231. SELECTEAZĂ CORECT 27. CE DUC CU MÂNA LIBERĂ ? [2 Corinteni 11.3 I Geneza 19.15–16]

231. SELECTEAZĂ CORECT 27. CE DUC CU MÂNA LIBERĂ ?

I Podcast I Pasaje Biblice : II Corinteni 11 : 3 și Geneza 19 : 15 – 16 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 19 August 2022 I

Dar mă tem ca, după cum şarpele a amăgit pe Eva cu şiretlicul lui, tot aşa şi gândurile voastre să nu se strice de la curăţia şi credincioşia care este faţă de Hristos”. (II Corinteni 11 : 3)

Din Biblie înțeleg că trebuie să învăț din greșelile altora, pentru a ști ce să nu fac dar și cum să trăiesc pentru a-I rămâne credincios Lui Dumnezeu !

Accentuăm din nou faptul acesta, deoarece credincioșii nu își permit să facă păcate, dar pot să-și neglijeze anumite slăbiciuni de caracter (termenul Biblic este : „neputințele”, a se vedea Matei 8 : 17), pe care tolerându-le în viața lor, pot ajunge în final la îndepărtarea de Dumnezeu și de semenii lor.

De aceea este important să devin conștient de cât de mare este lista neputințelor, a domeniilor din viața mea în care sunt slab și la care am de lucrat pentru a le elimina din viața mea.

Iar conștientizarea este făcută de Dumnezeu prin diferite situații de viață prin care mă trece tocmai pentru a ieși la iveală încă un domeniu în care sunt deficitar, iar Duhul Sfânt vrea ca eu să scap și de neputința respectivă și să devin tot mai puternic spiritual, și tot mai asemănător cu Domnul Isus.


Dar o altă metodă folosită de Dumnezeu pentru conștientizarea mea este citirea și ascultarea Cuvântului Lui Dumnezeu.

În Geneza 19 : 15 – 16 scrie :

Când s-a crăpat de ziuă, îngerii au stăruit de Lot, zicând : „Scoală-te, ia-ţi nevasta şi cele două fete, care se află aici, ca să nu pieri şi tu în nelegiuirea cetăţii.”

Şi, fiindcă Lot zăbovea, bărbaţii aceia l-au apucat de mână, pe el, pe nevasta sa şi pe cele două fete ale lui, căci Domnul voia să-l cruţe ; l-au scos şi l-au lăsat afară din cetate”.

În casa lor erau doi îngeri care erau veniți sub formă de oameni. În Geneza 19 : 1 scrie că : „Cei doi îngeri au ajuns la Sodoma seara …”. dar în versetul 5 scrie : „Unde sunt oamenii care au intrat la tine în noaptea aceasta ?” Iar în versetul 8 este scris răspunsul lui Lot :

Numai nu faceţi nimic acestor oameni, fiindcă au venit sub umbra acoperişului casei mele”. Iar în versetul 10 scrie : „Dar bărbaţii aceia au întins mâna, au tras pe Lot înăuntru la ei în casă şi au încuiat uşa”.

Oare câți îngeri vin și azi pentru a-i ajuta pe cei aflați în pericol de moarte dar noi vedem doar oameni ? Ne întrebăm deoarece de venit ei vin, deoarece Dumnezeu îi trimite, dar noi nu știm cu cine avem de-a face la un moment dat dacă Dumnezeu nu ne deschide ochii spirituali.


În Ioan 1 : 51, Domnul Isus a promis clar :

Adevărat, adevărat vă spun că, de acum încolo, veţi vedea cerul deschis şi pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se şi coborându-se peste Fiul omului.

În Faptele Apostolilor avem astfel de întâmplări, dar noi știind că Dumnezeu este Același credem că tot la fel este și azi. Dumnezeu ne ajută și prin îngeri :

Nu sunt oare toţi duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moşteni mântuirea ?” (Evrei 1 : 14)


Din moment ce există oameni care vor moșteni mântuirea, este limpede că există și „duhuri slujitoare” trimise să-i ajute pe aceștia, adică pe noi ….

Așa a fost și în cazul lui Lot și al unei părți din familia lui, dar Dumnezeu deja vrea să ne mântuiască nu ne forțează voința. Dacă ginerii lui Lot nu au crezut Cuvântul, nu au venit îngerii să se preschimbe din oameni în îngeri pentru a-i convinge pe cei necredincioși (a se vedea Geneza 19 : 12 – 14).


Dar să revenim la ceea ce trebuie menționat aici.

Acolo erau doi îngeri care au ținut de mână patru persoane. În Geneza 19 : 16 scrie :

Şi, fiindcă Lot zăbovea, bărbaţii aceia l-au apucat de mână, pe el, pe nevasta sa şi pe cele două fete ale lui, căci Domnul voia să-l cruţe ; l-au scos şi l-au lăsat afară din cetate”.

Cei doi îngeri fiind veniți sub formă de oameni aveau patru mâini cu care au ținut de mâini patru persoane.


(Și credem că Dumnezeu a trimis exact atâția îngeri cât a trebuit, deoarece în Atotștiința Lui, EL cunoaște deciziile noastre nu doar dinainte de-a se întâmpla ceva … ci dintotdeauna.

În Psalmul 139 : 16, David a scris :

în cartea Ta erau scrise toate zilele care-mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele”.)


Dar cele patru persoane (care au fost ținute de câte-o mână) aveau fiecare câte-o altă mână liberă și fiecare a putut să mai ia ceva de acasă. Este evident că în astfel de momente iei cu tine numai ceea ce este foarte important, numai acel ceva care are o foarte mare valoare.

Nu avem notat ce au luat fiecare (dar cunoscând natura umană, putem deduce că nu au plecat cu mâna goală). Dar citind pasajul Biblic în continuare aflăm ce s-a întâmplat la puțin timp după aceea. Fetele au ajuns să vorbească între ele :

Vino să punem pe tatăl nostru să bea vin … ”. (Geneza 19 : 32)

Ce aveau acolo unde erau ? Vin. Oare de ce ? Nu cumva vinul era foarte important pentru cineva ?

Dar din moment ce nu scrie, nici noi nu știm pentru cine vinul era valoarea lui, probabil că pentru una dintre fete, deoarece Lot „trebuia să fie făcut” să bea vin. Aceasta înseamnă că el nu era un consumator frecvent.


Astăzi doar deschidem subiectul dependențelor și vom aminti trei definiții.

Dependența este definită ca fiind :

1. Situația de a fi dependent ; stare de subordonare, de supunere 3. Tulburare psihică manifestată prin lipsă de inițiativă, prin atașament total față de unele persoane. 4. Stare patologică datorată obișnuinței de a consuma alcool, stupefiante, medicamente”.


Dependent este cel :

Care depinde (de cineva sau de ceva) ; care nu este autonom”.


Când ne referim la persoane trebuie să știm că a depinde înseamnă :

A fi sub autoritatea sau sub conducerea cuiva, a fi subordonat cuiva”. (Cele trei definiții au fost preluate din DEX, 2009)

Se poate ca un creștin să nu fie doar sub autoritatea Domnului Isus, ci să mai aibă și un alt „stăpân” sau alți „stăpâni” ? Răspunsul la această întrebare îl putem afla analizându-ne viața și întrebându-L și pe Dumnezeu :


Doamne Isuse, oare nu cumva am și eu vreo dependnță față de ceva sau de cineva ? Spune-mi te rog prin Duhul Sfânt care este adevărul și ajută-mă să și scap de sub orice autoritatea rea. Îți Mulțumesc pentru că sigur îmi vei vorbi și mă vei ajuta să fac alegeri bune ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :