218 I 2023. OMUL PLIN DE DUHUL SFÂNT ESTE 1. UN MOTIV DE BUCURIE [Luca 1.14-15 I Matei 28.8–10 I Romani 15.13]

218 I 2023. OMUL PLIN DE DUHUL SFÂNT ESTE 1. UN MOTIV DE BUCURIE

I Podcast I Pasaje Biblice : Luca 1 : 14 – 15 I Matei 28 : 8 – 10 I Romani 15 : 13 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 6 August 2023 I

Între un creştin care nu a experimentat botezul în Duhul Sfânt şi cel botezat de Domnul Isus există o mare diferenţă : puterea spirituală. Pentru a-mi putea verifica viaţa, să observ şapte caracteristici ale unui credincios care este umplut cu Duhul Sfânt, (care se alimentează constant cu putere de la Dumnezeu).

Un om plin de Duhul Sfânt este un motiv de bucurie în primul rând pentru părinții lui. Despre Ioan Botezătorul, tatălui lui i s-au spus aceste cuvinte :

El va fi pentru tine o pricină de bucurie şi veselie, şi mulţi se vor bucura de naşterea lui. Căci va fi mare înaintea Domnului. Nu va bea nici vin, nici băutură ameţitoare şi se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele maicii sale …”. (Luca 1 : 14 – 15)


Despre Ioan Botezătorul s-a spus încă înainte de nașterea lui că va fi :

1. O pricină sau un Motiv de bucurie și exultare pentru părinţi (a se vedea Luca 1 : 14)

Literal prima parte din Luca 1 : 14 se poate traduce astfel :

El va fi bucurie [gr. chara] și exultare [gr. agalliasis : exultare, bucurie exuberantă] …”.

În limba greacă sunt folosite două cuvinte care exprimă această stare de bucurie interioară.

  1. Primul este gr. chara : „bucurie, încântare”. Bucurie : „Sentiment de mulțumire vie, de satisfacție sufletească”. (DEX, 2009)
  2. Al doilea cuvânt este gr. agalliasis : „exultare, bucurie exuberantă” (ceva ce te înalță). A exulta : „A simți o mare bucurie, a fi foarte fericit”. (DEX, 2009)

Credinciosul plin de Duhul Sfânt este caracterizat de veselie, adică de încântarea calmă, de bucurie având plinătatea Duhului Sfânt care îl înalță în duhul lui. Este o stare care nu poate fi exprimată prin cuvinte … dar creștinul care a fost botezat în Duhul Sfânt știe foarte bine prin ce stări sufletești de satisfacție interioară a trecut în momentul botezului în Duhul Sfânt și trece …

Dar este un adevăr că din momentul botezului în Duhul Sfânt crește sensibilitatea trăirilor interioare, de aceea și când Îl va întrista pe Duhul Sfânt și reversul este valabil …. !


Cuvântul tradus cu bucurie este folosit pentru :

  • magii care după ce au plecat de la Irod : „Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie”. (Matei 2 : 10)
  • femeile care au aflat de la înger că Domnul Isus a înviat. Evanghelistul Matei a notat care a fost continuarea : „Ele au plecat repede de la mormânt, cu frică şi cu mare bucurie, şi au alergat să dea de veste ucenicilor Lui. Dar iată că le-a întâmpinat Isus şi le-a zis : „Bucuraţi-vă !” Ele s-au apropiat să-I cuprindă picioarele şi I s-au închinat. Atunci Isus le-a zis : „Nu vă temeţi ; duceţi-vă de spuneţi fraţilor Mei să meargă în Galileea : acolo Mă vor vedea.” … ”. (Matei 28 : 8 – 10) După ce că erau pline de bucurie, Domnul Isus le-a mai spus : „Bucuraţi-vă !” În acest pasaj este folosit și substantivul și verbul care se traduc cu „bucurie” și cu „a se bucura”.

Exemplele de bucurie sunt mai multe, dar : „Oare eu am bucuria la care să se adauge o bucurie și mai mare cum a fost în cazul celor două femei amintite mai înainte ?


Vom încheia prezentul studiu citând un alt verset în care este folosit același cuvânt tradus cu bucurie. Apostolul Pavel i-a binecuvântat pe credincioșii din Roma cu această binecuvântare :

Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria şi pacea pe care o dă credinţa, pentru ca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiţi tari în nădejde !” (Romani 15 : 13)


Așa să ne ajute Dumnezeu la toți ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :