217 I 2023. ȘAPTE CARACTERISTICI ALE UNUI OM PLIN DE DUHUL SFÂNT [Luca 1.14-17]

217 I 2023. ȘAPTE CARACTERISTICI ALE UNUI OM PLIN DE DUHUL SFÂNT

I Podcast I Pasaje Biblice : Luca 1 : 14 – 17 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 5 August 2023 I

Cele șapte caracteristici ale credinciosului botezat în Duhul Sfânt au fost rostite nu de un om de pe pământ ci de îngerul Gabriel (sau Gavril în alte traduceri).

Marelui Preot de atunci, trimisul Lui Dumnezeu îi spune că va avea un copil. Citatul integral este acesta :

El va fi pentru tine o pricină de bucurie şi veselie, şi mulţi se vor bucura de naşterea lui. Căci va fi mare înaintea Domnului. Nu va bea nici vin, nici băutură ameţitoare şi se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele maicii sale. El va întoarce pe mulţi din fiii lui Israel la Domnul Dumnezeul lor.

Va merge înaintea lui Dumnezeu, în duhul şi puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinţilor la copii şi pe cei neascultători la umblarea în înţelepciunea celor neprihăniţi, ca să gătească [gr. hetoimasai „să pregătească”] Domnului un norod bine pregătit pentru El”. (Luca 1 : 14 – 17)


Introducere

Atunci când un credincios este botezat în Duhul Sfânt, el primeşte o supraputere care (dacă el îşi doreşte) îl va ajuta să realizeze ceea ce el nu ar putea face prin capacitatea / aptitudinile lui (spirituale, psihice sau fizice).


Adevărul central

Între un creştin care nu a experimentat botezul în Duhul Sfânt şi cel botezat de Domnul Isus există o mare diferenţă : puterea spirituală. Pentru a-mi putea verifica viaţa, să observ şapte caracteristici ale unui credincios care este umplut cu Duhul Sfânt, (care se alimentează constant cu putere de la Dumnezeu).

El este :

1. o pricină de bucurie pentru părinţi (familie, v. 14),
2. apreciat de Dumnezeu (v. 15a),
3. un om care are putere de autocontrol (v. 15b),
4. atent ca să se reumple constant cu putere de sus (v. 15b),
5. preocupat de evanghelizarea celor pierduţi (v. 16),
6. implicat în educarea credincioşilor (v. 17a),
7. dedicat pregătirii celor din jur în vederea întâlnirii lor cu Dumnezeu (v. 17b).


Doamne Isuse, dă-mi și mie Harul de-a avea o viață trăită având parte constant de plinătatea Duhului Sfânt ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :