230. SELECTEAZĂ CORECT 26. COMPORTAREA ÎNJOSITOARE [2 Corinteni 11.3 I Luca 4.23-24]

230. SELECTEAZĂ CORECT 26. COMPORTAREA ÎNJOSITOARE

I Podcast I Pasaje Biblice : II Corinteni 11 : 3 și Luca 4 : 23 – 24 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 18 August 2022 I

Dar mă tem ca, după cum şarpele a amăgit pe Eva cu şiretlicul lui, tot aşa şi gândurile voastre să nu se strice de la curăţia şi credincioşia care este faţă de Hristos”. (II Corinteni 11 : 3)

Din Biblie înțeleg că trebuie să învăț din greșelile altora, pentru a ști ce să nu fac dar și cum să trăiesc pentru a-I rămâne credincios Lui Dumnezeu !

Accentuăm din nou faptul acesta, deoarece credincioșii nu își permit să facă păcate, dar pot să-și neglijeze anumite slăbiciuni de caracter (termenul Biblic este : „neputințele”), pe care tolerându-le în viața lor, pot ajunge în final la îndepărtarea de Dumnezeu și de semenii lor.

De aceea este important să devin conștient de cât de mare este lista neputințelor, a domeniilor din viața mea în care sunt slab și la care am de lucrat pentru a le elimina din viața mea.

Iar conștientizarea este făcută de Dumnezeu prin diferite situații de viață prin care mă trece tocmai pentru a ieși la iveală încă un domeniu în care sunt deficitar, iar Duhul Sfânt vrea ca eu să scap și de neputința respectivă și să devin tot mai puternic spiritual, și tot mai asemănător cu Domnul Isus.

În Matei 8 : 17 scrie despre Domnul Isus că :

El a luat asupra Lui neputinţele noastre şi a purtat bolile noastre.”

Le-a luat de la contemporanii Lui (care i le-au dat) și le va lua și de la mine, dacă voi apela la EL !


Astăzi vom medita la un alt aspect al aroganței și anume comportamentul înjositor. Reamintim că aroganța este definită ca fiind o :

Atitudine exagerat de mândră și de disprețuitoare, pe care o ia cineva care se crede mai presus decât alții, atribuindu-și drepturi care nu i se cuvin ; trufie insultătoare, obrăznicie, înfumurare”. (Dicționar de neologisme, 1986)

De o astfel de aroganță a avut parte și Domnul Isus, în localitatea în care a crescut și în care locuia și la momentul respectiv. În Luca 4 : 23 – 24 sunt notate cuvintele pe care Domnul Isus le-a spus concetățenilor lui :

Fără îndoială, Îmi veţi spune zicala aceea : „Doctore, vindecă-te pe tine însuţi”; şi Îmi veţi zice : „Fă şi aici, în patria Ta, tot ce am auzit că ai făcut în Capernaum.” „Dar”, a adăugat El, „adevărat vă spun că niciun proroc nu este primit bine în patria lui”.

Reamintim că din acest pasaj Biblic se desprind cel puțin trei adevăruri despre omul arogant (și este bine să mă verific dacă nu cumva sunt și eu așa).


Arogantul :
1. este ironic,
2. se vede ca fiind superior tuturor „pământenilor mărunți” cu care are de-a face,
3. îi îndepărtează pe cei din jur deoarece are o cantitate mare de antipatie față de alții, de aceea se comportă și este respingător iar aceasta se simte, chiar dacă el își maschează aversiunea față de ceilalți prin zâmbete și cuvinte de circumstanță).


Dar ceea ce este și mai crud este faptul că de acest mod de comportare înjositor și de lipsă de respect, Domnul Isus a avut parte de la concetățenii lui, de la oamenii aroganți care erau în Nazaret, iar ceea ce era și mai greu pentru Domnul Isus era faptul că printre cei care ÎL disprețuiau erau și cei mai mulți din familia Lui !

În Ioan 7 : 3 – 5 scrie că : „Fraţii Lui I-au zis :

Pleacă de aici şi du-Te în Iudeea, ca să vadă şi ucenicii Tăi lucrările pe care le faci. Nimeni nu face ceva în ascuns, când caută să se facă cunoscut : dacă faci aceste lucruri, arată-Te lumii.” Căci nici fraţii Lui nu credeau în El”.

Dar cercul vicios are o circumferință mare, iar cel care îl judecă pe altul va fi judecat și el la rândul lui de către altcineva. Dar de fapt ei Nazarinenii erau de-o foarte mică valoare ca oameni, deoarece la nivel de țară, Nazaretul era privit ca fiind ceva foarte neînsemnat, (deoarece este drept că era și o localitate mică).


Părerea aceasta circula sub formă de zicală, iar pe atunci în Israel se spunea :

Poate ieşi ceva bun din Nazaret ?

În Ioan 1 : 45 – 46 scrie că :

Filip a găsit pe Natanael şi i-a zis : „Noi am găsit pe Acela despre care a scris Moise în Lege şi Prorocii : pe Isus din Nazaret, fiul lui Iosif.” Natanael i-a zis : „Poate ieşi ceva bun din Nazaret ?” „Vino şi vezi !”, i-a răspuns Filip”.


Dacă vom urmări însă ce a spus Domnul Isus despre Filip (a se vedea Ioan 1 : 47 – 51) vom constata că Aurul (Domnul Isus) se comportă altfel decât țărâna sau noroiul (omul cu prejudecăți).

Aurul dă valoare, dar noroiul întinează tot ce atinge. Nu este destul să spoiesc noroiul cu aur (să fac doar schimbări de suprafață) ci este nevoie de-o transformare totală a vieții, iar aceasta o poate face numai Dumnezeu, prin Domnul Isus și prin puterea Duhului Sfânt.

Dar nu cumva am și eu prejudecăți față de cineva ?

Fără ca măcar să-l cunosc pe un om, nu cumva realizez uneori că vorbesc despre un necunoscut și îl consider ca fiind lipsit de valoare, în comparație cu mine, deoarece eu sunt etalonul, eu sunt unitatea de măsură după care sunt evaluați toți ceilalți ?!

Nu cumva observ și la mine un comportament înjositor față de unii oameni ? Dacă este așa să nu uit că măsura cu care-i măsor altuia va fi folosită de Dumnezeu și pentru mine … așa că voi primi ceea ce am „semănat” !

În încheiere să fac o rugăciune și să caut să trăiesc exact cum a scris apostolul Petru în I Petru 3 : 4.


Doamne Isuse, ajută-mă să investesc mai mult în creșterea valorii vieții mele interioare, în omul ascuns al inimii, în curăţia nepieritoare a unui duh blând şi liniştit, care este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu.

Ajută-mă să aleg să cresc valoarea celor din jur și să nu mă mai comport față de nimeni într-un mod înjositor ! Și ÎȚI mulțumesc frumos pentru că mi-ai ascultat rugăciunea ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :