219. SELECTEAZĂ CORECT 15. AMĂGIREA [2 Corinteni 11.3-4]

219. SELECTEAZĂ CORECT 15. AMĂGIREA

I Podcast I Pasaj Biblic : II Corinteni 11 : 3 – 4 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 7 August 2022 I

Dar mă tem ca, după cum şarpele a amăgit pe Eva cu şiretlicul lui, tot aşa şi gândurile voastre să nu se strice de la curăţia şi credincioşia care este faţă de Hristos.

În adevăr, dacă vine cineva să vă propovăduiască un alt Isus pe care noi nu l-am propovăduit sau dacă este vorba să primiţi un alt duh pe care nu l-aţi primit sau o altă Evanghelie pe care n-aţi primit-o, of, cum îl îngăduiţi de bine !” (II Corinteni 11 : 3 – 4)


Reamintim că în II Corinteni 11 : 3, apostolul Pavel i-a făcut conștienți pe credincioșii din Corint de faptul că :

1. au de-a face cu „șarpele”, care este un dușman foarte perfid care se folosește de șiretlicuri,
2. cel rău se folosește de lucruri foarte mici (adică de „venin”) pentru distrugerea de vieți ;
3. scopul final al celui rău este inducerea necredincioșiei față de Christos și trăirea vieții în ascultare de Satana în timp ce în minte credinciosul crede că ÎL ascultă pe Dumnezeu !


Vom mai zăbovi asupra expresiei :

„ … şarpele a amăgit pe Eva cu şiretlicul lui …”. (II Corinteni 11 : 3)

La ce se referă oare apostolul Pavel prin expresia : „şarpele a amăgit” ? Ce înseamnă „a amăgi” ?

În greacă, în II Corinteni 11 : 3, pentru „a amăgi” este folosit verbul exapataó care înseamnă „a seduce în întregime, a înșela”.

În limba română seducția este definită ca fiind o :

Inducere în eroare prin abuzare de buna-credință a cuiva”. (Micul dicționar academic, ediția a II-a, 2010)

A seduce înseamnă :

A face să ajungă în stare de declin moral ; a corupe ; a perverti ; a declasa ; a vicia”. (Nodex, 2002)

Iar o altă definiție spune că a seduce înseamnă :

A incita, a captiva, a subjuga, a cuceri prin farmecul vorbelor, prin purtare etc.”. (DEX, 2009)


Rezumând termenul, seducerea este o formă de ducere. Iar a duce înseamnă :

A transporta ceva sau pe cineva într-un anumit loc, a lua ceva sau pe cineva dintr-un loc și a-l pune într-altul”. (DEX, 2009)


Ce-a făcut diavolul cu Eva ? A dus-o de la credincioșia față de Dumnezeu într-o altă poziție și anume de de neascultare de Dumnezeu.

Cum a făcut acest lucru ? Cucerind-o prin farmecul vorbelor lui, iar voința ei a decis să facă ce i-a spus cel rău. Este evident că erau promisiuni mincinoase, deoarece peste ani, Domnul Isus a spus despre diavol că :

Ori de câte ori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii”. (Ioan 8 : 44)

Doar că pentru cine nu-l știe, el pare a fi foarte de încredere, cineva de care nu te îndoiești că este un om foarte de treabă.


Care a fost urmarea amăgirii primilor oameni de pe pământ ? Seducerea lor a fost urmată de ducerea primilor doi oameni din Grădina Edenului într-un alt loc, unde erau spini, buruieni, dureri, relații dificile etc.

Cumva putem spune că au ajuns din Rai în ceea ce pentru ei era un iad, un loc al durerii și regretelor … deoarece una a fost ceea ce și-au imaginat Adam și Eva când au auzit promisiunea celui rău și anume : „veți fi ca Dumnezeu” și cu totul alta a fost realitatea … la care s-au trezit în foarte scurt timp !


Pentru ei a fost exact cum a vorbit Dumnezeu prn proorocul Ieremia :

Tu singur te pedepseşti cu răutatea ta şi tu singur te loveşti cu necredincioşia ta, şi vei şti şi vei vedea ce rău şi amar este să părăseşti pe Domnul Dumnezeul tău şi să n-ai nicio frică de Mine, zice Domnul Dumnezeul oştirilor”. (Ieremia 2 : 19)


Iar din momentul în care Eva a fost înșelată, pe pământ, printre oameni a pătruns minciuna … deși până atunci era numai adevărul și buna-credință.

Care este lecția pentru mine ? Să am grijă la :

  1. ce ascult (și cu cine vorbesc),
  2. la ce privesc și
  3. la ce fac !

Vom încheia acest studiu atrăgând atenția asupra cuvintelor apostolului Pavel, care în II Tesaloniceni 2 : 9 -13 a scris despre Anticrist că :

Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne şi puteri mincinoase şi cu toate amăgirile nelegiuirii, pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiţi.

Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună, pentru ca toţi cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiţi.

Noi însă, fraţi preaiubiţi de Domnul, trebuie să mulţumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, în sfinţirea Duhului şi credinţa adevărului”.


Doamne Isuse, ajută-mă să-mi fac timp de Cuvântul Tău, să-L cunosc foarte bine, să-l iubesc și să trăiesc așa cum TU îmi spui și ajută-mă să detectez imediat minciuna când am de-a face cu ea.
Știu că numai prin puterea Duhului Sfânt pot să-Ți rămân credincios și te rog Doamne Dumnezeule să mă ajuți la aceasta ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :