233. SELECTEAZĂ CORECT 29. FUGA „DE” ȘI FUGA „SPRE” [2 Petru 2.19]

233. SELECTEAZĂ CORECT 29. FUGA „DE” ȘI FUGA „SPRE”

I Podcast I Pasaj Biblic : II Petru 2 : 19 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 21 August 2022 I

Este important să devin conștient de cât de mare este lista neputințelor, a acelor domenii din viața mea în care sunt slab și la care am de lucrat pentru a le elimina din viața mea.

Iar conștientizarea este făcută de Dumnezeu prin diferite situații de viață prin care mă trece tocmai pentru a ieși la iveală încă un domeniu în care sunt deficitar, iar Duhul Sfânt vrea ca eu să scap și de neputința respectivă și să devin tot mai puternic spiritual, și tot mai asemănător cu Domnul Isus.

Iar o altă metodă folosită de Dumnezeu pentru conștientizarea mea este citirea, ascultarea și potrivirea vieții după Cuvântul Lui Dumnezeu.


Astăzi vom aminti din nou dependența. Despre dependență se poate spune că este o formă de robie interioară a persoanei care „în exterior”, ca om se bucură de drepturi depline.

În II Petru 2 : 19 scrie :

Căci fiecare este robul lucrului de care este biruit”.

O traducere mai aproape de original este aceasta :

oricine a fost supus prin aceasta de asemenea este înrobit”.

Noi știm foarte bine cum se manifestă de exemplu dependența de telefon, de internet, de lumea virtuală, de jocuri. Se spune despre cel dependent că „nu poate fără telefon” de exemplu.

Dependența se manifestă printr-o relație de subordonare în special față de obiectul dorit pentru satisfacerea foamei interioare. Este ca și cum omul a luat prima dată din pomul cunoștinței și când a constatat cât este de bun a spus „mai vreau”.

Iar mâncatul acelor „fructe” a devenit un obicei în așa fel că omul respectiv a ajuns să constate că nu mai poate fără fructul respectiv.

Dar practic ascultând de cel rău omul își hrănește partea negativă din el și ajunge să fie în stăpânirea celui rău prin poftele lui. Este ca și cum un om se ține cu toată puterea de lanțul stăpânului.

Dar se poate ca un creștin să nu fie doar sub autoritatea Domnului Isus, ci să mai aibă și un alt „stăpân” sau alți „stăpâni” ? Da. Credinciosul este comparat în Biblie cu o grădină.

În Isaia 58 : 11 scrie : „vei fi ca o grădină bine udată”. Dar o grădină poate fi cultivată sută la sută de proprietar dar omul fiind „o grădină cu voință proprie” poate decide ca de exemplu 30 la sută din suprafața lui să aibă o altă destinație. Să-și folosească resursele în beneficiul propriu.


Dependența creștinului nu este sinonimă cu dependența necreștinului. Creștinul are un Stăpân care are drept de viață și de moarte asupra lui. Dacă ÎL ascultă va avea binecuvântare. Dacă nu ÎL ascultă total ci își întreține un cusur al lui nu-i va fi bine … Pentru recâștigarea libertății, pentru a scăpa de dependență, creștinul are nevoie de :
1. conștientizare,
2. dedicarea totală și
3. dependența de Dumnezeu (rămânerea sub autoritea Lui Dumnezeu).


Dar pentru necreștin trebuie spus cu toată dragostea. Adevărul este că el nu poate scăpa singur de sub robia celui rău.
Pentru a scăpa trebuie ca mai întâi să treacă de sub autoritatea celui rău sub autoritatea Celui Bun, a Lui Dumnezeu. Iar pentru a realiza acest lucru, probabil că cea mai bună metodă este să/L roage pe Dumnezeu din toată inima :

„Te rog din toată inima mea : ai milă de mine, după făgăduinţa Ta !” (Psalmul 119 : 58)

Iar Domnul Isus a dat exemplul unui om care s-a rugat așa. În Luca 18 : 13 – 14 scrie că :

„Vameşul stătea departe şi nu îndrăznea nici ochii să şi-i ridice spre cer; ci se bătea în piept şi zicea: „Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul !” Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a coborât acasă socotit neprihănit decât celălalt. Căci oricine se înalţă va fi smerit; şi oricine se smereşte va fi înălţat.” … ”.


În Noul Testament avem mai multe exemple care ne arată cât de mare este puterea unei rugăciuni sincere. Atunci când omul apelează din toată inima lui la Dumnezeu, la Domnul Isus, EL intervine.

Să observăm câteva exemple. Domnului Isus I-au cerut ajutorul :

  1. doi orbi : „Când a plecat de acolo, s-au luat după Isus doi orbi care strigau şi ziceau : „Ai milă de noi, Fiul lui David !” După ce a intrat în casă, orbii au venit la El. Şi Isus le-a zis : „Credeţi că pot face lucrul acesta ?” „Da, Doamne”, I-au răspuns ei. Atunci S-a atins de ochii lor şi a zis : „Facă-vi-se după credinţa voastră !” Şi li s-au deschis ochii”. (Matei 9 : 27 – 30)
  2. o mamă : „Şi iată că o femeie canaanită a venit din ţinuturile acelea şi a început să strige către El : „Ai milă de mine, Doamne, Fiul lui David! Fiica mea este muncită rău de un drac.” … Atunci Isus i-a zis: „O, femeie, mare este credinţa Ta; facă-ţi-se cum voieşti.” Şi fiica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela”. (Matei 15 : 22, 28)
  3. un tată : „Când au ajuns la norod, a venit un om care a căzut în genunchi înaintea lui Isus şi I-a zis : „Doamne, ai milă de fiul meu, căci este lunatic şi pătimeşte rău: de multe ori cade în foc şi de multe ori cade în apă. L-am adus la ucenicii Tăi, şi n-au putut să-l vindece.” „O, neam necredincios şi pornit la rău !”, a răspuns Isus. „Până când voi fi cu voi ? Până când vă voi suferi ? Aduceţi-l aici la Mine.” Isus a certat dracul, care a ieşit afară din el. Şi băiatul s-a tămăduit chiar în ceasul acela”. (Matei 17 : 14 – 18)

Am observat trei exemple în care persoane diferite au apelat la mila Domnul Isus, iar EL a intervenit deși dacă analizăm ultimele două situații lucrurile nu au fost deloc simple.


Vom încheia reamintind faptul că viața este o alergare. O fugă „de” și o fugă „spre”. Să fug de tot ce știu că îmi pătează conștiința și să mă apropii cât pot de repede și cât se poate de mult de Domnul Isus. Iar dacă chiar vreau să fac așa ceva, Dumnezeu sigur mă va ajuta prin Duhul Lui Cel Bun și Sfânt ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :