205. SELECTEAZĂ CORECT I. INTRODUCERE [Faptele Apostolilor 6.1-6 I 1 Samuel 8.1-7]

205. SELECTEAZĂ CORECT I. INTRODUCERE

I Podcast I Pasaje Biblice : Fapte 6 : 1 – 6 și I Samuel 8 : 1 – 7 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 24 Iulie 2022 I

În viață zi de zi facem alegeri, care au rezultate fie pozitive fie negative. Un cuvânt foarte folosit de o vreme este „a selecta” care înseamnă :

A alege și a reține după anumite criterii, în special după acela al însușirilor utile, în vederea atingerii unui anumit scop”. (Micul dicționar academic, ediția a II-a, 2010)

Vom analiza diferite situații de caz din Biblie pentru a înțelege cât de mare este importanța unei alegeri. De ce ?

Deoarece alegerea pe care o fac la un anumit moment dat va avea urmări pozitive sau consecințe extrem de negative. De aceea este foarte important ca înainte de-a decide ceva să cer un sfat și Cel mai în măsură să-mi spună ce am de făcut este Dumnezeu, care îmi va vorbi prin foarte multe metode dacă eu voi decide să trăiesc în ascultare de EL și nu voi decide de unul singur.


Vom porni în acest studiu analizând deciziile luate în două situații de viață ale unor oameni care aveau aceeași naționalitate, s-a plecat tot de la o nemulțumire îndreptățită dar urmările au fost total diferite.

Un prim exemplu de selecție (de alegere personală) este descris în Faptele Apostolilor 6 : 1 – 6 unde scrie că :

În zilele acelea, când s-a înmulţit numărul ucenicilor, evreii care vorbeau greceşte cârteau împotriva evreilor, pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la împărţirea ajutoarelor de toate zilele.

Cei doisprezece au adunat mulţimea ucenicilor şi au zis : „Nu este potrivit pentru noi să lăsăm Cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. De aceea, fraţilor, alegeţi dintre voi şapte bărbaţi, vorbiţi de bine, plini de Duhul Sfânt şi înţelepciune, pe care îi vom pune la slujba aceasta.

Iar noi vom stărui necurmat în rugăciune şi în propovăduirea Cuvântului.” Vorbirea aceasta a plăcut întregii adunări. Au ales pe Ştefan, bărbat plin de credinţă şi de Duhul Sfânt, pe Filip, pe Prohor, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmena şi pe Nicolae, un prozelit din Antiohia. I-au adus înaintea apostolilor, care, după ce s-au rugat, şi-au pus mâinile peste ei”.

În Biserica primară a apărut o problemă, iar unii credincioși îi învinuiau pe apostoli pentru situația respectivă. Este clar că apostolii au discutat înainte, iar în Faptele Apostolilor 6 : 2 – 4 ei doar au prezentat concluzia hotărârii luate de ei, de comun acord.

Ce au decis ? „Alegeți” voi, decideți voi în situația aceasta pentru a nu mai da vina pe noi, iar tot ce va urma va fi efectul decizei voastre, „a liberului vostru arbitru” cum se mai spune (deși aceasta este o expresie teologică, nu biblică).

Biserica primară a decis bine, deoarece credincioșii aveau călăuzirea Duhului Sfânt și au acționat având criterii clare (în Faptele Apostolilor 6 : 3 scrie :

„ … alegeţi dintre voi şapte bărbaţi, vorbiţi de bine, plini de Duhul Sfânt şi înţelepciune, pe care îi vom pune la slujba aceasta”.

Dar în cartea I Samuel 8 : 4 – 7 este descrisă o altă alegere la care s-a ajuns pornind de la o decizie greșită. În pasajul Biblic scrie că :

Toţi bătrânii lui Israel s-au strâns şi au venit la Samuel, la Rama. Ei au zis : „Iată că tu eşti bătrân, şi copiii tăi nu calcă pe urmele tale ; acum pune un împărat peste noi să ne judece, cum au toate neamurile.” Samuel n-a văzut cu plăcere faptul că ziceau :

„Dă-ne un împărat ca să ne judece.” Şi Samuel s-a rugat Domnului. Domnul a zis lui Samuel : „Ascultă glasul poporului în tot ce-ţi va spune ; căci nu pe tine te leapădă, ci pe Mine Mă leapădă, ca să nu mai domnesc peste ei”.

Dar la această situație s-a ajuns plecând tot de la o nemulțumire care era îndreptățită deoarece în I Samuel 8 : 1 – 3 scrie că atunci :

Când a îmbătrânit Samuel, a pus pe fiii săi judecători peste Israel. Fiul său întâi născut se numea Ioel, şi al doilea Abia; ei erau judecători la Beer-Şeba. Fiii lui Samuel n-au călcat pe urmele lui ; ci se dădeau la lăcomie, luau mită şi călcau dreptatea”.

Dar decizia poporului din vremea lui Samuel a fost total greșită iar urmările nu au întârziat să apară …


În încheiere să mă întreb :

Eu cum aleg, cum fac o selecție ?

Ce criterii am atunci când decid ceva ?

Mă las ghidat de poftă, de preferințe, de mintea mea ? S

au cer sfatul, mă consult cu oameni mai cu experiență decât mine, sau cel mai bine ÎL întreb pe Dumnezeu ?


În încheiere să fac o rugăciune exact cum este cea scrisă în Psalmul 139 : 23 – 24.

Cercetează-mă, Dumnezeule, şi cunoaşte-mi inima ! Încearcă-mă şi cunoaşte-mi gândurile ! Vezi dacă sunt pe o cale rea, şi du-mă pe calea veşniciei !


Podcastul poate fi ascultat aici :