232. SELECTEAZĂ CORECT 28. FUGI DE FOC FIINDCĂ EȘTI CÂLȚ [DEPENDENȚA I 2 Corinteni 11.3 I Matei 25.41–46]

232. SELECTEAZĂ CORECT 28. FUGI DE FOC FIINDCĂ EȘTI CÂLȚ

I Podcast I Pasaje Biblice : II Corinteni 11 : 3 și Matei 25 : 41 – 46 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 20 August 2022 I

Dar mă tem ca, după cum şarpele a amăgit pe Eva cu şiretlicul lui, tot aşa şi gândurile voastre să nu se strice de la curăţia şi credincioşia care este faţă de Hristos”. (II Corinteni 11 : 3)

Din Biblie înțeleg că trebuie să învăț din greșelile altora, pentru a ști ce să nu fac dar și cum să trăiesc pentru a-I rămâne credincios Lui Dumnezeu !

Accentuăm din nou faptul acesta, deoarece credincioșii nu își permit să facă păcate cu bună știință, dar pot să-și neglijeze anumite slăbiciuni de caracter (termenul Biblic este : „neputințele”, a se vedea Matei 8 : 17), pe care tolerându-le în viața lor, pot ajunge în final la îndepărtarea de Dumnezeu și de semenii lor.


De aceea este important să devin conștient de cât de mare este lista neputințelor, a acelor domenii din viața mea în care sunt slab și la care am de lucrat pentru a le elimina din viața mea.

Iar conștientizarea este făcută de Dumnezeu prin diferite situații de viață prin care mă trece tocmai pentru a ieși la iveală încă un domeniu în care sunt deficitar, iar Duhul Sfânt vrea ca eu să scap și de neputința respectivă și să devin tot mai puternic spiritual, și tot mai asemănător cu Domnul Isus.

Iar o altă metodă folosită de Dumnezeu pentru conștientizarea mea este citirea, ascultarea și potrivirea vieții după Cuvântul Lui Dumnezeu.


Și astăzi ne vom referi la dependențe, dar într-un mod foarte succint deoarece acesta fiind un domeniu mai amplu necesită o atenție mai mare.

Reamintim că dependența este definită ca fiind :

1. Situația de a fi dependent ; stare de subordonare, de supunere 3. Tulburare psihică manifestată prin lipsă de inițiativă, prin atașament total față de unele persoane. 4. Stare patologică datorată obișnuinței de a consuma alcool, stupefiante, medicamente”.

Iar când ne referim la persoane trebuie să știm că a depinde înseamnă :

A fi sub autoritatea sau sub conducerea cuiva, a fi subordonat cuiva”. (Cele trei definiții au fost preluate din DEX, 2009)

La ora actuală dependența este un cuvânt extrem de folosit și totuși nu este ușor de definit. Dependența este altceva decât pasiunea pentru ceva. Nu putem spune că este un cusur sau o slăbiciune, dar nici că ar fi un viciu sau o patimă (în adevăratul sens al cuvântului).

Și totuși este câte puțin din fiecare și am putea spune că dependența este de fapt un amestec din ceva nemaiîntâlnit până în zilele noastre !

Și totuși omul dependent de telefon (de exemplu) este „la cheremul telefonului”. În limba turcă kerem înseamnă : „favoare, bunăvoință”. (DEX, 2009)

Dar cum se poate ca o persoană să fie la bunăvoința unui obiect ? Obiectul, aparent nu are viață și tocmai aici este problema. Cine este de fapt în „spatele” telefonului, a jocului pe calculator, a navigării după tot mai multe noutăți ?

Este Satana deoarece dependența duce la rău, la trăirea într-o lume care nu este reală și totuși există o lume virtuală (imaginară) în care omul se cufundă iar în acele momente, minute sau ore el este absent din lumea și viața reală.

Iar la ieșirea din lumea virtuală și intrarea în viața reală, chiar dacă în perioada cât a fost „plecat” nu a făcut niciun păcat, omul va regreta timpul pierdut, deoarece în ora respectivă … Dumnezeu avea altceva de lucru pentru el, așa că trebuie să constate încă o dată că el, copilul Lui Dumnezeu, de bunăvoie și nesilit de nimeni a lucrat în ogorul celui rău. A făcut un păcat … prin omitere, ceea ce este foarte grav.


Să ne amintim ce spune Domnul Isus :

Apoi va zice celor de la stânga Lui : „Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic care a fost pregătit diavolului şi îngerilor lui !

Căci am fost flămând, şi nu Mi-aţi dat să mănânc ; Mi-a fost sete, şi nu Mi-aţi dat să beau ; am fost străin, şi nu M-aţi primit ; am fost gol, şi nu M-aţi îmbrăcat ; am fost bolnav şi în temniţă, şi n-aţi venit pe la Mine.”

Atunci Îi vor răspunde şi ei : „Doamne, când Te-am văzut noi flămând, sau fiindu-Ţi sete, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniţă, şi nu Ţi-am slujit ?”

Şi El, drept răspuns, le va zice : „Adevărat vă spun că, ori de câte ori n-aţi făcut aceste lucruri unuia dintre aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie nu Mi le-aţi făcut.” Şi aceştia vor merge în pedeapsa veşnică, iar cei neprihăniţi vor merge în viaţa veşnică.” … ”. (Matei 25 : 41 – 46)


Oamenii descriși mai sus, se pare că au un șoc când află adevărul !

Cum să nu fac ceva pentru Isus ? Nici nu se pune problema că eu aș fi în stare să fac așa ceva, să nu-L ajut pe Isus !

Așa că oamenii se disculpă și-I spun Domnului Isus :

Doamne, să ÎȚI explicăm cum stau lucrurile ! Noi nu Te-am văzut, dacă am fi observat că ai o nevoie, imediat am fi acționat. Dar pur și simplu nu am observat că ai avea vreo trebuință !


În concluzie, trebuie să accentuăm faptul că (ceea ce este scris în Matei 25 : 41 – 46) … într-o astfel de situație, oamenii au ajuns deoarece au făcut un păcat prin omitere. Și să ne ajute Dumnezeu să fim foarte atenți la acest aspect al vieții noastre !

Vom încheia cu un citat din Nicodim Aghioritul care a spus :

„fugi de foc fiindcă ești câlț”.

De care foc este vorba ? Știu eu prea bine !


De aceea să nu uit că viața este o alergare. O fugă „de” și o fugă „spre”. Să fug de tot ce știu că îmi pătează conștiința și să mă apropii cât pot de repede și cât se poate de mult de Domnul Isus. Iar dacă chiar vreau să fac așa ceva, Dumnezeu sigur mă va ajuta prin Duhul Lui Cel Bun și Sfânt !

De aceea și spun :

Doamne ajută ! Și Doamne dă-mi victoria ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :