242. SELECTEAZĂ CORECT 38. DE UNDE POT OBȚINE RĂBDARE ? [Iacov 1.3-4 I Evrei 10.35–36]

242. SELECTEAZĂ CORECT 38. DE UNDE POT OBȚINE RĂBDARE ?

I Podcast I Pasaje Biblice : Iacov 1 : 3 – 4 și Evrei 10 : 35 – 36 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 30 August 2022 I

Avem nevoie de răbdare. De aceea și astăzi vom privi în Biblie la răbdare. În limba română răbdarea este definită ca fiind :
„1. Faptul de a răbda ; capacitate firească de a suporta greutăți și neplăceri fizice sau morale ; putere de a aștepta în liniște desfășurarea anumitor evenimente. 3. Perseverență, tenacitate, stăruință”. (DEX, 2009)

Dar reamintim că în limba greacă răbdarea (hypomonḗ) înseamnă : „a rămâne sub încercările pe care Dumnezeu le acordă (sau ni le alocă) în viață”. Sinonime sunt „rezistența, constanța și statornicia”.

Conform Lexiconului Biblic :

în Noul Testament [răbdarea] este caracteristica unui om care nu este abătut de la scopul său deliberat și de la loialitatea sa față de credință și evlavie chiar și prin cele mai mari încercări și suferințe”.

În Evrei 10 : 35 – 36 scrie :

Să nu vă părăsiţi, dar, încrederea voastră pe care o aşteaptă o mare răsplătire ! Căci aveţi nevoie de răbdare, ca, după ce aţi împlinit voia lui Dumnezeu, să puteţi căpăta ce v-a fost făgăduit”.


Am nevoie de răbdare. Înțeleg lucrul acesta, dar de unde să obțin răbdarea ? Unde se găsește acest „produs” ?

Răbdarea se poate obține din cel puțin șapte surse.

Din :

1. necazuri

În Romani 5 : 3 apostolul Pavel a scris : „Ba mai mult, ne bucurăm chiar şi în necazurile noastre ; căci ştim că necazul aduce răbdare …”.

Verbul a aduce (în gr. katergazomai) înseamnă : „a lucra (afară), a lucra pe deplin, adică a realiza ; implicit, a termina sau a efectua”.

Într-o altă traducere scrie că :

Nu numai așa, dar ne bucurăm și de suferințele noastre, pentru că știm că suferința produce perseverență”. (New International Version)

Un om care trece prin necazuri știe că ele sunt trimise de Dumnezeu cu un scop clar … chiar dacă nu știe de ce are parte de ceea ce i se întâmplă. De aceea poate să se și bucure de ele, la fel cum un plugar se bucură în momentul prelucrării pământului având în vedere recolta de care va avea parte cândva.


2. Cuvântul Lui Dumnezeu (Biblia)

Romani 15 : 4

Şi tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învăţătura noastră, pentru ca, prin răbdarea şi prin mângâierea pe care o dau Scripturile, să avem nădejde”.

Prin Biblie, Dumnezeu ne ajută să înțelegem că și alți credincioși au trecut prin ceea ce tocmai suferim noi acum, iar aceasta ne ajută să înțelegem că parcurgem exact același traseu spre Cer pe care l-au trecut și oameni mari ai Lui Dumnezeu care au fost înainte de noi.


3. Duhul Sfânt

În Galateni 5 : 22 – 23 scrie că :

Roada Duhului, dimpotrivă, este : dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor”.

În greacă pentru „roada” (Duhului) este folosit karpós „fructul”. Fructele sunt produse de pomi sau de vița de vie etc. Dar ele nu sunt un scop în sine, ci avem nevoie de fructe pentru hrănire. Așa este și Roada Duhului !

La fel cum un fruct îți îndulcește viața … îți oferă vitaminele de care ai nevoie și Roada Duhului îți face viața mai frumoasă.

Una este să oferi și să primești dragoste și să fii iubit deși i-ai greșit cuiva și cu totul altceva este ca pentru aceeași greșeală pe care ai făcut-o, celălalt să se răzbune pe tine și să te urască !


4. Dumnezeu

În Coloseni 1 : 11 apostolul Pavel a scris :

„ … întăriţi, cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare şi îndelungă răbdare, cu bucurie …”.


5. încercări

În Iacov 1 : 3 – 4 scrie :

ştiţi că încercarea credinţei voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-şi facă desăvârşit lucrarea, ca să fiţi desăvârşiţi, întregi şi să nu duceţi lipsă de nimic”.

Iacov a scris că încercarea credinței „lucrează răbdare”. În greacă pentru „lucrează” este folosit același cuvânt (katergazetai) din Romani 5 : 3, care înseamnă : „a produce”. Încercarea credinței produce în noi răbdarea.


6. disciplina personală

II Petru 1 : 6

„… cu cunoştinţa, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea ; cu răbdarea, evlavia …”.


7. sfințenie

Apocalipsa 13 : 10

Cine duce pe alţii în robie va merge şi el în robie. Cine ucide cu sabia trebuie să fie ucis cu sabie. Aici este răbdarea şi credinţa sfinţilor”.

Apocalipsa 14 : 9 – 12

Apoi a urmat un alt înger, al treilea, şi a zis cu glas tare : „Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei şi primeşte semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui ; şi va fi chinuit în foc şi în pucioasă, înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului.

Şi fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Şi nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei şi icoanei ei şi oricine primeşte semnul numelui ei !

Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus.”


Concluzii

Adevărul este că răbdarea în esența ei depinde de decizia de-a sta în voia și sub voia Lui Dumnezeu, exact cum ai sta sub un acoperiș care te protejează de intemperii.

Exact acesta este sensul verbului „a răbda” (gr. stegó), pe care apostolul Pavel îl folosește în I Corinteni 9 : 12 și care este oarecum un sinonim al substantivului hypomonḗ (răbdarea).

Prin decizia de-a accepta și de-a mă supune voiei Lui Dumnezeu, răbdând suferințele și necazurile (acele încercări pe care Dumnezeu le lasă în viața mea), eu știu că sunt protejat de alte lucruri mai grave, iar la sfârșitul încercării voi fi un „produs” de-o calitate superioară celui care am fost înainte de-a intra în școala necazurilor.


La încheiere să fac o rugăciune exact cum scria apostolul Pavel în Romani 5 : 3 – 4.

Doamne Isuse, ajută-mă și pe mine să mă bucur chiar şi în necazurile mele ; căci ştiu că necazul aduce ceva. Nu vine în viața mea „cu mâna goală” ci-mi aduce răbdare și răbdarea aduce biruinţă în încercare, iar biruinţa aceasta aduce speranța ! Îți mulțumesc frumos Doamne Isuse și pentru școala aceasta prin care mă treci ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :