da, vă spun, se va cere de la neamul acesta !

Vai de voi, învăţători ai Legii ! Pentru că voi aţi pus mâna pe cheia cunoştinţei : nici voi n-aţi intrat, iar pe cei ce voiau să intre i-aţi împiedicat să intre.” … ”.

Dar cheia cunoștinței nu a mai rămas la cei care și-au ținut găleata numai pentru ei și nu au dăruit altora nici măcar o picătură din Apa Vieții.

Era deja venit Mesia despre care era proorocit în Isaia 49 : 6 astfel :

Este prea puţin lucru să fii Robul Meu ca să ridici seminţiile lui Iacov şi să aduci înapoi rămăşiţele lui Israel. De aceea, Te pun să fii Lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului.”

Domnul Isus a venit pentru a aduce mântuirea tuturor oamenilor de pe pământ nu numai poporului Evreu deși lor li s-a întins prima dată oferta mântuirii prin Jertfa Domnului Isus.


Era o schimbare majoră în Planul de Mântuire al Lui Dumnezeu și știm care a fost continuare. Între timp picătura a rămas poporului Evreu, iar „găleata” (care reprezintă, dacă putem spune așa, Harul lui Dumnezeu) a ajuns ca Dumnezeu să o distribuie Neevreilor (a se vedea Romani capitolul 11 și în special versetele 25 și 26).

Și eu sunt ales de Dumnezeu și fac parte din Biserica Lui, adică am parte de apa din toată găleata în timp ce alții primesc doar câte-o picătură de apă.


În încheiere să mă întreb care este starea mea spirituală. Nu cumva fac aceeași greșeală pe care a făcut-o poporul Lui Dumnezeu și să țin doar pentru mine cheia cunoștinței (a se vedea Luca 11 : 52) ?


Doamne Isuse, ai milă și de mine ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :