248 I 2023. 1. UTILITATEA GĂLEȚII A.3 „GĂLEATA” A TRECUT LA NEAMURI, IAR PICĂTURA A RĂMAS LA POPORUL CARE NU ȘI-A ÎNDEPLINIT MANDATUL [Romani 11.25–27 I Luca 16.24–26]

248 I 2023. 1. UTILITATEA GĂLEȚII A.3 HARUL LUI DUMNEZEU A TRECUT LA NEAMURI, IAR PICĂTURA A RĂMAS LA POPORUL CARE NU ȘI-A ÎNDEPLINIT MANDATUL

I Podcast I Pasaje Biblice : Romani 11 : 25 – 27 I Luca 16 : 24 – 26 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 5 Septembrie 2023 I

În primul secol după Christos, „găleata” (iar aici folosim cu tot respectul metafora din Isaia 40 : 15, în sensul de „ceva mult”) adică Harul Lui Dumnezeu a trecut la Neamuri, iar picătura a rămas la poporul care nu și-a îndeplinit mandatul.

Acest adevăr îmi spune ceva ?


Creștinilor din Roma, apostolul Pavel le-a scris :

Fraţilor, pentru ca să nu vă socotiţi singuri înţelepţi, nu vreau să nu ştiţi taina aceasta : o parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ţine până va intra numărul deplin al Neamurilor.

Şi atunci tot Israelul va fi mântuit, după cum este scris : „Izbăvitorul va veni din Sion şi va îndepărta toate nelegiuirile de la Iacov. Acesta va fi legământul pe care-l voi face cu ei, când le voi şterge păcatele.” (Romani 11 : 25 – 27)

Aceasta înseamnă că Harul se va întoarce din nou la poporul Evreu, iar Harul Lui Dumnezeu se va îndrepta spre ei … dar nu avem garanția că Neamurile (care în perioada aceasta L-au respins pe Dumnezeu) vor mai avea parte măcar de-o picătură din acest Har !

Nici măcar o picătură ? Se poate așa ceva ? Se poate.


În Luca 16 : 24 – 26 este descrisă situația reală a unui om care nu și-a trăit viața conform Cuvântului Lui Dumnezeu și a ajuns la un moment dat,să ceară echivalentul unei picături de apă … pe care însă chiar dacă l-ar fi lăsat inima pe Avraam să i-o dea, nu avea cum să facă lucrul acesta din cauza prăpastiei de netrecut dintre cele două zone (în care se afla fiecare).


Despre fostul bogat scrie că a strigat :

Părinte Avraame, fie-ţi milă de mine şi trimite pe Lazăr să-şi înmoaie vârful degetului în apă şi să-mi răcorească limba ; căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta.”

Fiule”, i-a răspuns Avraam, „adu-ţi aminte că, în viaţa ta, tu ţi-ai luat lucrurile bune, şi Lazăr şi-a luat pe cele rele; acum aici, el este mângâiat, iar tu eşti chinuit.

Pe lângă toate acestea, între noi şi între voi este o prăpastie mare, aşa ca cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată.” (Luca 16 : 24 – 26)ț


Noi știm întâmplarea foarte bine și reamintim că nu este o pildă, ci Domnul Isus a relatat o situație din viața cuiva ajuns Dincolo în chinuri, ca să știe care este realitatea și cei care spun batjocoritor că :

Nu a venit nimeni de Dincolo să ne spună cum este Acolo !” … uitând faptul că prin Întrupare, Domnul Isus a venit la noi pe Pământ exact de Acolo, de Dincolo !


Dar trebuie să accentuăm dramatismul situației. Copilul îi cerea părintelui lui să-i dea o picătură de apă … iar părintele nu putea să îl ajute !

Bogatul i s-a adresat lui Avraam spunându-i : „Părinte Avraame …”, iar el, tatăl i-a răspuns cu : „Fiule ” … iar cu ce inimă i-a spus Avraam aceste cuvinte numai el probabil că știe !


Doamne Isuse, ajută-mă să prețuiesc nu să disprețuiesc Harul Tău de care am parte ! Amin !