218. SELECTEAZĂ CORECT 14. CALUL TROIAN [2 Corinteni 11.3-4]

218. SELECTEAZĂ CORECT 14. CALUL TROIAN

I Podcast I Pasaj Biblic : II Corinteni 11 : 3 – 4 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I
I 6 August 2022 I

Dar mă tem ca, după cum şarpele a amăgit pe Eva cu şiretlicul lui, tot aşa şi gândurile voastre să nu se strice de la curăţia şi credincioşia care este faţă de Hristos.

În adevăr, dacă vine cineva să vă propovăduiască un alt Isus pe care noi nu l-am propovăduit sau dacă este vorba să primiţi un alt duh pe care nu l-aţi primit sau o altă Evanghelie pe care n-aţi primit-o, of, cum îl îngăduiţi de bine !” (II Corinteni 11 : 3 – 4)

În prezentul studiu vom porni de la această constatare. Apostolul Pavel nota că decizia de-a-l asculta sau nu pe cel rău este în totalitate a credincioșilor din Corint.

Ei cu mintea lor puteau decide dacă mai întâi îngăduiau și mai apoi primeau informația falsă de la cel rău și se deschideau pentru degradarea spirituală sau decideau să-I rămână credincioși Domnului Isus, trăind o viață curată, pură ca o grădină care produce doar plante bune și nu acceptă „oferta” de buruieni a celui rău.

Iar aceasta este alegerea pe care trebuie să o fac și eu, zi de zi !


Și azi „Calul Troian” al celui rău prin care poate pătrunde în om este firea pământească, natura noastră păcătoasă. Reamintim de unde vine expresia Calul troian.

În antichitate, grecii, asediind zadarnic Troia timp de zece ani, au hotărît – așa cum ne povestește Homer – să cucerească cetatea printr-un vicleșug.

Sub pretextul unei ofrande religioase, grecii au construit un uriaș cal de lemn, înăuntrul căruia au fost ascunși cinci sute de soldați ; apoi restul armatei s-a prefăcut că se retrage.

Atunci troienii au introdus calul în oraș. În puterea nopții, ostașii greci au ieșit din ascunzătoare, au deschis poarta cetății și astfel Troia a fost cucerită printr-o stratagemă devenită celebră de-a lungul veacurilor și cunoscută sub denumirea de „calul troian”.

Această expresie caracterizează pe acela care folosește un șiretlic spre a se furișa în tabăra adversă, indică pe dușmanul travestit în binefăcător”. (Din Dicționar de cuvinte, expresii, citate celebre, I. Berg, Editura Științifică, 1968)

Denumirea de cal troian se aplică unei stratageme perfide, folosită pentru subminarea din interior a pozițiilor adversarului”. (A se vedea „Calul troian – Wikipedia”).


Reamintim că în II Corinteni 11 : 3 apostolul Pavel a notat că :

„ … şarpele a amăgit pe Eva cu şiretlicul lui …”.

Dar cum a făcut acest lucru ? Scrie în Geneza 3 : 1 – 5 unde este notat că :

Şarpele era mai şiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii : „Oare a zis Dumnezeu cu adevărat : „Să nu mâncaţi din toţi pomii din grădină” ?”

Femeia a răspuns şarpelui : „Putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină. Dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis : „Să nu mâncaţi din el şi nici să nu vă atingeţi de el, ca să nu muriţi.”

Atunci şarpele a zis femeii : „Hotărât, că nu veţi muri, dar Dumnezeu ştie că, în ziua când veţi mânca din el, vi se vor deschide ochii şi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul.” … ”.


Poate cineva va spune :

Și ce mă interesează pe mine ce s-a întâmplat în Eden ? Aceasta a fost acum câteva mii de ani ! În plus, eu nu sunt Eva, sunt copilul Lui Dumnezeu și pe mine cel rău nu mă va înșela ca pe Eva !

Dar și Eva avea de ales între Cuvântul Lui Dumnezeu și cuvântul șarpelui (cuvântul lui Satan). Iar aceasta este și alegerea noastră de zi cu zi !

Dar spre deosebire de Adam și Eva noi creștinii ÎL avem în noi pe Domnul Isus, dar să ținem cont în cel mai serios mod cu putință și de faptul că avem în structura nostră firea pământească, un cal troian cu potențial ditructiv pe care nu-l putem da afară, deoarece face parte integrantă din noi !


De aceea contează să îmi educ alegerile și să mă obișnuiesc cu acest adevăr :

Căci firea pământească pofteşte împotriva Duhului, şi Duhul împotriva firii pământeşti : sunt lucruri potrivnice unele altora, aşa că nu puteţi face tot ce voiţi”. (Galateni 5 : 17)


Apostolul Pavel a scris despre conflictul interior făcând o observație extraordinară : „nu puteţi face tot ce voiţi”. Ce vrea un creștin ? Cu duhul lui el va vrea să aibă fructul Duhului și să se bucure de dragoste, de bucurie, de pace etc., dar în același timp, firea lui pământească ar mai vrea să facă câte un păcat, să mai cadă în vreo ispită.

Dar aceasta aduce întristarea Duhului Lui Dumnezeu iar EL dă în schimb : „mânie şi urgie celor ce, din duh de gâlceavă, se împotrivesc adevărului şi ascultă de nelegiuire”. (Romani 2 : 8)

Acesta este conflictul creștinului de zi cu zi. Credinciosul are de ales constant între a asculta ori de Duhul Lui Dumnezeu și a avea Roada (fructul) Duhului Sfânt ori de firea lui (în spatele căreia se află cel rău și momelile lui) dar această alegere va aduce stări sufletești negative (alegerea de-a păcătui).

În Iosua 24 : 14 – 15 sunt notate cuvintele lui Iosua :

Acum, temeţi-vă de Domnul şi slujiţi-I cu scumpătate şi credincioşie. Depărtaţi dumnezeii cărora le-au slujit părinţii voştri dincolo de Râu şi în Egipt şi slujiţi Domnului.

Şi dacă nu găsiţi cu cale să slujiţi Domnului, alegeţi astăzi cui vreţi să slujiţi : sau dumnezeilor cărora le slujeau părinţii voştri dincolo de Râu, sau dumnezeilor amoriţilor în a căror ţară locuiţi. Cât despre mine, eu şi casa mea vom sluji Domnului.”


Acesta este și alegerea ta dacă nu te-ai hotărât pentru Dumnezeu. Alege-L pe Isus ca Stăpân al vieții tale și ca Mântuitor !

Dar să nu uiți că după chemarea Domnului Isus în viața ta ca Mântuitor, la poarta vieții tale zi de zi va mai bate și cel rău, care prin poftele tale te ademeni, te va momi prin lucruri care sunt tentante pentru tine … să mai sari gardul și să iei din fructul oprit.

La acel puncte slabe fi foarte atent ! Acolo este localizat calul tău troian !


De aceea în încheiere să ÎL rog pe Dumnezeu : „Doamne ajută-mă și Doamne dă-mi izbândă ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :